Saltar al contingut principal
Consum de mercaderies Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 9.712.845 11.315.758 12.960.855
Venda vehicles de motor 8.088.321 9.253.717 10.688.598
Manteniment i reparació vehicles de motor 38.238 49.575 70.100
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.298.200 1.526.104 1.642.881
Venda i reparació motocicletes i recanvis 288.085 486.363 559.275
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 58.545.875 64.853.203 65.583.918
Intermediaris comerç 38.459 36.956 28.243
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 4.524 2.131 319
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 7.606 8.538 5.983
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.926 1.150 3
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 4.939 4.005 6.806
Intermediaris especialitzats venda altres productes 19.464 21.133 15.131
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.232.408 3.504.683 3.247.033
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.129.657 2.197.445 2.103.467
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.102.752 1.307.238 1.143.566
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 14.311.179 15.845.244 15.718.064
Comerç engròs fruites i hortalisses 3.287.785 4.103.515 3.261.323
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2.584.892 2.877.171 3.519.438
Comerç engròs begudes 2.137.464 2.142.447 2.287.112
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.567.579 1.275.201 1.284.586
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.175.023 2.404.272 2.831.935
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 2.558.437 3.042.637 2.533.670
Comerç engròs articles d'ús domèstic 13.854.261 15.065.105 16.515.388
Comerç engròs tèxtils 731.622 731.401 837.162
Comerç engròs peces de vestir i calçat 2.061.376 1.754.236 2.627.897
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.563.097 1.806.155 1.877.795
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 452.272 401.595 763.503
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 806.225 907.564 949.715
Comerç engròs productes farmacèutics 5.874.830 6.403.775 6.697.261
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 2.364.838 3.060.378 2.762.055
Comerç engròs equips per a les TIC 4.368.810 4.182.089 4.640.037
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.937.328 2.714.132 3.002.334
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.431.483 1.467.957 1.637.703
Comerç engròs altra maquinària i equips 5.580.359 6.029.096 5.894.633
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 317.225 405.716 463.037
Comerç engròs màquines eina 572.256 684.955 799.554
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 268.429 324.137 310.766
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 286.868 306.064 288.773
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 4.135.582 4.308.224 4.032.504
Altres tipus comerç engròs especialitzat 17.051.545 19.964.661 19.290.345
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 6.353.708 7.854.657 7.552.752
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.626.352 1.405.944 1.608.895
Comerç engròs fusta i materials construcció 1.754.728 1.990.870 1.931.999
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.344.264 1.843.562 1.774.486
Comerç engròs productes químics 4.121.753 5.062.433 4.498.119
Comerç engròs altres productes semielaborats 668.038 742.894 743.873
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.182.702 1.064.302 1.180.221
Comerç engròs no especialitzat 108.853 225.368 250.175
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 25.998.511 27.201.505 27.963.265
Comerç detall establiments no especialitzats 9.989.715 10.813.141 11.117.205
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 9.019.886 9.750.062 9.978.720
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 969.829 1.063.079 1.138.485
Comerç detall aliments, begudes i tabac 3.405.324 3.052.256 3.683.535
Comerç detall fruites i hortalisses 434.230 542.034 446.078
Comerç detall carn i productes carnis 613.602 542.945 694.045
Comerç detall peix i marisc 296.309 253.664 264.234
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 293.120 316.163 365.201
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.462.040 1.101.010 1.568.178
Comerç detall altres productes alimentaris 306.023 296.440 345.798
Comerç detall carburants per a l'automoció 1.991.817 2.042.829 1.974.212
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 9.630.036 9.991.306 9.832.419
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 2.501.711 2.885.583 2.662.076
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 472.849 577.943 547.274
Comerç detall tèxtils 130.617 143.173 130.044
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 696.594 726.389 719.217
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 760.197 804.230 805.634
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 392.525 360.533 296.639
Comerç detall peces de vestir 2.174.009 1.891.338 1.977.454
Comerç detall calçat i articles cuir 419.038 426.734 451.544
Comerç detall productes farmacèutics 1.588.619 1.683.549 1.704.437
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 152.552 138.468 144.601
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 341.326 353.366 393.500
Comerç detall en parades i mercats ambulants 134.358 206.773 189.201
Comerç detall fora d'establiments 847.261 1.095.201 1.166.693
Comerç detall per correspondència i per Internet 550.870 776.868 772.326
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 296.391 318.332 394.367
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Conceptes