Saltar al contingut principal
Càrregues socials i altres despeses de personal Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 8.494.765 8.831.797 9.372.762
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 259.944 280.968 296.753
Venda vehicles de motor 116.745 123.399 133.963
Manteniment i reparació vehicles de motor 92.065 96.636 95.482
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 42.603 49.941 55.448
Venda i reparació motocicletes i recanvis 8.531 10.992 11.860
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.519.436 1.600.243 1.724.521
Intermediaris comerç 81.934 86.766 93.859
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 8.866 9.905 7.384
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 15.115 14.282 14.822
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 13.153 11.928 10.240
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 20.237 24.189 28.255
Intermediaris especialitzats venda altres productes 24.563 26.462 33.158
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 23.549 26.280 26.635
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 14.298 17.109 17.347
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 9.250 9.171 9.288
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 289.969 291.279 306.360
Comerç engròs fruites i hortalisses 63.932 70.375 68.239
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 33.189 30.716 32.675
Comerç engròs begudes 56.301 54.645 57.863
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 21.384 19.440 22.051
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 52.955 52.668 66.570
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 62.207 63.434 58.963
Comerç engròs articles d'ús domèstic 494.703 506.549 557.013
Comerç engròs tèxtils 22.164 22.505 22.343
Comerç engròs peces de vestir i calçat 79.019 81.415 84.597
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 35.340 30.574 31.555
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 16.648 17.166 25.947
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 30.164 29.574 41.711
Comerç engròs productes farmacèutics 225.355 236.093 256.882
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 86.014 89.222 93.978
Comerç engròs equips per a les TIC 112.492 131.698 146.299
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 54.637 72.947 82.893
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 57.855 58.751 63.406
Comerç engròs altra maquinària i equips 234.085 236.252 248.152
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 12.974 15.670 16.234
Comerç engròs màquines eina 22.896 25.578 28.787
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 12.288 13.968 12.185
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 20.966 20.492 21.633
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 164.961 160.544 169.313
Altres tipus comerç engròs especialitzat 279.560 315.465 340.246
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 13.211 15.741 15.410
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 30.514 31.284 32.012
Comerç engròs fusta i materials construcció 72.015 65.268 77.788
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 60.949 82.161 88.309
Comerç engròs productes químics 71.749 84.406 85.206
Comerç engròs altres productes semielaborats 10.951 14.322 18.010
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 20.172 22.283 23.512
Comerç engròs no especialitzat 3.145 5.954 5.956
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 1.091.368 1.189.300 1.181.789
Comerç detall establiments no especialitzats 347.574 423.108 401.497
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 299.149 371.842 333.182
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 48.425 51.266 68.314
Comerç detall aliments, begudes i tabac 147.589 134.468 143.875
Comerç detall fruites i hortalisses 20.113 19.003 18.236
Comerç detall carn i productes carnis 37.902 34.163 41.771
Comerç detall peix i marisc 9.541 6.824 7.663
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 54.745 54.798 51.486
Comerç detall begudes i productes de tabac 9.081 8.667 13.391
Comerç detall altres productes alimentaris 16.207 11.014 11.327
Comerç detall carburants per a l'automoció 37.370 36.766 35.273
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 522.493 526.505 548.823
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 152.497 151.810 153.351
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 17.509 19.858 17.377
Comerç detall tèxtils 9.951 10.164 10.800
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 35.639 41.739 41.690
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 42.554 37.346 41.536
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 14.643 15.662 15.935
Comerç detall peces de vestir 120.980 119.686 126.651
Comerç detall calçat i articles cuir 31.634 28.830 34.178
Comerç detall productes farmacèutics 64.602 70.006 70.144
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 11.811 11.682 14.568
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 20.671 19.723 22.594
Comerç detall en parades i mercats ambulants 4.131 4.308 6.705
Comerç detall fora d'establiments 32.212 64.144 45.616
Comerç detall per correspondència i per Internet 14.792 42.215 24.081
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 17.420 21.929 21.536
Transport i emmagatzematge 995.761 1.049.745 1.078.412
Transport terrestre; transport per canonades 458.987 491.745 508.939
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 229.230 238.889 252.408
Transport mercaderies per carretera i per canonada 229.756 252.855 256.530
Transport marítim i per vies navegació interiors 1.982 1.803 2.663
Transport aeri 56.015 75.544 77.224
Emmagatzematge i activitats afins al transport 400.192 409.890 412.734
Dipòsit i emmagatzematge 46.582 47.189 51.963
Activitats afins al transport 353.611 362.701 360.770
Activitats postals i de correus 78.585 70.764 76.853
Hostaleria 823.800 871.559 950.314
Serveis d'allotjament 251.929 296.313 293.148
Hotels i allotjaments similars 215.376 254.795 245.138
Allotjaments turístics i altres de curta durada 15.622 20.248 24.141
Càmpings i altres tipus allotjaments 20.931 21.270 23.869
Serveis de menjar i begudes 571.872 575.245 657.166
Restaurants i establiments de menjars 317.849 347.692 388.284
Provisió de menjars preparats 94.689 96.458 103.015
Establiments de begudes 159.334 131.095 165.867
Informació i comunicacions 748.977 810.545 861.783
Edició 101.802 102.547 110.980
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 79.558 79.654 82.955
Edició programes informàtics 22.244 22.892 28.025
Cinema i vídeo; enregistrament de so 39.600 43.258 43.494
Ràdio i televisió 55.586 55.403 57.999
Telecomunicacions 121.143 110.480 107.913
Telecomunicacions per cable 79.982 72.343 64.870
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 41.161 38.137 43.043
Serveis de tecnologies de la informació 395.198 458.895 490.046
Serveis d'informació 35.647 39.963 51.351
Activitats immobiliàries 177.114 174.660 214.000
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 111.750 103.618 126.084
Activitats immobiliàries per compte d'altri 65.364 71.043 87.916
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.201.636 1.172.408 1.273.304
Activitats jurídiques i de comptabilitat 368.690 298.214 337.176
Activitats jurídiques 120.868 94.307 111.323
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 247.823 203.907 225.852
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 215.524 261.528 265.414
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 258.362 263.798 279.742
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 181.368 184.932 196.620
Anàlisis i assajos tècnics 76.995 78.866 83.122
Recerca i desenvolupament 113.748 111.967 119.933
Publicitat i estudis de mercat 151.525 137.292 154.319
Publicitat 130.552 116.723 133.846
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 20.974 20.569 20.473
Altres activitats professionals i tècniques 83.798 88.625 103.409
Activitats de disseny especialitzat 9.695 11.191 20.863
Activitats de fotografia 4.437 5.316 5.279
Activitats de traducció i d'interpretació 9.400 10.372 12.646
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 60.265 61.746 64.620
Activitats veterinàries 9.989 10.984 13.312
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.282.461 1.294.811 1.397.545
Activitats de lloguer 52.770 55.513 61.991
Lloguer vehicles de motor 14.906 14.954 16.235
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 4.472 5.843 6.718
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 33.391 34.716 39.038
Activitats relacionades amb l'ocupació 250.554 295.744 338.808
Agències de viatges i operadors turístics 60.692 64.130 66.882
Activitats de seguretat i investigació 102.984 110.016 129.703
Serveis a edificis i activitats de jardineria 400.699 434.384 458.821
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 39.258 47.474 52.795
Activitats de neteja 331.590 355.087 374.501
Activitats de jardineria 29.851 31.823 31.524
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 414.764 335.024 341.340
Activitats administratives i auxiliars oficina 33.142 32.556 42.736
Activitats de centres d'atenció telefònica 96.989 95.168 102.559
Organització convencions i fires de mostres 24.640 23.114 27.968
Altres activitats de suport a les empreses 259.993 184.186 168.077
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 273.789 258.549 261.484
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 40.694 30.089 35.648
Activitats de biblioteques, arxius i museus 26.516 27.168 27.269
Jocs atzar i apostes 34.967 22.369 28.033
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 171.613 178.923 170.535
Altres serveis 120.477 129.010 132.857
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 25.638 29.869 25.724
Reparació ordinadors i equips de comunicació 12.409 12.986 10.247
Reparació efectes personals i domèstics 13.229 16.883 15.478
Altres activitats de serveis personals 94.839 99.141 107.132
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes