Ingressos d'explotació 

Ingressos d'explotació
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes13.845.50416.173.799
Venda vehicles de motor9.950.93911.648.232
Manteniment i reparació vehicles de motor1.672.2961.677.879
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.802.4192.193.677
Venda i reparació motocicletes i recanvis419.849654.011
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor81.939.01690.394.820
Intermediaris comerç1.503.3291.914.190
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls191.062197.554
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria217.236271.432
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir261.544249.137
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos411.290680.381
       Intermediaris especialitzats venda altres productes422.198515.687
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.772.7954.206.439
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.463.9702.628.535
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.308.8251.577.904
Comerç engròs aliments, begudes i tabac19.084.10221.167.445
       Comerç engròs fruites i hortalisses4.439.0255.393.933
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos3.209.5803.622.209
       Comerç engròs begudes3.053.4633.228.456
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.961.5401.646.585
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments3.149.3123.417.439
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac3.271.1813.858.824
Comerç engròs articles d'ús domèstic21.904.45023.240.950
       Comerç engròs tèxtils1.141.4021.194.821
       Comerç engròs peces de vestir i calçat3.932.1033.438.178
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió2.103.5112.370.857
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja674.597605.668
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.413.2051.551.636
       Comerç engròs productes farmacèutics8.975.2499.557.508
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic3.664.3824.522.282
Comerç engròs equips per a les TIC5.503.6795.376.746
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes3.533.2173.315.628
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.970.4622.061.118
Comerç engròs altra maquinària i equips8.527.6599.072.924
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles442.145589.323
       Comerç engròs màquines eina838.2361.025.651
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils435.481501.287
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina469.918520.471
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips6.341.8816.436.192
Altres tipus comerç engròs especialitzat21.449.41625.100.714
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos7.090.5458.704.544
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.989.0261.816.105
       Comerç engròs fusta i materials construcció2.607.5002.840.876
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.975.0392.676.339
       Comerç engròs productes químics5.392.8266.629.038
       Comerç engròs altres productes semielaborats861.3401.015.082
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.533.1401.418.730
Comerç engròs no especialitzat193.585315.411
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes38.551.04940.128.460
Comerç detall establiments no especialitzats13.719.83814.707.384
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats12.204.67513.076.514
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.515.1641.630.869
Comerç detall aliments, begudes i tabac5.008.3934.551.909
       Comerç detall fruites i hortalisses644.206768.248
       Comerç detall carn i productes carnis1.008.221883.664
       Comerç detall peix i marisc404.515339.427
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria848.153871.024
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.623.4511.238.922
       Comerç detall altres productes alimentaris479.847450.624
Comerç detall carburants per a l'automoció2.388.6432.468.811
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic15.859.30916.282.779
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous4.213.4864.621.865
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics645.978801.330
       Comerç detall tèxtils254.469263.560
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre1.108.7241.177.398
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic1.278.1441.335.977
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria575.359543.867
       Comerç detall peces de vestir3.916.8463.437.287
       Comerç detall calçat i articles cuir753.139763.449
       Comerç detall productes farmacèutics2.281.8782.514.742
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà287.279260.059
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics544.007563.244
Comerç detall en parades i mercats ambulants248.355339.562
Comerç detall fora d'establiments1.326.5111.778.016
       Comerç detall per correspondència i per Internet795.3881.169.503
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments531.122608.512
Transport i emmagatzematge23.310.96823.725.403
Transport terrestre; transport per canonades8.324.5519.120.854
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera2.392.8942.682.967
       Transport mercaderies per carretera i per canonada5.931.6576.437.887
Transport marítim i per vies navegació interiors74.38985.548
Transport aeri2.547.0932.970.333
Emmagatzematge i activitats afins al transport11.505.13710.516.187
       Dipòsit i emmagatzematge944.119893.210
       Activitats afins al transport10.561.0189.622.977
Activitats postals i de correus859.7981.032.481
Hostaleria12.314.08513.236.580
Serveis d'allotjament3.930.5524.801.777
       Hotels i allotjaments similars3.281.6484.012.002
       Allotjaments turístics i altres de curta durada296.943417.163
       Càmpings i altres tipus allotjaments351.961372.613
Serveis de menjar i begudes8.383.5348.434.803
       Restaurants i establiments de menjars4.413.8624.699.806
       Provisió de menjars preparats1.037.7911.096.120
       Establiments de begudes2.931.8812.638.877
Informació i comunicacions14.266.55714.706.198
Edició1.993.8561.940.861
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició1.718.2231.659.970
       Edició programes informàtics275.633280.891
Cinema i vídeo; enregistrament de so1.538.9901.498.270
Ràdio i televisió486.744489.506
Telecomunicacions4.591.0004.433.184
       Telecomunicacions per cable2.441.8572.366.549
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres2.149.1432.066.635
Serveis de tecnologies de la informació5.248.2475.864.725
Serveis d'informació407.720479.652
Activitats immobiliàries6.671.5416.473.389
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi5.440.3385.074.037
       Activitats immobiliàries per compte d'altri1.231.2021.399.352
Activitats professionals, científiques i tècniques18.268.16518.502.958
Activitats jurídiques i de comptabilitat4.810.2024.755.149
       Activitats jurídiques1.948.2412.016.858
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal2.861.9612.738.291
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial2.824.4503.146.559
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques3.628.7034.177.693
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria2.875.3943.325.794
       Anàlisis i assajos tècnics753.309851.899
Recerca i desenvolupament1.324.566985.731
Publicitat i estudis de mercat4.146.8683.910.854
       Publicitat3.838.3273.613.683
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública308.541297.171
Altres activitats professionals i tècniques1.362.7111.351.319
       Activitats de disseny especialitzat320.003280.661
       Activitats de fotografia101.298115.777
       Activitats de traducció i d'interpretació155.671172.069
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa785.739782.812
Activitats veterinàries170.666175.654
Activitats administratives i serveis auxiliars13.932.75714.676.601
Activitats de lloguer1.947.4182.071.306
       Lloguer vehicles de motor915.095998.466
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual118.045141.555
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles914.278931.285
Activitats relacionades amb l'ocupació1.197.1491.414.032
Agències de viatges i operadors turístics2.810.3573.180.358
Activitats de seguretat i investigació700.593685.378
Serveis a edificis i activitats de jardineria2.869.7303.055.229
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions264.768282.730
       Activitats de neteja2.289.0722.467.628
       Activitats de jardineria315.890304.871
Activitats administratives d'oficina i auxiliars4.407.5104.270.298
       Activitats administratives i auxiliars oficina424.044444.884
       Activitats de centres d'atenció telefònica738.450726.090
       Organització convencions i fires de mostres624.456608.846
       Altres activitats de suport a les empreses2.620.5602.490.477
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment4.943.1974.595.001
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles798.599694.278
Activitats de biblioteques, arxius i museus259.684301.931
Jocs atzar i apostes1.079.834651.794
Activitats esportives, recreatives i entreteniment2.805.0802.946.999
Altres serveis1.756.3521.739.851
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics386.913512.038
       Reparació ordinadors i equips de comunicació168.968213.881
       Reparació efectes personals i domèstics217.945298.157
Altres activitats de serveis personals1.369.4391.227.812
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte seleccionat Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: