Saltar al contingut principal
Volum de negoci Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 13.407.603 15.706.012 17.383.979
Venda vehicles de motor 9.570.375 11.238.278 12.605.117
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.653.104 1.657.759 1.691.257
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.768.443 2.160.149 2.350.754
Venda i reparació motocicletes i recanvis 415.681 649.826 736.851
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 80.438.738 88.844.987 90.540.366
Intermediaris comerç 1.452.235 1.843.280 1.830.607
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 178.390 187.818 191.355
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 211.209 252.272 297.033
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 245.385 241.603 218.430
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 406.421 666.484 638.086
Intermediaris especialitzats venda altres productes 410.830 495.104 485.703
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.745.758 4.169.031 3.797.563
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.445.460 2.599.757 2.455.028
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.300.298 1.569.274 1.342.535
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 18.819.274 20.895.460 20.798.676
Comerç engròs fruites i hortalisses 4.383.348 5.332.593 4.290.364
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.189.784 3.600.552 4.313.794
Comerç engròs begudes 2.975.443 3.162.711 3.453.604
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.932.971 1.615.042 1.657.778
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.094.730 3.359.215 3.911.190
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.242.999 3.825.347 3.171.946
Comerç engròs articles d'ús domèstic 21.250.336 22.610.497 24.923.823
Comerç engròs tèxtils 1.131.978 1.187.191 1.286.421
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.646.057 3.228.105 4.296.295
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.035.924 2.289.194 2.412.698
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 663.275 590.824 1.144.201
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.396.008 1.535.048 1.683.166
Comerç engròs productes farmacèutics 8.759.509 9.311.168 9.924.877
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.617.586 4.468.968 4.176.164
Comerç engròs equips per a les TIC 5.296.229 5.208.733 5.781.120
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 3.349.170 3.183.153 3.518.703
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.947.059 2.025.580 2.262.417
Comerç engròs altra maquinària i equips 8.398.943 8.900.189 8.796.522
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 437.401 581.422 644.162
Comerç engròs màquines eina 827.812 1.012.655 1.199.246
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 428.641 493.031 462.780
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 464.924 514.225 495.695
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 6.240.164 6.298.856 5.994.638
Altres tipus comerç engròs especialitzat 21.282.511 24.903.401 24.254.640
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 7.060.285 8.654.837 8.349.330
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.972.050 1.802.741 2.020.922
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.575.799 2.816.776 2.765.141
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.952.526 2.655.106 2.590.542
Comerç engròs productes químics 5.341.720 6.556.836 5.904.116
Comerç engròs altres productes semielaborats 850.178 1.004.447 1.046.847
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.529.953 1.412.659 1.577.743
Comerç engròs no especialitzat 193.452 314.396 357.416
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 37.814.434 39.360.517 40.467.603
Comerç detall establiments no especialitzats 13.297.859 14.253.695 14.672.301
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 11.835.348 12.676.821 12.964.145
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.462.510 1.576.874 1.708.156
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4.985.292 4.534.122 5.231.605
Comerç detall fruites i hortalisses 640.826 767.052 647.432
Comerç detall carn i productes carnis 1.006.367 881.562 1.079.266
Comerç detall peix i marisc 404.252 334.289 352.588
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 837.420 863.590 855.093
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.617.426 1.238.051 1.781.223
Comerç detall altres productes alimentaris 479.001 449.579 516.003
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.338.460 2.428.818 2.352.079
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 15.663.022 16.082.104 16.045.152
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4.147.761 4.568.352 4.362.192
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 634.135 783.020 744.598
Comerç detall tèxtils 253.547 262.505 250.645
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.101.482 1.166.444 1.153.113
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.267.135 1.317.611 1.394.111
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 562.332 537.878 460.571
Comerç detall peces de vestir 3.859.973 3.383.177 3.521.161
Comerç detall calçat i articles cuir 749.439 756.724 815.532
Comerç detall productes farmacèutics 2.272.599 2.503.535 2.454.719
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 284.347 254.893 270.022
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 530.273 547.965 618.489
Comerç detall en parades i mercats ambulants 247.719 338.440 303.932
Comerç detall fora d'establiments 1.282.082 1.723.338 1.862.534
Comerç detall per correspondència i per Internet 756.601 1.122.002 1.154.704
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 525.481 601.335 707.831
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Conceptes