Saltar al contingut principal
Taxa de salarització Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 81,0 80,8 82,1
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 82,7 84,0 84,5
Venda vehicles de motor 92,1 91,5 91,6
Manteniment i reparació vehicles de motor 74,2 76,4 76,4
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 89,5 92,3 94,0
Venda i reparació motocicletes i recanvis 80,7 76,3 75,5
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 88,3 87,7 89,0
Intermediaris comerç 51,1 45,7 49,7
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 34,7 26,8 27,9
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 47,0 40,8 39,3
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 54,1 51,0 49,7
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 54,0 50,1 54,8
Intermediaris especialitzats venda altres productes 56,6 51,3 60,6
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 83,8 86,7 87,7
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 86,8 86,8 88,5
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 80,1 86,5 86,5
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 92,4 92,9 93,3
Comerç engròs fruites i hortalisses 95,6 98,4 96,0
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 91,0 90,3 90,9
Comerç engròs begudes 92,5 89,1 90,5
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 93,3 93,5 93,6
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 89,1 91,5 94,0
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 90,9 91,2 93,0
Comerç engròs articles d'ús domèstic 91,3 91,2 92,7
Comerç engròs tèxtils 91,2 88,9 90,7
Comerç engròs peces de vestir i calçat 91,5 92,1 92,3
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 88,1 83,7 90,8
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 80,7 75,6 80,8
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 86,7 92,4 95,0
Comerç engròs productes farmacèutics 98,1 97,9 97,2
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 86,9 87,1 90,0
Comerç engròs equips per a les TIC 97,4 98,2 97,7
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 97,4 97,6 97,0
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 97,4 98,8 98,6
Comerç engròs altra maquinària i equips 93,0 93,3 94,8
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 93,9 95,0 97,8
Comerç engròs màquines eina 90,2 92,0 93,1
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 94,6 91,4 92,4
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 94,9 93,5 96,1
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 93,0 93,5 94,8
Altres tipus comerç engròs especialitzat 92,1 92,9 93,0
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 92,8 95,9 93,7
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 94,7 97,6 98,4
Comerç engròs fusta i materials construcció 90,3 88,5 90,1
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 92,5 94,8 95,5
Comerç engròs productes químics 94,7 96,3 93,9
Comerç engròs altres productes semielaborats 93,7 93,7 96,9
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 88,9 86,9 86,0
Comerç engròs no especialitzat 63,7 61,8 63,7
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 77,2 78,2 80,2
Comerç detall establiments no especialitzats 91,1 92,3 92,2
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 91,4 92,7 92,9
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 89,1 89,3 87,3
Comerç detall aliments, begudes i tabac 68,0 68,2 72,8
Comerç detall fruites i hortalisses 66,7 62,4 68,9
Comerç detall carn i productes carnis 68,9 72,7 73,5
Comerç detall peix i marisc 60,3 56,9 58,1
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 71,9 72,8 79,3
Comerç detall begudes i productes de tabac 60,7 65,0 71,6
Comerç detall altres productes alimentaris 66,0 59,9 64,9
Comerç detall carburants per a l'automoció 96,6 98,2 97,2
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 76,0 77,1 78,4
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 76,6 77,8 79,2
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 83,1 79,6 77,2
Comerç detall tèxtils 50,6 57,9 63,1
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 71,4 77,4 79,6
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 78,8 72,5 77,5
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 58,3 62,6 63,1
Comerç detall peces de vestir 78,3 79,4 77,9
Comerç detall calçat i articles cuir 81,9 85,3 84,6
Comerç detall productes farmacèutics 76,7 79,0 81,7
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 67,3 66,5 76,0
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 89,4 83,6 86,2
Comerç detall en parades i mercats ambulants 19,9 20,0 28,4
Comerç detall fora d'establiments 82,2 81,0 79,3
Comerç detall per correspondència i per Internet 80,4 81,0 75,9
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 83,8 81,1 82,9
Transport i emmagatzematge 78,9 79,5 79,5
Transport terrestre; transport per canonades 65,4 67,0 67,6
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 67,5 69,6 67,5
Transport mercaderies per carretera i per canonada 63,9 65,2 67,7
Transport marítim i per vies navegació interiors 93,2 81,7 84,9
Transport aeri 99,4 99,7 99,5
Emmagatzematge i activitats afins al transport 96,8 97,1 96,6
Dipòsit i emmagatzematge 98,4 97,9 97,8
Activitats afins al transport 96,5 97,0 96,4
Activitats postals i de correus 94,8 93,1 90,6
Hostaleria 80,7 81,9 84,6
Serveis d'allotjament 95,0 95,1 94,7
Hotels i allotjaments similars 97,8 97,7 97,7
Allotjaments turístics i altres de curta durada 72,9 74,0 75,5
Càmpings i altres tipus allotjaments 95,6 96,2 94,4
Serveis de menjar i begudes 77,2 78,3 82,0
Restaurants i establiments de menjars 85,5 87,6 89,0
Provisió de menjars preparats 91,3 92,7 93,9
Establiments de begudes 61,9 59,1 67,1
Informació i comunicacions 90,2 89,3 88,3
Edició 92,2 88,7 89,0
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 92,3 89,2 89,5
Edició programes informàtics 91,3 86,6 87,0
Cinema i vídeo; enregistrament de so 85,4 87,7 81,6
Ràdio i televisió 96,5 97,6 97,4
Telecomunicacions 93,3 93,4 90,8
Telecomunicacions per cable 98,5 98,1 98,0
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 88,6 88,7 85,4
Serveis de tecnologies de la informació 89,6 88,4 87,8
Serveis d'informació 85,2 87,9 87,8
Activitats immobiliàries 59,4 51,6 54,7
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 55,9 41,9 47,9
Activitats immobiliàries per compte d'altri 66,5 72,5 69,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 72,9 71,4 71,1
Activitats jurídiques i de comptabilitat 71,2 68,7 67,8
Activitats jurídiques 54,0 55,3 52,6
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 81,7 77,6 78,6
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 88,4 88,6 87,5
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 67,0 67,9 68,1
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 60,6 61,5 63,1
Anàlisis i assajos tècnics 88,3 88,8 84,0
Recerca i desenvolupament 92,9 92,1 90,8
Publicitat i estudis de mercat 81,5 75,6 77,1
Publicitat 80,4 73,0 74,7
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 88,6 89,9 91,3
Altres activitats professionals i tècniques 55,5 51,4 51,3
Activitats de disseny especialitzat 49,8 58,2 62,4
Activitats de fotografia 33,4 35,6 41,9
Activitats de traducció i d'interpretació 37,6 41,7 47,5
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 66,7 56,8 51,3
Activitats veterinàries 66,4 66,4 73,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 91,9 91,7 92,5
Activitats de lloguer 79,5 76,2 79,9
Lloguer vehicles de motor 87,8 83,9 84,6
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 59,3 66,6 71,3
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 82,5 75,9 80,4
Activitats relacionades amb l'ocupació 98,7 98,5 98,8
Agències de viatges i operadors turístics 87,3 87,8 83,3
Activitats de seguretat i investigació 98,5 98,4 98,6
Serveis a edificis i activitats de jardineria 96,2 95,4 96,2
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 99,6 99,8 99,8
Activitats de neteja 97,3 96,3 97,3
Activitats de jardineria 77,7 76,2 75,9
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 81,9 82,0 83,1
Activitats administratives i auxiliars oficina 80,5 77,2 79,8
Activitats de centres d'atenció telefònica 99,9 99,9 99,9
Organització convencions i fires de mostres 81,8 80,5 76,7
Altres activitats de suport a les empreses 76,1 75,7 77,5
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 79,3 82,4 84,5
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 60,4 59,7 53,4
Activitats de biblioteques, arxius i museus 85,2 84,8 81,9
Jocs atzar i apostes 86,5 99,2 92,6
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 85,7 88,7 92,7
Altres serveis 60,0 61,2 64,7
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 54,8 57,7 55,8
Reparació ordinadors i equips de comunicació 63,5 59,9 59,5
Reparació efectes personals i domèstics 49,0 56,2 53,7
Altres activitats de serveis personals 61,2 61,9 66,4
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes