Saltar al contingut principal
Marge comercial brut Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 1.118.719 1.503.231 1.528.717
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 418.201 579.647 611.195
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 505.536 645.172 521.782
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 309.947 394.034 334.427
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 195.589 251.138 187.355
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 4.479.050 4.969.707 5.026.737
Comerç engròs fruites i hortalisses 1.084.076 1.218.479 1.013.552
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 601.180 719.057 787.224
Comerç engròs begudes 831.247 1.005.215 1.165.035
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 361.292 317.834 349.981
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 916.712 927.824 1.073.903
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 684.543 781.298 637.042
Comerç engròs articles d'ús domèstic 7.330.608 7.326.521 8.308.552
Comerç engròs tèxtils 400.356 455.790 444.416
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.580.454 1.298.936 1.657.390
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 468.229 482.308 504.939
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 210.613 188.556 375.760
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 588.806 621.237 727.892
Comerç engròs productes farmacèutics 2.846.655 2.878.796 3.201.549
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.235.495 1.400.898 1.396.607
Comerç engròs equips per a les TIC 839.251 971.397 1.074.640
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 332.477 421.162 460.438
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 506.774 550.235 614.202
Comerç engròs altra maquinària i equips 2.661.915 2.766.366 2.814.690
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 105.618 166.921 154.928
Comerç engròs màquines eina 247.295 324.770 397.595
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 150.503 154.941 145.934
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 149.962 200.460 200.316
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 2.008.537 1.919.273 1.915.917
Altres tipus comerç engròs especialitzat 4.200.346 4.871.381 4.911.197
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 702.550 788.120 792.386
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 344.769 384.156 411.378
Comerç engròs fusta i materials construcció 808.991 817.994 814.584
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 606.752 810.946 809.916
Comerç engròs productes químics 1.214.802 1.467.823 1.387.623
Comerç engròs altres productes semielaborats 175.233 257.307 301.165
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 347.250 345.036 394.145
Comerç engròs no especialitzat 83.579 86.013 99.104
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 11.740.101 12.065.488 12.409.050
Comerç detall establiments no especialitzats 3.303.045 3.436.794 3.546.048
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 2.814.028 2.922.999 2.984.435
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 489.017 513.795 561.613
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.569.731 1.477.225 1.542.728
Comerç detall fruites i hortalisses 205.698 224.741 201.354
Comerç detall carn i productes carnis 392.742 337.343 383.886
Comerç detall peix i marisc 107.900 80.625 88.354
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 539.382 546.426 489.803
Comerç detall begudes i productes de tabac 154.131 136.150 209.126
Comerç detall altres productes alimentaris 169.877 151.940 170.205
Comerç detall carburants per a l'automoció 324.448 367.199 354.468
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 6.000.247 6.034.572 6.158.429
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 1.631.332 1.661.327 1.668.063
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 155.232 203.769 192.376
Comerç detall tèxtils 122.930 119.078 120.601
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 404.888 434.123 433.896
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 503.333 505.682 573.962
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 169.168 175.302 162.914
Comerç detall peces de vestir 1.678.539 1.491.431 1.543.260
Comerç detall calçat i articles cuir 330.375 314.437 363.968
Comerç detall productes farmacèutics 683.980 819.121 749.797
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 131.795 115.704 125.382
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 188.676 194.599 224.208
Comerç detall en parades i mercats ambulants 113.361 131.624 114.575
Comerç detall fora d'establiments 429.269 618.074 692.803
Comerç detall per correspondència i per Internet 205.261 344.239 381.585
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 224.008 273.835 311.218
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Conceptes