Saltar al contingut principal
Productivitat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 38.967 37.888 38.352
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 43.196 45.079 47.212
Venda vehicles de motor 66.319 69.813 72.650
Manteniment i reparació vehicles de motor 26.764 25.844 27.433
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 46.680 50.533 50.400
Venda i reparació motocicletes i recanvis 34.054 38.325 37.807
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 53.999 55.916 56.270
Intermediaris comerç 46.869 46.198 46.378
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 52.778 34.191 42.478
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 40.304 44.881 49.004
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 48.097 53.973 48.382
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 38.656 43.161 42.900
Intermediaris especialitzats venda altres productes 58.999 54.698 50.536
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 48.827 58.935 52.677
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 56.297 63.676 58.942
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 39.796 51.022 43.209
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 45.260 47.238 47.158
Comerç engròs fruites i hortalisses 36.594 46.259 37.846
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 41.965 41.841 46.334
Comerç engròs begudes 56.839 58.855 62.746
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 68.293 64.336 64.344
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 51.859 48.712 55.392
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 39.154 38.070 35.744
Comerç engròs articles d'ús domèstic 61.022 59.669 62.633
Comerç engròs tèxtils 40.736 48.574 43.744
Comerç engròs peces de vestir i calçat 47.483 35.057 46.933
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 54.957 50.893 42.209
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 45.952 48.373 60.415
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 54.421 61.149 61.069
Comerç engròs productes farmacèutics 92.957 92.164 93.385
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 45.384 47.088 46.631
Comerç engròs equips per a les TIC 52.557 51.662 54.440
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 55.443 49.857 51.710
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 49.686 53.477 57.396
Comerç engròs altra maquinària i equips 57.504 62.554 62.513
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 47.496 58.864 51.736
Comerç engròs màquines eina 57.242 62.551 68.360
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 60.886 61.275 63.109
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 38.007 45.563 43.035
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 60.710 65.512 65.676
Altres tipus comerç engròs especialitzat 56.845 63.680 60.066
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 151.648 168.087 190.179
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 45.847 60.660 64.604
Comerç engròs fusta i materials construcció 41.587 46.554 38.739
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 41.162 44.362 43.210
Comerç engròs productes químics 98.520 102.049 92.045
Comerç engròs altres productes semielaborats 59.778 72.390 72.235
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 40.056 37.166 43.381
Comerç engròs no especialitzat 28.373 18.792 29.225
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 27.001 25.463 26.291
Comerç detall establiments no especialitzats 32.719 31.207 31.019
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 32.164 30.669 30.163
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 36.745 34.971 36.888
Comerç detall aliments, begudes i tabac 19.348 16.590 18.983
Comerç detall fruites i hortalisses 19.082 17.462 17.762
Comerç detall carn i productes carnis 19.918 16.313 18.302
Comerç detall peix i marisc 17.749 15.881 16.711
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 17.890 16.092 17.013
Comerç detall begudes i productes de tabac 33.075 23.767 36.863
Comerç detall altres productes alimentaris 15.655 13.351 15.599
Comerç detall carburants per a l'automoció 37.829 36.872 36.506
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 27.211 25.753 26.218
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 25.753 25.683 26.495
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 20.770 22.714 23.669
Comerç detall tèxtils 17.452 17.170 14.230
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 23.714 25.827 26.086
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 25.510 24.400 26.282
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 21.269 19.795 19.180
Comerç detall peces de vestir 30.050 23.807 24.060
Comerç detall calçat i articles cuir 21.945 22.392 23.474
Comerç detall productes farmacèutics 43.183 40.264 41.595
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 23.437 22.686 22.225
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 24.893 20.779 21.820
Comerç detall en parades i mercats ambulants 9.859 9.321 8.890
Comerç detall fora d'establiments 36.285 35.765 37.302
Comerç detall per correspondència i per Internet 33.970 35.877 36.958
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 38.225 35.655 37.666
Transport i emmagatzematge 52.910 52.253 53.040
Transport terrestre; transport per canonades 42.516 41.859 41.796
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 41.182 43.708 40.280
Transport mercaderies per carretera i per canonada 43.468 40.556 42.889
Transport marítim i per vies navegació interiors 77.830 85.021 99.122
Transport aeri 87.573 86.995 109.370
Emmagatzematge i activitats afins al transport 77.717 77.503 77.528
Dipòsit i emmagatzematge 69.251 66.323 71.453
Activitats afins al transport 78.875 79.041 78.443
Activitats postals i de correus 24.145 25.245 23.447
Hostaleria 24.024 23.211 24.247
Serveis d'allotjament 43.076 43.100 44.510
Hotels i allotjaments similars 44.928 44.677 46.718
Allotjaments turístics i altres de curta durada 25.587 29.155 30.263
Càmpings i altres tipus allotjaments 47.200 45.480 44.211
Serveis de menjar i begudes 19.289 17.686 18.991
Restaurants i establiments de menjars 22.169 20.244 21.435
Provisió de menjars preparats 19.481 18.451 18.356
Establiments de begudes 15.765 13.746 15.772
Informació i comunicacions 69.489 68.400 69.908
Edició 58.293 55.935 58.639
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 54.314 54.786 57.234
Edició programes informàtics 77.619 60.916 63.598
Cinema i vídeo; enregistrament de so 62.853 61.851 63.633
Ràdio i televisió 44.141 46.844 44.893
Telecomunicacions 196.044 211.150 221.211
Telecomunicacions per cable 277.011 269.392 334.930
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 122.941 153.764 135.647
Serveis de tecnologies de la informació 53.127 53.093 54.077
Serveis d'informació 41.402 49.935 49.621
Activitats immobiliàries 74.265 58.988 50.040
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 91.749 69.585 56.976
Activitats immobiliàries per compte d'altri 38.693 36.275 35.057
Activitats professionals, científiques i tècniques 44.447 43.669 42.432
Activitats jurídiques i de comptabilitat 42.054 44.665 41.256
Activitats jurídiques 47.387 48.090 44.410
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 38.811 42.404 39.016
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 75.694 56.411 57.698
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 41.683 44.646 39.415
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 40.570 45.668 39.065
Anàlisis i assajos tècnics 45.369 41.289 40.534
Recerca i desenvolupament 49.156 43.740 44.067
Publicitat i estudis de mercat 41.966 40.327 43.650
Publicitat 42.210 41.312 45.689
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 40.329 35.049 31.524
Altres activitats professionals i tècniques 34.133 33.515 37.338
Activitats de disseny especialitzat 55.498 67.367 80.646
Activitats de fotografia 17.239 15.719 17.818
Activitats de traducció i d'interpretació 27.264 26.657 26.209
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 34.693 33.486 33.288
Activitats veterinàries 20.734 18.641 21.520
Activitats administratives i serveis auxiliars 27.420 26.825 26.637
Activitats de lloguer 93.191 94.509 100.292
Lloguer vehicles de motor 226.603 223.654 224.504
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 28.163 41.493 46.133
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 62.310 60.724 67.212
Activitats relacionades amb l'ocupació 21.726 24.722 25.857
Agències de viatges i operadors turístics 39.727 43.659 45.632
Activitats de seguretat i investigació 29.325 27.286 24.890
Serveis a edificis i activitats de jardineria 21.034 19.652 19.119
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 16.930 16.345 17.334
Activitats de neteja 21.316 19.678 19.064
Activitats de jardineria 24.566 24.853 22.933
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 29.613 28.326 27.070
Activitats administratives i auxiliars oficina 34.432 35.308 37.260
Activitats de centres d'atenció telefònica 29.858 27.671 28.357
Organització convencions i fires de mostres 32.871 33.284 35.911
Altres activitats de suport a les empreses 28.584 27.134 24.025
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 35.006 36.250 37.058
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 19.901 18.234 29.945
Activitats de biblioteques, arxius i museus 31.861 36.756 33.406
Jocs atzar i apostes 60.957 63.616 58.187
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 37.888 40.150 37.112
Altres serveis 17.822 15.420 19.078
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 21.419 24.510 22.131
Reparació ordinadors i equips de comunicació 24.061 28.077 28.333
Reparació efectes personals i domèstics 19.660 22.107 18.635
Altres activitats de serveis personals 17.004 13.565 18.485
Unitats: Euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes