Productivitat 

Productivitat
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes43.19645.079
Venda vehicles de motor66.31969.813
Manteniment i reparació vehicles de motor26.76425.844
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor46.68050.533
Venda i reparació motocicletes i recanvis34.05438.325
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor53.99955.916
Intermediaris comerç46.86946.198
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls52.77834.191
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria40.30444.881
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir48.09753.973
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos38.65643.161
       Intermediaris especialitzats venda altres productes58.99954.698
Comerç engròs matèries agràries i animals vius48.82758.935
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar56.29763.676
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells39.79651.022
Comerç engròs aliments, begudes i tabac45.26047.238
       Comerç engròs fruites i hortalisses36.59446.259
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos41.96541.841
       Comerç engròs begudes56.83958.855
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau68.29364.336
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments51.85948.712
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac39.15438.070
Comerç engròs articles d'ús domèstic61.02259.669
       Comerç engròs tèxtils40.73648.574
       Comerç engròs peces de vestir i calçat47.48335.057
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió54.95750.893
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja45.95248.373
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica54.42161.149
       Comerç engròs productes farmacèutics92.95792.164
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic45.38447.088
Comerç engròs equips per a les TIC52.55751.662
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes55.44349.857
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions49.68653.477
Comerç engròs altra maquinària i equips57.50462.554
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles47.49658.864
       Comerç engròs màquines eina57.24262.551
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils60.88661.275
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina38.00745.563
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips60.71065.512
Altres tipus comerç engròs especialitzat56.84563.680
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos151.648168.087
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics45.84760.660
       Comerç engròs fusta i materials construcció41.58746.554
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció41.16244.362
       Comerç engròs productes químics98.520102.049
       Comerç engròs altres productes semielaborats59.77872.390
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig40.05637.166
Comerç engròs no especialitzat28.37318.792
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes27.00125.463
Comerç detall establiments no especialitzats32.71931.207
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats32.16430.669
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats36.74534.971
Comerç detall aliments, begudes i tabac19.34816.590
       Comerç detall fruites i hortalisses19.08217.462
       Comerç detall carn i productes carnis19.91816.313
       Comerç detall peix i marisc17.74915.881
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria17.89016.092
       Comerç detall begudes i productes de tabac33.07523.767
       Comerç detall altres productes alimentaris15.65513.351
Comerç detall carburants per a l'automoció37.82936.872
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic27.21125.753
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous25.75325.683
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics20.77022.714
       Comerç detall tèxtils17.45217.170
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre23.71425.827
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic25.51024.400
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria21.26919.795
       Comerç detall peces de vestir30.05023.807
       Comerç detall calçat i articles cuir21.94522.392
       Comerç detall productes farmacèutics43.18340.264
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà23.43722.686
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics24.89320.779
Comerç detall en parades i mercats ambulants9.8599.321
Comerç detall fora d'establiments36.28535.765
       Comerç detall per correspondència i per Internet33.97035.877
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments38.22535.655
Transport i emmagatzematge52.91052.253
Transport terrestre; transport per canonades42.51641.859
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera41.18243.708
       Transport mercaderies per carretera i per canonada43.46840.556
Transport marítim i per vies navegació interiors77.83085.021
Transport aeri87.57386.995
Emmagatzematge i activitats afins al transport77.71777.503
       Dipòsit i emmagatzematge69.25166.323
       Activitats afins al transport78.87579.041
Activitats postals i de correus24.14525.245
Hostaleria24.02423.211
Serveis d'allotjament43.07643.100
       Hotels i allotjaments similars44.92844.677
       Allotjaments turístics i altres de curta durada25.58729.155
       Càmpings i altres tipus allotjaments47.20045.480
Serveis de menjar i begudes19.28917.686
       Restaurants i establiments de menjars22.16920.244
       Provisió de menjars preparats19.48118.451
       Establiments de begudes15.76513.746
Informació i comunicacions69.48968.400
Edició58.29355.935
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició54.31454.786
       Edició programes informàtics77.61960.916
Cinema i vídeo; enregistrament de so62.85361.851
Ràdio i televisió44.14146.844
Telecomunicacions196.044211.150
       Telecomunicacions per cable277.011269.392
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres122.941153.764
Serveis de tecnologies de la informació53.12753.093
Serveis d'informació41.40249.935
Activitats immobiliàries74.26558.988
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi91.74969.585
       Activitats immobiliàries per compte d'altri38.69336.275
Activitats professionals, científiques i tècniques44.44743.669
Activitats jurídiques i de comptabilitat42.05444.665
       Activitats jurídiques47.38748.090
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal38.81142.404
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial75.69456.411
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques41.68344.646
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria40.57045.668
       Anàlisis i assajos tècnics45.36941.289
Recerca i desenvolupament49.15643.740
Publicitat i estudis de mercat41.96640.327
       Publicitat42.21041.312
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública40.32935.049
Altres activitats professionals i tècniques34.13333.515
       Activitats de disseny especialitzat55.49867.367
       Activitats de fotografia17.23915.719
       Activitats de traducció i d'interpretació27.26426.657
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa34.69333.486
Activitats veterinàries20.73418.641
Activitats administratives i serveis auxiliars27.42026.825
Activitats de lloguer93.19194.509
       Lloguer vehicles de motor226.603223.654
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual28.16341.493
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles62.31060.724
Activitats relacionades amb l'ocupació21.72624.722
Agències de viatges i operadors turístics39.72743.659
Activitats de seguretat i investigació29.32527.286
Serveis a edificis i activitats de jardineria21.03419.652
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions16.93016.345
       Activitats de neteja21.31619.678
       Activitats de jardineria24.56624.853
Activitats administratives d'oficina i auxiliars29.61328.326
       Activitats administratives i auxiliars oficina34.43235.308
       Activitats de centres d'atenció telefònica29.85827.671
       Organització convencions i fires de mostres32.87133.284
       Altres activitats de suport a les empreses28.58427.134
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment35.00636.250
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles19.90118.234
Activitats de biblioteques, arxius i museus31.86136.756
Jocs atzar i apostes60.95763.616
Activitats esportives, recreatives i entreteniment37.88840.150
Altres serveis17.82215.420
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics21.41924.510
       Reparació ordinadors i equips de comunicació24.06128.077
       Reparació efectes personals i domèstics19.66022.107
Altres activitats de serveis personals17.00413.565
Unitats: Euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte seleccionat Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)