Saltar al contingut principal
Taxa de participació femenina en el personal assalariat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total .. 49,6 49,0
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes .. 18,1 17,9
Venda vehicles de motor .. 20,5 19,7
Manteniment i reparació vehicles de motor .. 15,7 15,8
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor .. 18,0 18,9
Venda i reparació motocicletes i recanvis .. 21,0 18,6
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor .. 38,8 39,2
Intermediaris comerç .. 53,3 49,8
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls .. 45,3 45,0
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria .. 43,2 41,9
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir .. 63,5 62,2
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos .. 52,2 46,8
Intermediaris especialitzats venda altres productes .. 57,1 52,9
Comerç engròs matèries agràries i animals vius .. 33,9 33,2
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar .. 33,6 33,2
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells .. 34,3 33,3
Comerç engròs aliments, begudes i tabac .. 34,5 37,2
Comerç engròs fruites i hortalisses .. 40,9 48,7
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos .. 35,5 33,8
Comerç engròs begudes .. 23,0 23,7
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau .. 43,3 45,0
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments .. 35,8 34,4
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac .. 30,3 34,5
Comerç engròs articles d'ús domèstic .. 52,3 52,6
Comerç engròs tèxtils .. 48,5 48,1
Comerç engròs peces de vestir i calçat .. 65,2 63,8
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió .. 41,2 40,5
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja .. 42,0 43,5
Comerç engròs perfumeria i cosmètica .. 65,9 66,8
Comerç engròs productes farmacèutics .. 47,7 50,0
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic .. 48,3 47,2
Comerç engròs equips per a les TIC .. 34,0 33,3
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes .. 32,2 33,2
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions .. 35,7 33,3
Comerç engròs altra maquinària i equips .. 29,0 28,8
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles .. 19,9 18,3
Comerç engròs màquines eina .. 27,7 25,8
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils .. 24,7 24,8
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina .. 37,6 38,4
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips .. 29,3 29,3
Altres tipus comerç engròs especialitzat .. 28,9 28,9
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos .. 37,3 42,2
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics .. 25,3 24,6
Comerç engròs fusta i materials construcció .. 26,9 26,8
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció .. 25,3 24,2
Comerç engròs productes químics .. 38,4 41,0
Comerç engròs altres productes semielaborats .. 34,1 38,4
Comerç engròs ferralla i productes rebuig .. 21,2 15,8
Comerç engròs no especialitzat .. 48,2 40,6
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes .. 66,6 66,0
Comerç detall establiments no especialitzats .. 66,2 65,2
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats .. 66,4 65,4
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats .. 65,2 63,3
Comerç detall aliments, begudes i tabac .. 67,2 67,5
Comerç detall fruites i hortalisses .. 50,9 51,4
Comerç detall carn i productes carnis .. 71,4 69,3
Comerç detall peix i marisc .. 69,8 83,3
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria .. 73,7 73,5
Comerç detall begudes i productes de tabac .. 68,6 67,4
Comerç detall altres productes alimentaris .. 50,1 50,2
Comerç detall carburants per a l'automoció .. 48,3 48,0
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic .. 69,1 68,4
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous .. 63,9 59,5
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics .. 38,4 41,1
Comerç detall tèxtils .. 74,2 72,9
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre .. 37,1 40,5
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic .. 58,9 56,9
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria .. 63,3 66,9
Comerç detall peces de vestir .. 81,2 82,6
Comerç detall calçat i articles cuir .. 85,9 84,6
Comerç detall productes farmacèutics .. 79,2 83,2
Comerç detall articles mèdics i de segona mà .. 59,0 60,4
Comerç detall productes cosmètics i higiènics .. 90,4 81,8
Comerç detall en parades i mercats ambulants .. 50,8 50,7
Comerç detall fora d'establiments .. 47,2 48,7
Comerç detall per correspondència i per Internet .. 58,1 55,9
Comerç detall altres tipus fora d'establiments .. 36,4 41,7
Transport i emmagatzematge .. 25,3 26,3
Transport terrestre; transport per canonades .. 14,2 16,1
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera .. 16,6 17,8
Transport mercaderies per carretera i per canonada .. 12,4 14,8
Transport marítim i per vies navegació interiors .. 31,4 28,1
Transport aeri .. 44,2 44,2
Emmagatzematge i activitats afins al transport .. 31,2 31,8
Dipòsit i emmagatzematge .. 28,3 29,2
Activitats afins al transport .. 31,6 32,2
Activitats postals i de correus .. 46,0 45,8
Hostaleria .. 50,4 49,5
Serveis d'allotjament .. 52,9 53,9
Hotels i allotjaments similars .. 53,2 54,4
Allotjaments turístics i altres de curta durada .. 57,1 56,2
Càmpings i altres tipus allotjaments .. 45,8 47,3
Serveis de menjar i begudes .. 49,6 48,1
Restaurants i establiments de menjars .. 42,4 41,8
Provisió de menjars preparats .. 71,9 71,1
Establiments de begudes .. 50,1 46,9
Informació i comunicacions .. 34,7 34,5
Edició .. 49,0 50,4
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició .. 52,7 55,6
Edició programes informàtics .. 32,6 31,5
Cinema i vídeo; enregistrament de so .. 44,0 48,3
Ràdio i televisió .. 42,1 42,1
Telecomunicacions .. 32,1 30,6
Telecomunicacions per cable .. 29,3 28,2
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres .. 35,3 32,7
Serveis de tecnologies de la informació .. 28,7 28,3
Serveis d'informació .. 43,9 42,9
Activitats immobiliàries .. 58,2 55,6
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi .. 52,9 50,5
Activitats immobiliàries per compte d'altri .. 64,7 63,1
Activitats professionals, científiques i tècniques .. 55,9 54,9
Activitats jurídiques i de comptabilitat .. 70,4 68,8
Activitats jurídiques .. 74,9 75,0
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal .. 68,4 65,9
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial .. 51,6 51,6
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques .. 36,3 34,6
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria .. 35,1 33,6
Anàlisis i assajos tècnics .. 39,1 37,2
Recerca i desenvolupament .. 53,4 54,1
Publicitat i estudis de mercat .. 55,2 54,0
Publicitat .. 54,3 53,0
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública .. 59,3 58,7
Altres activitats professionals i tècniques .. 60,3 59,1
Activitats de disseny especialitzat .. 63,6 64,3
Activitats de fotografia .. 59,1 56,0
Activitats de traducció i d'interpretació .. 66,8 67,5
Altres activitats professionals i tècniques ncaa .. 58,4 56,1
Activitats veterinàries .. 81,7 83,7
Activitats administratives i serveis auxiliars .. 55,6 54,9
Activitats de lloguer .. 32,7 31,0
Lloguer vehicles de motor .. 41,9 40,5
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual .. 36,2 39,0
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles .. 27,9 25,2
Activitats relacionades amb l'ocupació .. 41,5 40,8
Agències de viatges i operadors turístics .. 71,0 68,6
Activitats de seguretat i investigació .. 17,9 17,8
Serveis a edificis i activitats de jardineria .. 68,9 68,3
Serveis integrals a edificis i instal·lacions .. 36,5 38,5
Activitats de neteja .. 76,2 75,3
Activitats de jardineria .. 18,7 22,4
Activitats administratives d'oficina i auxiliars .. 55,3 56,5
Activitats administratives i auxiliars oficina .. 60,9 61,1
Activitats de centres d'atenció telefònica .. 63,1 62,8
Organització convencions i fires de mostres .. 54,9 52,3
Altres activitats de suport a les empreses .. 50,5 52,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment .. 47,1 46,4
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles .. 40,4 47,1
Activitats de biblioteques, arxius i museus .. 63,8 65,8
Jocs atzar i apostes .. 47,8 49,3
Activitats esportives, recreatives i entreteniment .. 46,9 43,8
Altres serveis .. 73,1 70,6
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics .. 28,7 26,6
Reparació ordinadors i equips de comunicació .. 19,9 19,6
Reparació efectes personals i domèstics .. 35,0 30,9
Altres activitats de serveis personals .. 81,6 77,8
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Conceptes