Saltar al contingut principal
Resta d'ingressos d'explotació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 4.898.641 5.127.742 5.502.995
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 431.008 460.306 511.988
Venda vehicles de motor 377.072 404.693 437.585
Manteniment i reparació vehicles de motor 18.783 19.691 25.929
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 31.854 31.827 43.949
Venda i reparació motocicletes i recanvis 3.299 4.094 4.525
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.412.248 1.397.573 1.526.803
Intermediaris comerç 48.458 69.086 86.167
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 12.318 9.702 5.148
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 4.765 18.952 5.348
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 16.142 7.317 4.185
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 4.213 13.525 24.489
Intermediaris especialitzats venda altres productes 11.019 19.591 46.998
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 20.610 20.443 16.319
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 14.291 14.744 13.824
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 6.320 5.698 2.495
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 234.072 233.701 253.559
Comerç engròs fruites i hortalisses 30.734 27.285 29.140
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 18.517 20.060 20.011
Comerç engròs begudes 77.879 65.607 85.008
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 27.954 31.112 31.687
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 51.702 56.710 61.881
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 27.285 32.927 25.832
Comerç engròs articles d'ús domèstic 625.443 567.757 668.625
Comerç engròs tèxtils 8.770 7.057 9.365
Comerç engròs peces de vestir i calçat 282.348 205.144 221.786
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 61.504 39.828 40.941
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 11.092 14.509 11.324
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 16.903 16.382 22.164
Comerç engròs productes farmacèutics 201.351 234.292 297.993
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 43.476 50.546 65.051
Comerç engròs equips per a les TIC 202.626 164.151 200.472
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 181.722 129.705 162.710
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 20.903 34.446 37.762
Comerç engròs altra maquinària i equips 126.171 153.017 141.721
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 4.559 7.750 5.187
Comerç engròs màquines eina 10.345 12.265 16.586
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 6.167 7.696 6.683
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 4.861 6.225 6.794
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 100.239 119.081 106.471
Altres tipus comerç engròs especialitzat 154.787 188.676 158.060
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 30.192 49.640 24.383
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 13.245 12.974 13.548
Comerç engròs fusta i materials construcció 27.637 23.412 50.499
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 21.714 19.968 17.735
Comerç engròs productes químics 49.044 69.840 44.386
Comerç engròs altres productes semielaborats 11.124 10.537 5.198
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.832 2.304 2.311
Comerç engròs no especialitzat 81 741 1.879
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 697.523 725.959 796.502
Comerç detall establiments no especialitzats 403.853 435.176 514.835
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 364.990 394.195 462.413
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 38.863 40.981 52.422
Comerç detall aliments, begudes i tabac 18.269 16.027 18.664
Comerç detall fruites i hortalisses 2.883 1.112 1.253
Comerç detall carn i productes carnis 1.294 1.918 1.207
Comerç detall peix i marisc 254 4.660 197
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 8.048 6.791 9.448
Comerç detall begudes i productes de tabac 5.164 804 5.207
Comerç detall altres productes alimentaris 626 742 1.352
Comerç detall carburants per a l'automoció 48.808 39.263 41.220
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 185.378 189.514 174.192
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 61.323 49.091 52.139
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 11.784 17.111 5.620
Comerç detall tèxtils 873 1.028 2.255
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 6.997 10.074 9.236
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 9.848 17.922 11.373
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 11.822 5.090 5.326
Comerç detall peces de vestir 54.441 52.410 58.906
Comerç detall calçat i articles cuir 3.433 6.476 10.229
Comerç detall productes farmacèutics 8.939 10.566 2.138
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 2.218 4.725 4.706
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 13.699 15.022 12.264
Comerç detall en parades i mercats ambulants 592 1.104 692
Comerç detall fora d'establiments 40.623 44.874 46.900
Comerç detall per correspondència i per Internet 35.736 37.961 42.168
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 4.887 6.913 4.732
Transport i emmagatzematge 476.165 433.557 409.341
Transport terrestre; transport per canonades 137.532 142.318 146.892
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 57.976 66.130 80.160
Transport mercaderies per carretera i per canonada 79.556 76.187 66.732
Transport marítim i per vies navegació interiors 2.953 1.987 1.452
Transport aeri 46.390 38.134 48.507
Emmagatzematge i activitats afins al transport 283.757 241.842 202.138
Dipòsit i emmagatzematge 20.899 20.213 24.170
Activitats afins al transport 262.858 221.630 177.968
Activitats postals i de correus 5.533 9.276 10.352
Hostaleria 195.682 221.212 288.491
Serveis d'allotjament 114.498 114.646 138.696
Hotels i allotjaments similars 92.331 96.376 114.799
Allotjaments turístics i altres de curta durada 11.048 9.987 15.192
Càmpings i altres tipus allotjaments 11.119 8.283 8.705
Serveis de menjar i begudes 81.184 106.566 149.796
Restaurants i establiments de menjars 53.254 59.177 86.172
Provisió de menjars preparats 9.546 10.110 11.382
Establiments de begudes 18.384 37.279 52.241
Informació i comunicacions 256.182 248.381 231.488
Edició 116.441 81.668 66.933
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 109.581 75.610 62.877
Edició programes informàtics 6.860 6.058 4.057
Cinema i vídeo; enregistrament de so 13.822 17.952 17.000
Ràdio i televisió 10.719 8.603 6.899
Telecomunicacions 65.015 50.692 77.099
Telecomunicacions per cable 27.828 22.415 47.173
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 37.187 28.276 29.926
Serveis de tecnologies de la informació 46.630 85.457 57.333
Serveis d'informació 3.555 4.010 6.224
Activitats immobiliàries 453.282 304.314 598.218
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 424.659 231.452 554.849
Activitats immobiliàries per compte d'altri 28.622 72.862 43.369
Activitats professionals, científiques i tècniques 365.178 592.086 568.073
Activitats jurídiques i de comptabilitat 82.834 167.859 93.949
Activitats jurídiques 18.294 21.611 14.860
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 64.539 146.248 79.089
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 113.510 279.048 287.083
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 23.608 23.099 42.523
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 17.488 15.147 35.151
Anàlisis i assajos tècnics 6.120 7.952 7.373
Recerca i desenvolupament 61.741 26.009 49.253
Publicitat i estudis de mercat 49.952 79.101 74.602
Publicitat 35.460 65.823 63.284
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 14.493 13.279 11.318
Altres activitats professionals i tècniques 32.997 14.341 15.297
Activitats de disseny especialitzat 685 1.602 1.907
Activitats de fotografia 644 383 2.549
Activitats de traducció i d'interpretació 2.296 1.421 2.013
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 29.373 10.935 8.828
Activitats veterinàries 537 2.630 5.365
Activitats administratives i serveis auxiliars 293.050 356.071 312.812
Activitats de lloguer 82.506 62.530 69.113
Lloguer vehicles de motor 34.050 34.022 30.573
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.570 1.465 4.797
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 46.886 27.043 33.743
Activitats relacionades amb l'ocupació 2.710 4.103 3.829
Agències de viatges i operadors turístics 52.735 60.298 64.681
Activitats de seguretat i investigació 7.576 10.356 8.639
Serveis a edificis i activitats de jardineria 19.394 28.773 27.625
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 1.236 1.904 2.440
Activitats de neteja 10.902 17.976 15.806
Activitats de jardineria 7.256 8.893 9.379
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 128.129 190.010 138.925
Activitats administratives i auxiliars oficina 7.095 5.259 6.420
Activitats de centres d'atenció telefònica 19.682 16.804 17.667
Organització convencions i fires de mostres 2.082 8.385 3.291
Altres activitats de suport a les empreses 99.269 159.562 111.546
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 294.718 342.284 234.734
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 35.043 20.846 16.529
Activitats de biblioteques, arxius i museus 55.495 61.434 31.161
Jocs atzar i apostes 25.836 18.677 22.610
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 178.344 241.327 164.434
Altres serveis 23.606 46.000 24.545
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 381 9.874 814
Reparació ordinadors i equips de comunicació 217 783 166
Reparació efectes personals i domèstics 165 9.091 648
Altres activitats de serveis personals 23.224 36.126 23.731
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes