Saltar al contingut principal
Nombre d'establiments Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 427.021 458.227 471.608
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 11.832 13.122 13.085
Venda vehicles de motor 2.596 2.867 2.831
Manteniment i reparació vehicles de motor 7.315 7.965 7.900
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.300 1.468 1.481
Venda i reparació motocicletes i recanvis 621 822 872
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 46.512 49.557 49.165
Intermediaris comerç 11.783 14.634 14.481
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 1.810 2.647 2.561
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 2.306 2.269 2.775
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.859 1.675 1.656
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 3.199 4.973 4.540
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.610 3.071 2.949
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 1.228 1.393 1.437
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 616 822 797
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 612 570 640
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 7.200 7.061 7.422
Comerç engròs fruites i hortalisses 1.294 1.376 1.328
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 1.283 1.210 1.256
Comerç engròs begudes 1.337 1.240 1.252
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 390 368 366
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 1.441 1.309 1.269
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 1.455 1.559 1.952
Comerç engròs articles d'ús domèstic 11.173 11.296 11.132
Comerç engròs tèxtils 1.045 921 1.000
Comerç engròs peces de vestir i calçat 2.306 2.310 2.230
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.117 1.113 1.134
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 630 702 796
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.028 927 914
Comerç engròs productes farmacèutics 1.299 1.323 1.402
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.748 4.000 3.656
Comerç engròs equips per a les TIC 1.401 1.423 1.584
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 549 572 717
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 851 851 867
Comerç engròs altra maquinària i equips 5.709 5.124 4.727
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 280 336 302
Comerç engròs màquines eina 482 636 611
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 338 338 303
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 366 389 395
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 4.242 3.425 3.116
Altres tipus comerç engròs especialitzat 7.214 7.385 7.310
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 226 293 337
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 655 545 439
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.402 2.290 2.332
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.440 1.539 1.518
Comerç engròs productes químics 1.186 1.367 1.259
Comerç engròs altres productes semielaborats 284 249 266
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.021 1.102 1.159
Comerç engròs no especialitzat 803 1.241 1.071
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 90.221 93.484 91.141
Comerç detall establiments no especialitzats 9.362 10.287 10.211
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 8.117 9.051 8.760
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.246 1.236 1.451
Comerç detall aliments, begudes i tabac 21.284 21.876 20.959
Comerç detall fruites i hortalisses 3.305 3.694 3.394
Comerç detall carn i productes carnis 5.182 5.239 5.369
Comerç detall peix i marisc 2.062 1.687 1.810
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 6.063 6.742 6.180
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.691 1.716 1.735
Comerç detall altres productes alimentaris 2.981 2.798 2.470
Comerç detall carburants per a l'automoció 1.244 1.256 1.358
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 50.412 50.808 49.700
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 14.661 14.201 14.329
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 1.803 2.045 2.212
Comerç detall tèxtils 2.508 2.215 2.113
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 3.652 3.378 3.049
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 4.659 4.681 4.991
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 2.672 3.017 2.524
Comerç detall peces de vestir 11.187 12.140 11.197
Comerç detall calçat i articles cuir 3.101 2.657 2.871
Comerç detall productes farmacèutics 3.002 3.308 3.173
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 1.454 1.446 1.449
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 1.713 1.721 1.792
Comerç detall en parades i mercats ambulants 6.221 6.710 6.270
Comerç detall fora d'establiments 1.698 2.547 2.643
Comerç detall per correspondència i per Internet 764 1.279 1.517
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 934 1.268 1.125
Transport i emmagatzematge 40.473 41.655 44.322
Transport terrestre; transport per canonades 32.869 34.116 35.521
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 12.172 12.453 13.005
Transport mercaderies per carretera i per canonada 20.698 21.663 22.517
Transport marítim i per vies navegació interiors 54 85 101
Transport aeri 51 46 57
Emmagatzematge i activitats afins al transport 5.379 4.937 4.915
Dipòsit i emmagatzematge 668 591 598
Activitats afins al transport 4.712 4.346 4.316
Activitats postals i de correus 2.119 2.471 3.728
Hostaleria 47.976 50.893 53.065
Serveis d'allotjament 4.689 5.024 5.135
Hotels i allotjaments similars 2.575 2.661 2.573
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.685 1.980 2.127
Càmpings i altres tipus allotjaments 429 382 435
Serveis de menjar i begudes 43.287 45.869 47.929
Restaurants i establiments de menjars 14.056 15.285 16.046
Provisió de menjars preparats 4.005 4.006 4.150
Establiments de begudes 25.226 26.578 27.734
Informació i comunicacions 14.270 15.275 17.329
Edició 2.222 2.280 2.270
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.970 1.832 1.778
Edició programes informàtics 252 448 492
Cinema i vídeo; enregistrament de so 1.664 1.697 1.882
Ràdio i televisió 265 265 242
Telecomunicacions 1.056 1.238 1.449
Telecomunicacions per cable 174 287 299
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 882 951 1.150
Serveis de tecnologies de la informació 7.939 8.782 10.245
Serveis d'informació 1.125 1.013 1.241
Activitats immobiliàries 33.166 43.507 46.841
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 24.996 34.601 36.806
Activitats immobiliàries per compte d'altri 8.170 8.907 10.035
Activitats professionals, científiques i tècniques 69.641 75.221 80.502
Activitats jurídiques i de comptabilitat 25.526 25.023 26.060
Activitats jurídiques 13.129 12.478 13.645
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 12.397 12.545 12.415
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 4.606 5.143 5.679
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 17.973 19.239 20.216
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 15.882 16.851 17.593
Anàlisis i assajos tècnics 2.091 2.388 2.622
Recerca i desenvolupament 1.243 1.407 1.559
Publicitat i estudis de mercat 7.235 9.187 9.327
Publicitat 6.357 8.420 8.541
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 879 767 786
Altres activitats professionals i tècniques 11.706 13.691 16.147
Activitats de disseny especialitzat 1.819 1.521 1.815
Activitats de fotografia 1.848 2.352 2.211
Activitats de traducció i d'interpretació 2.505 2.472 2.243
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 5.533 7.346 9.878
Activitats veterinàries 1.353 1.530 1.514
Activitats administratives i serveis auxiliars 33.675 34.748 35.592
Activitats de lloguer 3.314 3.607 3.560
Lloguer vehicles de motor 620 783 809
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 828 715 707
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 1.867 2.109 2.044
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.203 1.315 1.477
Agències de viatges i operadors turístics 2.581 2.865 3.383
Activitats de seguretat i investigació 595 585 697
Serveis a edificis i activitats de jardineria 7.652 8.054 7.598
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 234 277 254
Activitats de neteja 5.356 5.537 4.942
Activitats de jardineria 2.062 2.240 2.403
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 18.330 18.323 18.877
Activitats administratives i auxiliars oficina 1.711 1.746 1.864
Activitats de centres d'atenció telefònica 167 154 144
Organització convencions i fires de mostres 1.419 1.442 1.722
Altres activitats de suport a les empreses 15.034 14.980 15.147
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 16.778 13.772 15.178
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 7.387 5.166 6.859
Activitats de biblioteques, arxius i museus 1.077 849 1.643
Jocs atzar i apostes 1.358 485 888
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 6.955 7.272 5.789
Altres serveis 22.477 26.994 25.389
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 4.641 5.348 4.952
Reparació ordinadors i equips de comunicació 1.413 1.881 1.655
Reparació efectes personals i domèstics 3.227 3.466 3.298
Altres activitats de serveis personals 17.837 21.646 20.437
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes