Consum de mercaderies 

Consum de mercaderies
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes9.712.84511.315.758
Venda vehicles de motor8.088.3219.253.717
Manteniment i reparació vehicles de motor38.23849.575
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.298.2001.526.104
Venda i reparació motocicletes i recanvis288.085486.363
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor58.545.87564.853.203
Intermediaris comerç38.45936.956
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls4.5242.131
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria7.6068.538
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.9261.150
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos4.9394.005
       Intermediaris especialitzats venda altres productes19.46421.133
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.232.4083.504.683
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.129.6572.197.445
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.102.7521.307.238
Comerç engròs aliments, begudes i tabac14.311.17915.845.244
       Comerç engròs fruites i hortalisses3.287.7854.103.515
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos2.584.8922.877.171
       Comerç engròs begudes2.137.4642.142.447
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.567.5791.275.201
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments2.175.0232.404.272
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac2.558.4373.042.637
Comerç engròs articles d'ús domèstic13.854.26115.065.105
       Comerç engròs tèxtils731.622731.401
       Comerç engròs peces de vestir i calçat2.061.3761.754.236
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió1.563.0971.806.155
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja452.272401.595
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica806.225907.564
       Comerç engròs productes farmacèutics5.874.8306.403.775
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic2.364.8383.060.378
Comerç engròs equips per a les TIC4.368.8104.182.089
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes2.937.3282.714.132
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.431.4831.467.957
Comerç engròs altra maquinària i equips5.580.3596.029.096
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles317.225405.716
       Comerç engròs màquines eina572.256684.955
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils268.429324.137
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina286.868306.064
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips4.135.5824.308.224
Altres tipus comerç engròs especialitzat17.051.54519.964.661
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos6.353.7087.854.657
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.626.3521.405.944
       Comerç engròs fusta i materials construcció1.754.7281.990.870
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.344.2641.843.562
       Comerç engròs productes químics4.121.7535.062.433
       Comerç engròs altres productes semielaborats668.038742.894
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.182.7021.064.302
Comerç engròs no especialitzat108.853225.368
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes25.998.51127.201.505
Comerç detall establiments no especialitzats9.989.71510.813.141
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats9.019.8869.750.062
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats969.8291.063.079
Comerç detall aliments, begudes i tabac3.405.3243.052.256
       Comerç detall fruites i hortalisses434.230542.034
       Comerç detall carn i productes carnis613.602542.945
       Comerç detall peix i marisc296.309253.664
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria293.120316.163
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.462.0401.101.010
       Comerç detall altres productes alimentaris306.023296.440
Comerç detall carburants per a l'automoció1.991.8172.042.829
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic9.630.0369.991.306
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous2.501.7112.885.583
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics472.849577.943
       Comerç detall tèxtils130.617143.173
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre696.594726.389
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic760.197804.230
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria392.525360.533
       Comerç detall peces de vestir2.174.0091.891.338
       Comerç detall calçat i articles cuir419.038426.734
       Comerç detall productes farmacèutics1.588.6191.683.549
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà152.552138.468
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics341.326353.366
Comerç detall en parades i mercats ambulants134.358206.773
Comerç detall fora d'establiments847.2611.095.201
       Comerç detall per correspondència i per Internet550.870776.868
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments296.391318.332
Transport i emmagatzematge72.880328.617
Transport terrestre; transport per canonades14.15429.091
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera1.6615.325
       Transport mercaderies per carretera i per canonada12.49323.766
Transport marítim i per vies navegació interiors649309
Transport aeri314.619
Emmagatzematge i activitats afins al transport54.572289.112
       Dipòsit i emmagatzematge4.86820.244
       Activitats afins al transport49.704268.868
Activitats postals i de correus3.4745.486
Hostaleria131.316105.249
Serveis d'allotjament38.83543.228
       Hotels i allotjaments similars32.70230.053
       Allotjaments turístics i altres de curta durada2.1714.913
       Càmpings i altres tipus allotjaments3.9628.263
Serveis de menjar i begudes92.48162.020
       Restaurants i establiments de menjars65.07849.495
       Provisió de menjars preparats3.6589.149
       Establiments de begudes23.7453.377
Informació i comunicacions1.469.6631.529.552
Edició157.628201.122
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició142.367190.271
       Edició programes informàtics15.26110.851
Cinema i vídeo; enregistrament de so698.859556.141
Ràdio i televisió2.70911.771
Telecomunicacions428.127561.390
       Telecomunicacions per cable185.974313.065
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres242.153248.325
Serveis de tecnologies de la informació174.146190.645
Serveis d'informació8.1958.483
Activitats immobiliàries249.485292.064
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi191.929238.965
       Activitats immobiliàries per compte d'altri57.55553.099
Activitats professionals, científiques i tècniques1.882.6731.766.550
Activitats jurídiques i de comptabilitat7.7656.071
       Activitats jurídiques1.1281.166
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal6.6384.905
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial39.478114.981
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques46.514109.502
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria42.41585.508
       Anàlisis i assajos tècnics4.09923.994
Recerca i desenvolupament12.47513.331
Publicitat i estudis de mercat1.697.9451.451.344
       Publicitat1.696.9591.443.953
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública9867.390
Altres activitats professionals i tècniques24.43527.511
       Activitats de disseny especialitzat14.98513.624
       Activitats de fotografia5.0093.399
       Activitats de traducció i d'interpretació834.989
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa4.3575.500
Activitats veterinàries54.06143.808
Activitats administratives i serveis auxiliars1.591.2142.078.533
Activitats de lloguer153.628215.616
       Lloguer vehicles de motor109.28662.426
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual7.1678.046
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles37.175145.144
Activitats relacionades amb l'ocupació1622.604
Agències de viatges i operadors turístics1.367.9991.608.673
Activitats de seguretat i investigació6.4075.563
Serveis a edificis i activitats de jardineria21.35820.371
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions1.1242.445
       Activitats de neteja5.61013.467
       Activitats de jardineria14.6254.459
Activitats administratives d'oficina i auxiliars41.660225.706
       Activitats administratives i auxiliars oficina3.9643.114
       Activitats de centres d'atenció telefònica3.5681.761
       Organització convencions i fires de mostres13.50614.498
       Altres activitats de suport a les empreses20.622206.333
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment248.655220.972
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles73.88358.436
Activitats de biblioteques, arxius i museus6.1729.789
Jocs atzar i apostes70.73748.736
Activitats esportives, recreatives i entreteniment97.864104.011
Altres serveis224.599231.017
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics62.15794.450
       Reparació ordinadors i equips de comunicació14.92216.323
       Reparació efectes personals i domèstics47.23578.127
Altres activitats de serveis personals162.442136.567
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte seleccionat Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)