Saltar al contingut principal
Despeses en serveis exteriors Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 36.825.663 39.529.792 41.907.571
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.135.254 1.399.801 1.537.894
Venda vehicles de motor 712.566 897.307 995.220
Manteniment i reparació vehicles de motor 211.755 238.529 238.454
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 172.968 212.581 245.611
Venda i reparació motocicletes i recanvis 37.965 51.384 58.609
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 9.331.508 10.196.742 10.681.418
Intermediaris comerç 463.252 544.850 605.822
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 44.785 47.728 43.070
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 65.072 79.353 76.668
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 94.780 81.456 78.835
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 140.879 195.907 233.093
Intermediaris especialitzats venda altres productes 117.736 140.406 174.156
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 187.047 241.414 201.608
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 110.809 150.970 131.648
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 76.238 90.444 69.961
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 2.059.574 2.294.700 2.296.499
Comerç engròs fruites i hortalisses 344.167 426.182 351.260
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 257.814 312.633 354.518
Comerç engròs begudes 464.590 488.177 548.744
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 206.950 188.063 198.999
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 487.103 559.864 572.548
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 298.951 319.781 270.430
Comerç engròs articles d'ús domèstic 3.625.617 3.738.977 4.236.863
Comerç engròs tèxtils 158.490 129.021 129.068
Comerç engròs peces de vestir i calçat 931.119 890.077 1.000.638
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 279.935 302.084 331.456
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 83.091 68.950 180.013
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 317.808 323.743 368.903
Comerç engròs productes farmacèutics 1.285.541 1.341.836 1.525.152
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 569.633 683.266 701.634
Comerç engròs equips per a les TIC 361.489 400.343 453.573
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 191.308 210.296 231.733
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 170.181 190.047 221.839
Comerç engròs altra maquinària i equips 899.815 1.010.187 953.809
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 34.142 52.854 60.018
Comerç engròs màquines eina 90.521 112.570 132.019
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 52.824 56.742 53.436
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 50.566 62.511 65.549
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 671.762 725.510 642.787
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.698.824 1.923.807 1.883.872
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 337.385 366.377 340.647
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 137.039 139.840 130.294
Comerç engròs fusta i materials construcció 296.938 305.967 329.510
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 227.465 303.651 293.179
Comerç engròs productes químics 475.831 575.607 548.060
Comerç engròs altres productes semielaborats 69.729 87.989 91.598
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 154.436 144.377 150.583
Comerç engròs no especialitzat 35.890 42.464 49.373
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 4.354.812 4.628.158 4.896.333
Comerç detall establiments no especialitzats 1.287.515 1.350.848 1.469.173
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.081.899 1.146.215 1.238.224
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 205.616 204.633 230.949
Comerç detall aliments, begudes i tabac 377.525 418.064 413.693
Comerç detall fruites i hortalisses 51.800 60.399 51.546
Comerç detall carn i productes carnis 80.314 78.879 87.719
Comerç detall peix i marisc 26.379 19.724 23.660
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 131.410 162.761 148.215
Comerç detall begudes i productes de tabac 30.561 38.819 44.264
Comerç detall altres productes alimentaris 57.059 57.483 58.289
Comerç detall carburants per a l'automoció 134.146 151.934 150.706
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 2.294.604 2.328.915 2.426.339
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 616.125 625.932 611.119
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 69.550 92.023 84.176
Comerç detall tèxtils 42.677 41.660 55.943
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 152.308 154.902 160.155
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 214.373 222.600 250.516
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 57.558 56.717 62.151
Comerç detall peces de vestir 730.672 679.793 720.741
Comerç detall calçat i articles cuir 143.457 165.070 179.850
Comerç detall productes farmacèutics 130.475 157.012 145.081
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 59.003 44.629 54.817
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 78.407 88.578 101.790
Comerç detall en parades i mercats ambulants 26.872 41.672 39.603
Comerç detall fora d'establiments 234.149 336.724 396.820
Comerç detall per correspondència i per Internet 140.604 218.105 249.018
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 93.546 118.619 147.802
Transport i emmagatzematge 5.000.387 5.354.035 5.561.082
Transport terrestre; transport per canonades 1.437.236 1.722.248 1.825.585
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 491.976 577.178 592.556
Transport mercaderies per carretera i per canonada 945.260 1.145.070 1.233.028
Transport marítim i per vies navegació interiors 24.572 23.625 30.239
Transport aeri 1.359.984 1.698.408 1.753.928
Emmagatzematge i activitats afins al transport 2.004.870 1.732.768 1.760.768
Dipòsit i emmagatzematge 287.831 274.013 312.300
Activitats afins al transport 1.717.039 1.458.756 1.448.468
Activitats postals i de correus 173.724 176.986 190.562
Hostaleria 2.895.732 3.178.858 3.530.410
Serveis d'allotjament 1.397.501 1.638.168 1.814.183
Hotels i allotjaments similars 1.170.166 1.337.117 1.452.721
Allotjaments turístics i altres de curta durada 102.860 169.254 217.284
Càmpings i altres tipus allotjaments 124.474 131.797 144.178
Serveis de menjar i begudes 1.498.231 1.540.691 1.716.228
Restaurants i establiments de menjars 875.107 964.941 1.084.933
Provisió de menjars preparats 129.210 154.998 145.568
Establiments de begudes 493.914 420.751 485.727
Informació i comunicacions 3.568.048 3.777.633 3.953.887
Edició 634.152 570.754 588.926
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 569.436 491.750 495.516
Edició programes informàtics 64.716 79.004 93.410
Cinema i vídeo; enregistrament de so 215.087 229.449 255.609
Ràdio i televisió 153.613 145.746 139.845
Telecomunicacions 957.835 929.831 998.977
Telecomunicacions per cable 508.216 456.681 506.969
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 449.618 473.150 492.008
Serveis de tecnologies de la informació 1.473.747 1.765.533 1.801.000
Serveis d'informació 133.615 136.320 169.529
Activitats immobiliàries 1.722.384 1.783.396 2.101.455
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 1.302.897 1.294.061 1.542.874
Activitats immobiliàries per compte d'altri 419.487 489.335 558.580
Activitats professionals, científiques i tècniques 4.597.601 4.829.067 5.073.939
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.522.167 1.466.318 1.615.200
Activitats jurídiques 536.353 612.188 729.364
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 985.815 854.130 885.836
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.025.467 1.204.524 1.180.546
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 721.692 894.961 882.230
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 564.795 666.474 677.994
Anàlisis i assajos tècnics 156.897 228.487 204.236
Recerca i desenvolupament 441.669 242.847 320.294
Publicitat i estudis de mercat 586.467 698.213 725.311
Publicitat 506.905 619.928 645.184
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 79.562 78.285 80.127
Altres activitats professionals i tècniques 274.007 290.608 315.407
Activitats de disseny especialitzat 41.789 37.172 54.657
Activitats de fotografia 27.805 33.637 30.149
Activitats de traducció i d'interpretació 23.363 29.010 29.929
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 181.050 190.789 200.671
Activitats veterinàries 26.132 31.597 34.950
Activitats administratives i serveis auxiliars 2.513.777 2.636.851 2.787.120
Activitats de lloguer 462.569 522.276 579.033
Lloguer vehicles de motor 253.102 279.148 319.100
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 27.380 42.967 44.846
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 182.088 200.161 215.087
Activitats relacionades amb l'ocupació 101.417 114.791 125.604
Agències de viatges i operadors turístics 365.295 401.372 422.053
Activitats de seguretat i investigació 89.450 82.860 104.141
Serveis a edificis i activitats de jardineria 322.515 362.695 399.589
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 41.340 42.635 64.962
Activitats de neteja 221.737 262.507 267.419
Activitats de jardineria 59.438 57.553 67.208
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 1.172.531 1.152.857 1.156.700
Activitats administratives i auxiliars oficina 149.930 169.858 159.055
Activitats de centres d'atenció telefònica 161.555 134.070 134.008
Organització convencions i fires de mostres 280.640 241.948 269.015
Altres activitats de suport a les empreses 580.405 606.981 594.622
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.336.922 1.348.351 1.404.032
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 208.012 199.543 234.305
Activitats de biblioteques, arxius i museus 89.281 105.063 96.488
Jocs atzar i apostes 188.648 140.899 193.132
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 850.981 902.846 880.107
Altres serveis 369.237 396.900 380.001
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 60.850 81.278 66.925
Reparació ordinadors i equips de comunicació 19.763 33.963 22.128
Reparació efectes personals i domèstics 41.087 47.315 44.798
Altres activitats de serveis personals 308.387 315.623 313.075
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes