Saltar al contingut principal
Excedent brut d'explotació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 23.146.731 24.238.078 24.601.792
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 702.554 880.908 862.363
Venda vehicles de motor 449.794 571.595 585.311
Manteniment i reparació vehicles de motor 131.151 121.856 113.707
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 102.795 153.010 131.306
Venda i reparació motocicletes i recanvis 18.813 34.448 32.039
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 3.968.221 4.421.842 4.453.605
Intermediaris comerç 476.224 556.158 520.245
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 73.314 62.223 81.055
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 59.532 66.544 85.179
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 85.932 92.203 79.326
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 126.916 194.642 170.541
Intermediaris especialitzats venda altres productes 130.530 140.546 104.144
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 106.077 146.099 106.404
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 69.597 102.983 73.771
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 36.480 43.115 32.634
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 737.899 853.876 878.226
Comerç engròs fruites i hortalisses 179.648 267.173 177.119
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 78.971 84.522 121.004
Comerç engròs begudes 174.805 192.992 246.266
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 70.262 68.698 74.908
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 143.949 120.640 167.603
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 90.263 119.850 91.326
Comerç engròs articles d'ús domèstic 1.193.848 1.171.799 1.265.027
Comerç engròs tèxtils 50.203 66.972 40.207
Comerç engròs peces de vestir i calçat 217.296 68.706 202.620
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 65.321 72.907 18.460
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 33.125 46.148 68.027
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 89.737 126.321 110.376
Comerç engròs productes farmacèutics 541.748 562.048 599.470
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 196.418 228.697 225.866
Comerç engròs equips per a les TIC 120.472 59.942 84.259
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 80.655 -7.514 -216
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 39.817 67.456 84.475
Comerç engròs altra maquinària i equips 542.262 590.782 573.641
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 22.456 43.420 35.904
Comerç engròs màquines eina 42.357 55.160 67.233
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 35.518 31.948 31.317
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 5.992 30.870 17.399
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 435.939 429.384 421.787
Altres tipus comerç engròs especialitzat 770.162 1.039.030 1.008.324
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 127.406 195.949 226.096
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 32.696 79.073 97.256
Comerç engròs fusta i materials construcció 132.687 178.800 118.836
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 61.544 73.975 68.837
Comerç engròs productes químics 317.442 410.932 356.402
Comerç engròs altres productes semielaborats 41.391 49.076 64.465
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 56.997 51.226 76.431
Comerç engròs no especialitzat 21.277 4.157 17.479
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 2.680.449 2.623.485 2.545.873
Comerç detall establiments no especialitzats 766.641 766.514 744.350
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 662.340 654.435 601.812
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 104.301 112.079 142.538
Comerç detall aliments, begudes i tabac 404.573 316.040 336.338
Comerç detall fruites i hortalisses 51.886 65.767 44.692
Comerç detall carn i productes carnis 111.261 73.192 72.615
Comerç detall peix i marisc 34.281 31.068 27.903
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 90.263 70.755 62.589
Comerç detall begudes i productes de tabac 84.005 52.643 106.543
Comerç detall altres productes alimentaris 32.877 22.614 21.995
Comerç detall carburants per a l'automoció 73.313 78.877 83.525
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 1.300.191 1.317.028 1.223.885
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 300.125 343.065 345.341
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 13.734 17.534 19.353
Comerç detall tèxtils 30.696 27.536 9.283
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 66.330 64.823 59.940
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 96.736 109.747 116.730
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 53.058 45.756 30.142
Comerç detall peces de vestir 383.483 277.952 246.572
Comerç detall calçat i articles cuir 52.870 40.676 46.412
Comerç detall productes farmacèutics 260.997 346.820 316.525
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 17.326 14.751 4.207
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 24.836 28.368 29.380
Comerç detall en parades i mercats ambulants 63.804 61.584 43.030
Comerç detall fora d'establiments 71.927 83.442 114.746
Comerç detall per correspondència i per Internet 23.082 28.817 56.934
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 48.844 54.625 57.812
Transport i emmagatzematge 3.567.602 3.648.459 3.902.755
Transport terrestre; transport per canonades 1.692.523 1.726.188 1.762.178
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 527.530 639.418 566.735
Transport mercaderies per carretera i per canonada 1.164.994 1.086.769 1.195.443
Transport marítim i per vies navegació interiors 16.890 18.783 28.416
Transport aeri 158.792 154.375 273.512
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.706.503 1.716.059 1.840.961
Dipòsit i emmagatzematge 189.796 164.820 232.595
Activitats afins al transport 1.516.708 1.551.239 1.608.366
Activitats postals i de correus -7.106 33.054 -2.312
Hostaleria 1.482.066 1.668.789 1.749.994
Serveis d'allotjament 735.412 953.819 991.708
Hotels i allotjaments similars 604.090 794.704 817.972
Allotjaments turístics i altres de curta durada 44.611 66.455 74.554
Càmpings i altres tipus allotjaments 86.711 92.660 99.182
Serveis de menjar i begudes 746.654 714.970 758.286
Restaurants i establiments de menjars 337.760 308.090 364.661
Provisió de menjars preparats 66.514 79.135 67.346
Establiments de begudes 342.380 327.744 326.279
Informació i comunicacions 1.848.705 2.258.862 2.650.804
Edició 188.813 186.963 197.848
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 143.218 164.278 158.221
Edició programes informàtics 45.595 22.685 39.628
Cinema i vídeo; enregistrament de so 155.706 203.723 220.701
Ràdio i televisió -53.942 -36.105 -43.113
Telecomunicacions 932.115 1.196.264 1.470.636
Telecomunicacions per cable 521.469 730.027 986.315
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 410.646 466.236 484.321
Serveis de tecnologies de la informació 578.387 623.271 726.336
Serveis d'informació 47.626 84.746 78.396
Activitats immobiliàries 2.776.026 2.561.870 2.090.066
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 2.466.292 2.235.453 1.815.242
Activitats immobiliàries per compte d'altri 309.734 326.416 274.824
Activitats professionals, científiques i tècniques 3.027.695 3.031.040 3.151.252
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.084.168 1.262.104 1.209.479
Activitats jurídiques 709.742 780.558 752.850
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 374.426 481.546 456.630
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 356.075 22.552 135.633
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 757.199 864.626 693.489
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 625.732 778.203 586.728
Anàlisis i assajos tècnics 131.467 86.423 106.761
Recerca i desenvolupament 149.540 104.558 129.926
Publicitat i estudis de mercat 290.209 377.103 427.865
Publicitat 260.482 334.434 401.535
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 29.726 42.669 26.330
Altres activitats professionals i tècniques 363.331 374.750 525.948
Activitats de disseny especialitzat 118.503 115.606 209.271
Activitats de fotografia 25.231 27.801 21.399
Activitats de traducció i d'interpretació 53.639 54.580 47.194
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 165.958 176.763 248.083
Activitats veterinàries 27.173 25.346 28.913
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.857.409 1.978.380 1.870.804
Activitats de lloguer 630.074 638.755 720.611
Lloguer vehicles de motor 419.733 416.233 453.938
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 25.697 38.396 43.863
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 184.644 184.127 222.809
Activitats relacionades amb l'ocupació 45.947 67.617 103.137
Agències de viatges i operadors turístics 110.046 152.218 192.210
Activitats de seguretat i investigació 100.966 66.578 7.638
Serveis a edificis i activitats de jardineria 458.497 448.123 365.682
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 13.707 1.436 10.905
Activitats de neteja 409.841 409.314 323.737
Activitats de jardineria 34.949 37.374 31.040
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 511.880 605.088 481.527
Activitats administratives i auxiliars oficina 66.618 65.946 65.008
Activitats de centres d'atenció telefònica 38.536 70.597 80.874
Organització convencions i fires de mostres 37.215 44.659 55.439
Altres activitats de suport a les empreses 369.511 423.886 280.206
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 935.164 897.930 974.535
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 160.138 129.103 199.674
Activitats de biblioteques, arxius i museus 33.557 50.848 58.629
Jocs atzar i apostes 228.590 137.581 163.099
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 512.879 580.399 553.133
Altres serveis 300.841 266.515 349.743
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 73.362 94.552 67.929
Reparació ordinadors i equips de comunicació 26.739 46.218 38.315
Reparació efectes personals i domèstics 46.623 48.334 29.614
Altres activitats de serveis personals 227.478 171.963 281.813
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes