Saltar al contingut principal
Resultat de l'exercici Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 10.373.131 11.000.148 9.090.241
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 200.468 233.019 253.535
Venda vehicles de motor 59.604 152.421 128.165
Manteniment i reparació vehicles de motor 80.224 -5.036 20.475
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 49.762 71.490 85.836
Venda i reparació motocicletes i recanvis 10.878 14.144 19.059
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 2.191.464 2.793.320 2.544.006
Intermediaris comerç 156.910 148.770 110.245
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 21.681 17.778 14.050
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 18.485 16.853 12.762
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 29.725 17.966 13.663
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 34.906 43.966 41.693
Intermediaris especialitzats venda altres productes 52.112 52.207 28.077
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 66.145 84.296 60.225
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 45.697 58.637 42.027
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 20.448 25.660 18.198
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 379.120 445.035 521.247
Comerç engròs fruites i hortalisses 57.320 58.174 58.250
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 57.083 63.530 83.999
Comerç engròs begudes 94.171 134.084 169.074
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 32.909 33.432 53.042
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 115.597 91.776 104.511
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 22.040 64.040 52.372
Comerç engròs articles d'ús domèstic 690.084 665.378 827.346
Comerç engròs tèxtils 26.176 38.349 22.412
Comerç engròs peces de vestir i calçat 90.099 18.651 78.204
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 38.728 33.116 24.905
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 17.685 16.720 92.679
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 57.056 78.189 82.499
Comerç engròs productes farmacèutics 374.758 363.028 385.191
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 85.581 117.327 141.456
Comerç engròs equips per a les TIC 78.083 61.894 98.814
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 39.008 31.906 39.695
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 39.075 29.989 59.119
Comerç engròs altra maquinària i equips 343.150 359.624 334.601
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 14.289 21.139 20.427
Comerç engròs màquines eina 23.732 45.072 51.145
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 15.315 16.975 13.047
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 8.312 26.419 20.583
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 281.502 250.020 229.399
Altres tipus comerç engròs especialitzat 460.494 1.034.035 573.150
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 54.138 161.285 113.753
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 39.000 55.562 63.878
Comerç engròs fusta i materials construcció 74.757 28.841 59.557
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 41.954 -12.140 63.369
Comerç engròs productes químics 195.964 752.848 200.023
Comerç engròs altres productes semielaborats 25.995 29.336 40.603
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 28.685 18.304 31.966
Comerç engròs no especialitzat 17.478 -5.712 18.378
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 924.302 624.291 695.422
Comerç detall establiments no especialitzats 253.362 220.593 253.150
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 272.174 221.732 195.281
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats -18.812 -1.139 57.868
Comerç detall aliments, begudes i tabac 103.601 28.562 38.323
Comerç detall fruites i hortalisses 10.925 1.986 4.270
Comerç detall carn i productes carnis 15.090 4.243 7.579
Comerç detall peix i marisc 2.259 1.470 2.812
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 48.317 6.321 4.154
Comerç detall begudes i productes de tabac 21.096 13.436 18.019
Comerç detall altres productes alimentaris 5.914 1.106 1.488
Comerç detall carburants per a l'automoció 41.244 50.577 50.703
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 497.504 323.810 309.419
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 95.770 94.274 71.179
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics -913 -9.358 -1.179
Comerç detall tèxtils 7.829 1.772 -5.851
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 31.202 8.370 2.925
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 28.084 37.624 33.460
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 8.443 3.394 4.960
Comerç detall peces de vestir 182.445 92.182 153.197
Comerç detall calçat i articles cuir -11.332 1.344 -229
Comerç detall productes farmacèutics 143.525 86.985 43.540
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 4.783 5.065 4.450
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 7.667 2.158 2.968
Comerç detall en parades i mercats ambulants 8.508 273 1.146
Comerç detall fora d'establiments 20.082 477 42.681
Comerç detall per correspondència i per Internet 1.091 -25.814 24.291
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 18.990 26.291 18.389
Transport i emmagatzematge 1.140.794 1.198.039 1.566.853
Transport terrestre; transport per canonades 673.801 231.779 309.606
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 69.256 43.948 78.086
Transport mercaderies per carretera i per canonada 604.545 187.831 231.521
Transport marítim i per vies navegació interiors 2.667 6.369 11.381
Transport aeri 127.065 83.665 144.209
Emmagatzematge i activitats afins al transport 337.654 880.073 1.131.785
Dipòsit i emmagatzematge 74.107 73.868 124.000
Activitats afins al transport 263.547 806.205 1.007.785
Activitats postals i de correus -393 -3.847 -30.128
Hostaleria 464.895 484.037 629.291
Serveis d'allotjament 261.113 347.694 469.268
Hotels i allotjaments similars 225.367 290.862 395.085
Allotjaments turístics i altres de curta durada 2.690 17.910 31.179
Càmpings i altres tipus allotjaments 33.056 38.922 43.003
Serveis de menjar i begudes 203.781 136.344 160.023
Restaurants i establiments de menjars 131.118 128.711 132.497
Provisió de menjars preparats 18.871 33.535 14.567
Establiments de begudes 53.792 -25.903 12.959
Informació i comunicacions 360.864 505.301 674.813
Edició 203.830 80.554 56.075
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 175.913 65.385 46.322
Edició programes informàtics 27.916 15.169 9.752
Cinema i vídeo; enregistrament de so 84.841 67.970 79.814
Ràdio i televisió -31.523 -24.677 -22.871
Telecomunicacions 1.033 311.770 423.645
Telecomunicacions per cable -96.388 171.600 276.339
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 97.421 140.170 147.306
Serveis de tecnologies de la informació 89.092 29.208 114.819
Serveis d'informació 13.591 40.476 23.332
Activitats immobiliàries 1.536.721 1.297.609 1.131.663
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 1.401.164 1.137.341 560.453
Activitats immobiliàries per compte d'altri 135.557 160.268 571.210
Activitats professionals, científiques i tècniques 2.702.244 2.674.417 399.364
Activitats jurídiques i de comptabilitat 737.519 324.177 123.258
Activitats jurídiques 220.278 248.102 249.720
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 517.242 76.074 -126.462
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.591.339 1.725.911 -454.389
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 110.715 148.929 227.880
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria -15.802 65.767 167.585
Anàlisis i assajos tècnics 126.517 83.162 60.295
Recerca i desenvolupament 50.745 12.818 -22.635
Publicitat i estudis de mercat 131.417 353.790 370.318
Publicitat 121.228 327.751 329.725
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 10.190 26.039 40.594
Altres activitats professionals i tècniques 75.681 105.074 151.098
Activitats de disseny especialitzat 51.813 69.593 121.077
Activitats de fotografia -1.057 -732 -3.860
Activitats de traducció i d'interpretació 5.427 7.369 8.358
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 19.498 28.843 25.524
Activitats veterinàries 4.828 3.718 3.833
Activitats administratives i serveis auxiliars 723.192 642.164 852.629
Activitats de lloguer 140.968 152.658 131.350
Lloguer vehicles de motor 77.829 71.027 62.931
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 6.995 17.378 13.792
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 56.143 64.253 54.626
Activitats relacionades amb l'ocupació 33.145 31.257 37.804
Agències de viatges i operadors turístics 45.850 74.012 85.651
Activitats de seguretat i investigació 12.568 7.760 28.445
Serveis a edificis i activitats de jardineria 54.695 51.965 65.149
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 6.261 2.132 18.607
Activitats de neteja 40.377 44.454 41.806
Activitats de jardineria 8.057 5.379 4.737
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 435.965 324.512 504.229
Activitats administratives i auxiliars oficina 24.914 17.285 39.964
Activitats de centres d'atenció telefònica 19.480 33.166 33.359
Organització convencions i fires de mostres 15.664 30.714 37.256
Altres activitats de suport a les empreses 375.907 243.347 393.650
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 73.837 487.448 262.219
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 31.767 76.314 71.726
Activitats de biblioteques, arxius i museus 2.863 5.643 23.373
Jocs atzar i apostes 67.001 72.728 56.729
Activitats esportives, recreatives i entreteniment -27.794 332.763 110.390
Altres serveis 54.349 60.501 80.447
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 9.761 43.465 30.909
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.269 29.393 27.631
Reparació efectes personals i domèstics 7.492 14.072 3.277
Altres activitats de serveis personals 44.588 17.036 49.539
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes