Saltar al contingut principal
Vendes a l'engròs i al detall Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 9.207.040 10.756.948 12.217.316
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.716.401 2.105.751 2.254.076
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.737.944 4.149.855 3.768.815
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.439.604 2.591.478 2.437.894
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.298.341 1.558.376 1.330.921
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 18.790.229 20.814.952 20.744.802
Comerç engròs fruites i hortalisses 4.371.861 5.321.994 4.274.875
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.186.072 3.596.229 4.306.662
Comerç engròs begudes 2.968.712 3.147.662 3.452.147
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.928.870 1.593.035 1.634.567
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.091.734 3.332.096 3.905.839
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.242.980 3.823.935 3.170.712
Comerç engròs articles d'ús domèstic 21.184.869 22.391.626 24.823.941
Comerç engròs tèxtils 1.131.978 1.187.191 1.281.578
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.641.830 3.053.172 4.285.287
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.031.326 2.288.463 2.382.734
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 662.884 590.151 1.139.262
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.395.031 1.528.802 1.677.607
Comerç engròs productes farmacèutics 8.721.486 9.282.571 9.898.810
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.600.334 4.461.276 4.158.662
Comerç engròs equips per a les TIC 5.208.062 5.153.487 5.714.677
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 3.269.805 3.135.294 3.462.772
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.938.256 2.018.192 2.251.905
Comerç engròs altra maquinària i equips 8.242.274 8.795.461 8.709.323
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 422.843 572.637 617.966
Comerç engròs màquines eina 819.551 1.009.726 1.197.148
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 418.932 479.078 456.700
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 436.830 506.524 489.089
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 6.144.118 6.227.497 5.948.421
Altres tipus comerç engròs especialitzat 21.251.892 24.836.042 24.201.542
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 7.056.258 8.642.777 8.345.139
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.971.121 1.790.101 2.020.273
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.563.718 2.808.864 2.746.583
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.951.016 2.654.507 2.584.402
Comerç engròs productes químics 5.336.554 6.530.256 5.885.743
Comerç engròs altres productes semielaborats 843.271 1.000.200 1.045.038
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.529.953 1.409.337 1.574.366
Comerç engròs no especialitzat 192.433 311.381 349.279
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 37.738.612 39.266.993 40.372.315
Comerç detall establiments no especialitzats 13.292.759 14.249.935 14.663.253
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 11.833.914 12.673.061 12.963.155
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.458.845 1.576.874 1.700.098
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4.975.055 4.529.481 5.226.263
Comerç detall fruites i hortalisses 639.929 766.776 647.432
Comerç detall carn i productes carnis 1.006.345 880.288 1.077.931
Comerç detall peix i marisc 404.209 334.289 352.588
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 832.502 862.589 855.004
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.616.171 1.237.160 1.777.304
Comerç detall altres productes alimentaris 475.900 448.380 516.003
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.316.265 2.410.028 2.328.680
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 15.630.283 16.025.878 15.990.849
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4.133.043 4.546.910 4.330.140
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 628.080 781.712 739.650
Comerç detall tèxtils 253.547 262.251 250.645
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.101.482 1.160.512 1.153.113
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.263.529 1.309.912 1.379.597
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 561.693 535.835 459.553
Comerç detall peces de vestir 3.852.548 3.382.769 3.520.714
Comerç detall calçat i articles cuir 749.414 741.171 815.512
Comerç detall productes farmacèutics 2.272.599 2.502.670 2.454.234
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 284.347 254.172 269.984
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 530.002 547.965 617.708
Comerç detall en parades i mercats ambulants 247.719 338.396 303.775
Comerç detall fora d'establiments 1.276.530 1.713.274 1.859.496
Comerç detall per correspondència i per Internet 756.131 1.121.107 1.153.911
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 520.400 592.167 705.585
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Conceptes