Saltar al contingut principal
Sous i salaris Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 31.865.803 32.631.654 34.765.573
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 943.032 1.019.765 1.098.220
Venda vehicles de motor 404.160 435.819 469.897
Manteniment i reparació vehicles de motor 339.845 356.463 373.051
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 166.620 188.241 211.642
Venda i reparació motocicletes i recanvis 32.407 39.242 43.629
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 6.019.095 6.260.363 6.632.943
Intermediaris comerç 347.348 374.877 403.593
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 38.673 37.569 31.849
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 59.118 63.660 72.665
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 54.087 45.882 37.407
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 87.221 109.836 123.572
Intermediaris especialitzats venda altres productes 108.249 117.930 138.101
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 98.847 115.952 115.873
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 60.285 74.714 76.486
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 38.562 41.238 39.387
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 1.099.094 1.086.757 1.125.253
Comerç engròs fruites i hortalisses 261.661 257.252 262.451
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 127.608 121.678 127.183
Comerç engròs begudes 202.380 188.968 205.452
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 78.785 77.538 81.567
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 205.709 214.412 239.566
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 222.951 226.908 209.032
Comerç engròs articles d'ús domèstic 1.935.106 1.956.348 2.151.820
Comerç engròs tèxtils 94.538 94.030 91.238
Comerç engròs peces de vestir i calçat 293.813 294.538 318.225
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 136.246 118.718 127.574
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 64.953 66.246 106.777
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 119.847 120.172 164.978
Comerç engròs productes farmacèutics 872.501 898.546 979.942
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 353.209 364.096 363.086
Comerç engròs equips per a les TIC 439.429 497.164 547.835
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 218.500 267.862 301.647
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 220.929 229.302 246.189
Comerç engròs altra maquinària i equips 958.300 969.304 988.259
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 46.560 58.728 62.383
Comerç engròs màquines eina 93.420 109.274 126.585
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 49.911 56.076 50.436
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 81.139 75.616 85.734
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 687.270 669.611 663.121
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.120.711 1.235.180 1.276.470
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 46.448 63.088 51.089
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 115.702 120.265 118.468
Comerç engròs fusta i materials construcció 267.290 230.351 272.526
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 232.822 315.940 328.106
Comerç engròs productes químics 319.618 360.373 354.946
Comerç engròs altres productes semielaborats 48.380 57.029 65.075
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 90.451 88.134 86.260
Comerç engròs no especialitzat 20.261 24.781 23.840
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 3.906.722 3.994.156 4.148.858
Comerç detall establiments no especialitzats 1.233.712 1.249.147 1.346.265
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.067.117 1.070.995 1.179.838
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 166.595 178.152 166.427
Comerç detall aliments, begudes i tabac 524.410 513.547 549.436
Comerç detall fruites i hortalisses 72.116 67.412 68.618
Comerç detall carn i productes carnis 139.930 135.311 161.919
Comerç detall peix i marisc 33.642 25.929 25.366
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 188.912 202.257 197.437
Comerç detall begudes i productes de tabac 33.867 35.259 47.811
Comerç detall altres productes alimentaris 55.943 47.379 48.285
Comerç detall carburants per a l'automoció 130.162 131.950 122.217
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 1.880.347 1.912.153 1.942.086
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 574.427 553.370 572.193
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 67.589 83.502 70.186
Comerç detall tèxtils 36.269 38.352 38.899
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 139.019 160.568 161.888
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 151.967 137.553 153.628
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 53.968 59.562 56.965
Comerç detall peces de vestir 417.003 420.182 435.572
Comerç detall calçat i articles cuir 101.254 99.096 109.671
Comerç detall productes farmacèutics 219.154 244.890 213.500
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 45.444 46.416 53.661
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 74.253 68.662 75.922
Comerç detall en parades i mercats ambulants 13.011 17.076 20.486
Comerç detall fora d'establiments 125.080 170.283 168.368
Comerç detall per correspondència i per Internet 59.961 87.473 86.307
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 65.119 82.810 82.061
Transport i emmagatzematge 3.680.451 3.656.685 3.916.749
Transport terrestre; transport per canonades 1.600.267 1.627.249 1.734.473
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 755.920 780.922 797.717
Transport mercaderies per carretera i per canonada 844.347 846.326 936.755
Transport marítim i per vies navegació interiors 7.855 6.200 10.624
Transport aeri 246.598 285.299 346.860
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.531.749 1.444.903 1.510.881
Dipòsit i emmagatzematge 153.682 157.491 169.620
Activitats afins al transport 1.378.067 1.287.412 1.341.261
Activitats postals i de correus 293.983 293.035 313.911
Hostaleria 2.853.645 3.020.897 3.328.446
Serveis d'allotjament 854.151 995.071 994.498
Hotels i allotjaments similars 724.061 844.709 824.184
Allotjaments turístics i altres de curta durada 56.080 73.940 87.820
Càmpings i altres tipus allotjaments 74.010 76.422 82.494
Serveis de menjar i begudes 1.999.493 2.025.825 2.333.947
Restaurants i establiments de menjars 1.122.300 1.240.566 1.372.247
Provisió de menjars preparats 324.220 334.373 356.351
Establiments de begudes 552.973 450.886 605.350
Informació i comunicacions 3.196.591 3.101.033 3.265.956
Edició 394.435 420.111 430.550
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 306.543 320.857 321.183
Edició programes informàtics 87.892 99.254 109.366
Cinema i vídeo; enregistrament de so 163.647 175.467 184.498
Ràdio i televisió 215.019 213.018 213.086
Telecomunicacions 804.985 474.264 387.209
Telecomunicacions per cable 644.394 325.358 226.714
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 160.591 148.906 160.495
Serveis de tecnologies de la informació 1.481.259 1.670.333 1.863.405
Serveis d'informació 137.246 147.841 187.208
Activitats immobiliàries 797.366 807.865 950.167
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 528.532 511.906 591.403
Activitats immobiliàries per compte d'altri 268.834 295.958 358.764
Activitats professionals, científiques i tècniques 4.650.326 4.771.726 4.972.159
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.407.062 1.372.820 1.321.972
Activitats jurídiques 388.063 380.813 418.100
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.018.999 992.007 903.872
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 890.267 1.110.280 1.126.353
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 931.930 994.388 1.003.244
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 648.692 701.377 708.794
Anàlisis i assajos tècnics 283.239 293.011 294.450
Recerca i desenvolupament 419.645 383.420 434.181
Publicitat i estudis de mercat 654.631 554.994 637.977
Publicitat 568.858 472.100 557.952
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 85.773 82.894 80.025
Altres activitats professionals i tècniques 311.424 315.358 397.629
Activitats de disseny especialitzat 39.833 44.349 84.830
Activitats de fotografia 18.392 18.990 25.325
Activitats de traducció i d'interpretació 35.248 38.472 45.371
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 217.951 213.547 242.104
Activitats veterinàries 35.367 40.466 50.804
Activitats administratives i serveis auxiliars 4.095.724 4.221.569 4.614.145
Activitats de lloguer 204.333 201.696 225.510
Lloguer vehicles de motor 52.248 51.067 55.533
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 18.509 22.712 27.779
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 133.575 127.916 142.197
Activitats relacionades amb l'ocupació 776.614 910.371 1.044.628
Agències de viatges i operadors turístics 220.812 246.761 254.617
Activitats de seguretat i investigació 320.255 338.702 398.965
Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.320.318 1.392.445 1.475.216
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 148.741 151.830 169.695
Activitats de neteja 1.062.148 1.127.686 1.190.385
Activitats de jardineria 109.429 112.929 115.136
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 1.253.393 1.131.595 1.215.209
Activitats administratives i auxiliars oficina 115.929 114.102 138.455
Activitats de centres d'atenció telefònica 329.085 322.887 337.001
Organització convencions i fires de mostres 85.719 86.468 104.752
Altres activitats de suport a les empreses 722.660 608.138 635.001
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.262.574 1.290.576 1.316.182
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 155.226 123.092 148.711
Activitats de biblioteques, arxius i museus 93.720 97.072 97.924
Jocs atzar i apostes 125.959 89.849 108.807
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 887.668 980.564 960.740
Altres serveis 460.277 487.019 521.749
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 97.469 113.344 96.001
Reparació ordinadors i equips de comunicació 49.089 50.433 38.958
Reparació efectes personals i domèstics 48.379 62.911 57.042
Altres activitats de serveis personals 362.808 373.675 425.748
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes