Persones assalariades 

Persones assalariades
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes36.48840.654
Venda vehicles de motor13.47814.823
Manteniment i reparació vehicles de motor15.61316.999
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor5.9817.146
Venda i reparació motocicletes i recanvis1.4161.686
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor188.140192.556
Intermediaris comerç9.87810.070
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls795859
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria1.5591.312
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.7221.417
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos3.2743.813
       Intermediaris especialitzats venda altres productes2.5272.670
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.9204.242
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.2242.656
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.6971.586
Comerç engròs aliments, begudes i tabac43.42343.883
       Comerç engròs fruites i hortalisses13.20312.649
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos5.2015.110
       Comerç engròs begudes7.0566.606
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau2.3282.407
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments6.9187.279
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac8.7189.831
Comerç engròs articles d'ús domèstic54.20955.535
       Comerç engròs tèxtils3.7373.359
       Comerç engròs peces de vestir i calçat11.36611.685
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió3.7983.656
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja2.0142.024
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica3.8214.174
       Comerç engròs productes farmacèutics17.30618.018
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic12.16712.619
Comerç engròs equips per a les TIC12.45613.097
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes6.2136.526
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions6.2446.571
Comerç engròs altra maquinària i equips28.06926.790
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles1.6211.901
       Comerç engròs màquines eina2.5012.794
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils1.5181.521
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina2.7002.607
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips19.73017.968
Altres tipus comerç engròs especialitzat35.18237.792
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos1.1451.568
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics3.6973.712
       Comerç engròs fusta i materials construcció10.2479.016
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció7.98410.084
       Comerç engròs productes químics6.8128.076
       Comerç engròs altres productes semielaborats1.5781.559
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig3.7203.777
Comerç engròs no especialitzat1.0031.147
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes219.608239.734
Comerç detall establiments no especialitzats65.40172.148
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats57.65763.425
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats7.7448.722
Comerç detall aliments, begudes i tabac37.85039.645
       Comerç detall fruites i hortalisses5.0385.437
       Comerç detall carn i productes carnis10.00110.820
       Comerç detall peix i marisc2.6302.288
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria13.42414.827
       Comerç detall begudes i productes de tabac2.3302.641
       Comerç detall altres productes alimentaris4.4273.633
Comerç detall carburants per a l'automoció6.1536.597
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic103.374112.366
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous30.53631.746
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics3.9564.238
       Comerç detall tèxtils2.2312.564
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre7.2588.005
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic8.9958.453
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria3.3333.828
       Comerç detall peces de vestir24.01727.289
       Comerç detall calçat i articles cuir6.9306.421
       Comerç detall productes farmacèutics9.67712.988
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà2.1422.135
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics4.3004.699
Comerç detall en parades i mercats ambulants1.6341.776
Comerç detall fora d'establiments5.1967.202
       Comerç detall per correspondència i per Internet2.3153.577
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments2.8813.625
Transport i emmagatzematge122.903127.105
Transport terrestre; transport per canonades57.68761.578
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera24.78326.439
       Transport mercaderies per carretera i per canonada32.90435.139
Transport marítim i per vies navegació interiors320257
Transport aeri5.2395.904
Emmagatzematge i activitats afins al transport45.30344.728
       Dipòsit i emmagatzematge5.5425.453
       Activitats afins al transport39.76139.275
Activitats postals i de correus14.35514.637
Hostaleria173.331196.328
Serveis d'allotjament40.60549.530
       Hotels i allotjaments similars33.61341.423
       Allotjaments turístics i altres de curta durada3.3134.078
       Càmpings i altres tipus allotjaments3.6794.028
Serveis de menjar i begudes132.726146.799
       Restaurants i establiments de menjars68.54582.083
       Provisió de menjars preparats22.74625.614
       Establiments de begudes41.43639.102
Informació i comunicacions75.25180.594
Edició10.83111.256
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició9.0009.197
       Edició programes informàtics1.8312.059
Cinema i vídeo; enregistrament de so4.8775.991
Ràdio i televisió4.7364.843
Telecomunicacions8.8457.875
       Telecomunicacions per cable4.4304.107
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres4.4153.767
Serveis de tecnologies de la informació41.42545.831
Serveis d'informació4.5374.798
Activitats immobiliàries29.98931.030
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi18.92117.171
       Activitats immobiliàries per compte d'altri11.06713.859
Activitats professionals, científiques i tècniques145.699146.683
Activitats jurídiques i de comptabilitat48.44545.139
       Activitats jurídiques13.88914.429
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal34.55630.710
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial17.07821.910
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques31.32232.266
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria21.75622.404
       Anàlisis i assajos tècnics9.5679.862
Recerca i desenvolupament12.90812.634
Publicitat i estudis de mercat21.28820.052
       Publicitat18.29116.305
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública2.9973.748
Altres activitats professionals i tècniques12.33711.948
       Activitats de disseny especialitzat1.5071.478
       Activitats de fotografia9301.179
       Activitats de traducció i d'interpretació1.3551.616
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa8.5447.674
Activitats veterinàries2.3222.734
Activitats administratives i serveis auxiliars242.481256.289
Activitats de lloguer7.5657.219
       Lloguer vehicles de motor1.8871.810
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual1.0241.074
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles4.6544.335
Activitats relacionades amb l'ocupació48.76150.762
Agències de viatges i operadors turístics8.6049.316
Activitats de seguretat i investigació17.60918.582
Serveis a edificis i activitats de jardineria99.677110.446
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions11.86512.253
       Activitats de neteja82.29992.608
       Activitats de jardineria5.5135.585
Activitats administratives d'oficina i auxiliars60.26559.964
       Activitats administratives i auxiliars oficina5.0424.649
       Activitats de centres d'atenció telefònica15.55017.647
       Organització convencions i fires de mostres3.6713.729
       Altres activitats de suport a les empreses36.00233.938
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment56.01455.607
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles10.8159.249
Activitats de biblioteques, arxius i museus4.1114.042
Jocs atzar i apostes5.5263.894
Activitats esportives, recreatives i entreteniment35.56138.422
Altres serveis29.67935.005
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics5.0295.597
       Reparació ordinadors i equips de comunicació2.3302.341
       Reparació efectes personals i domèstics2.6993.256
Altres activitats de serveis personals24.65029.408

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte seleccionat Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)