Saltar al contingut principal

Estadística de naixements. 2021. Dades provisionals

L'any 2021 van néixer a Catalunya 57.704 nascuts vius, segons les dades provisionals, xifra que representa una disminució de l'1,3% en relació amb les dades definitives de naixements del 2020. Si es pren com a referència el 2019, any previ a la pandèmia, el descens va ser del 6,2%. La disminució dels naixements dels anys 2021 i 2020 reflecteix l'impacte de la covid-19, però s'inscriu en una tendència de descens de la natalitat en les dues darreres dècades.

L'any 2021 l'àmbit territorial del Penedès és l'únic que va registrar un creixement de naixements (3,5%) respecte de l'any 2020. L'àmbit de Ponent (−5,3%) i el de les Comarques Gironines (−4,8%) van ser els que en van registrar una major disminució. En tots aquests territoris les xifres de naixements van ser inferiors a les de l'any 2019.

Pel que fa a les comarques, el nombre de naixements va augmentar a 15 comarques el 2021 respecte del 2020 i només 7 comarques van registrar l'any 2021 una xifra de naixements superior a la del 2019 (l'Alt Penedès, l'Anoia, la Conca de Barberà, el Pla d'Urgell, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Segarra). Per grandària de municipi, l'any 2021 van augmentar els naixements al conjunt de municipis de petita grandària (fins a 500 habitants i de 501 a 2.000) i als municipis de 5.001 a 10.000 habitants. D'altra banda, els majors descensos en valors relatius es van registrar en els municipis de 2.001 a 5.000 habitants i en els municipis de 100.000 a 1.000.000 habitants. Només els municipis de fins a 500 habitants van registrar l'any 2021 un nombre de naixements superior al del 2019.

La taxa bruta de natalitat l'any 2021 va ser de 7,4 nascuts vius per cada 1.000 habitants, semblant al 2020 (7,6 per mil), 6 dècimes més baixa que el 2019 i 1 punt més baixa que el 2018. D'altra banda, l'índex conjuntural de fecunditat (ICF) es va situar en 1,20 fills per dona (1,21 fills l'any 2020).

Les Comarques Gironines, amb una taxa bruta de natalitat de 7,9 naixements per cada 1.000 habitants, va ser l'àmbit amb la natalitat més elevada el 2021. Les taxes més baixes es van registrar a l'Alt Pirineu i Aran (5,7‰) i a les Terres de l'Ebre (6,7‰). Pel que fa a les comarques, el Gironès (9,2‰) i la Segarra (8,6‰) van ser les comarques amb la natalitat més alta l'any 2021, mentre que la natalitat més baixa es va registrar a Aran (4,9‰) i l'Alta Ribagorça (5,0‰).

L'edat de les mares en néixer els fills va seguir endarrerint-se i es va situar en 32,7 anys, i l'edat mitjana al naixement del primer fill en 31,7 anys.

Pel que fa a la nacionalitat de les mares, 39.428 dels nascuts vius el 2021 van ser fills de mares espanyoles (un augment de 175 nascuts vius, el 0,4%) i 18.276 van ser de mares de nacionalitat estrangera (935 menys que l'any anterior, un descens del 4,9%). En termes relatius, el nadons de mare estrangera van representar el 31,7% dels nascuts vius. La fecunditat de les dones estrangeres va ser més alta que la de les dones amb nacionalitat espanyola residents a Catalunya, i el nombre de fills per dona va ser d'1,37 i d'1,14 respectivament.