Projeccions de població en edat escolar. 2016-2026

La població en edat escolar (de 0 a 20 anys) es mantindrà estable a l'horitzó del 2021 a Catalunya en 1,60 milions de persones i disminuirà lleugerament en l'horitzó del 2026 (1,58 milions). Per nivells educatius, es preveu una disminució de l'11,6% de la població en edat de cursar l'educació infantil (de 0 a 5 anys) i del 15,0% de l'educació primària (de 6 a 11 anys); en canvi, augmentarà un 7,0% la de secundària obligatòria (de 12 a 15 anys) i un 24,5% la de secundària postobligatòria (de 16 a 20 anys).


Per comarques, la població de 0 a 20 anys només augmentarà a quatre comarques i a l'Aran: el Barcelonès (4,6%), el Tarragonès (2,0%), el Gironès (1,6%), Aran (1,3%) i el Segrià (0,3%). Les comarques on disminuirà més seran el Solsonès (−11,0%), el Pallars Sobirà (−10,6%) i el Montsià (−10,1%). En les edats d'educació infantil i primària (de 0 a 11 anys), totes les comarques perdran població en l'horitzó 2026. Els majors descensos en termes relatius es produiran al Ripollès (−27,8%), l'Anoia (−26,5%) i l'Alta Ribagorça (−25,7%). Els menors descensos es produiran a l'Aran (−2,4%) i el Barcelonès (−3,4%). En les edats de l'educació secundària obligatòria i postobligatòria (de 12 a 20 anys), la població augmentarà a totes les comarques. Els majors augments es produiran al Tarragonès (22,5%), l'Alt Penedès (21,9%) i el Gironès (20,9%). Els augments més moderats es produiran a la Ribera d'Ebre (2,6%), la Cerdanya (3,8%) i les Garrigues (3,8%).

L'Idescat publica Projeccions de població en edat escolar 2016-2026, que inclou la metodologia i l'anàlisi dels principals resultats, incorpora informació de l'àmbit dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i situa les dades projectades en el context de les dades històriques.

Les Projeccions de població en edat escolar 2016-2026 ofereixen les tendències de la població de 0 a 20 anys en els propers 10 anys. Quantifiquen l'evolució futura de la grandària, l'estructura per edats i sexe i la distribució territorial de la població en edat escolar de Catalunya. La desagregació territorial està constituïda per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques, el municipi de Barcelona i els serveis territorials d'Ensenyament.

Les Projeccions de població en edat escolar 2016-2026 provenen de l'avaluació de les Projeccions de població 2013-2051 en els trams d'edat escolar, a partir de la informació demogràfica més recent (anys 2013 a 2015). S'ofereix, per a cada territori, un escenari únic de població en edat escolar.

Projeccions de població en edat escolar

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2672

Sou aquí:

  • Novetats
  • Projeccions de població en edat escolar. 2016-2026