Saltar al contingut principal

Indicadors de benestar i progrés social. 2022

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social (INDBPS). S'ofereixen les dades de l'any 2022 en 23 indicadors, d'un total de 52, corresponents als àmbits de Condicions de vida i treball, Salut, Educació, Medi Ambient, Habitatge i Oci i cultura. Així mateix, es completen i actualitzen les dades de l'any 2021 en 2 indicadors.

Aquests indicadors, publicats per primer cop al setembre del 2017, van ser promoguts per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica del Departament d'Economia i Hisenda, i per l'Idescat, per donar compliment a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya.