Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T1/2023

Al primer trimestre del 2023, el 61,0% dels establiments empresarials de Catalunya declaren tenir coneixement dels fons europeus Next Generation, enfront del 38,6% restant, que no els coneixen. Entre els establiments que sí que els coneixen, el 23,5% ja han sol·licitat algun ajut, el 13,3% preveuen fer-ho properament i el 16,9% s'ho estan pensant però els cal més informació. En canvi, el 46,3% consideren que l'activitat del seu negoci no és objecte dels fons i no pensen demanar cap línia d'ajut.

En relació a un any enrere, el percentatge d’establiments que coneixen els fons europeus Next Generation ha augmentat en 1,1 punts. També han augmentat els establiments que ja han sol·licitat els fons (6,4 punts) i els que no participaran en els fons perquè consideren que la seva activitat no hi te cabuda (4,2 punts).

Entre els establiments que coneixen els fons destaquen els del sector de la indústria, que té el percentatge més elevat d’establiments que han sol·licitat o pensen sol·licitar els ajuts (48,1%). Per contra, el comerç i la resta de serveis mostren la major proporció d’establiments que declaren que no pensen demanar cap línia d’ajut perquè consideren que la seva activitat no hi té cabuda (47,4% i 52,6%, respectivament).

Les principals barreres o limitacions declarades pels establiments que han sol·licitat alguna línia d’ajut dels fons europeus són el fet d’haver de presentar molta documentació (70,7%), la lentitud en la resolució de l'adjudicació (55,9%) i la manca d'informació i claredat per part de l'Administració (49,5%).

Pel que fa a la transició ecològica (que juntament amb la digitalització són els dos principals objectius estudiats dels fons europeus Next Generation), el 49,4% dels establiments declaren que fan (o pensen fer properament) actuacions per reduir l’impacte mediambiental de la seva activitat. Finalment, quant a la digitalització del negoci, el 51,6% dels establiments fan (o pensen fer) actuacions per augmentar-ne el nivell.