Saltar al contingut principal

Canvi d’adscripció comarcal del municipi de Sant Feliu Sasserra

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 11 de maig de 2023 la Llei 7/2023, de 10 de maig , de creació de la comarca del Lluçanès, segons la qual el municipi de Sant Feliu Sasserra, tot i formar-ne part, se'n podia segregar i retornar a la comarca del Bages. Això s’ha fet efectiu d’acord amb la Resolució PRE/2630/2023, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’acord de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra relatiu al canvi d’adscripció de la comarca del Lluçanès a la del Bages, publicada al DOGC 8962, de 20 de juliol de 2023.

L’Idescat, com a òrgan estadístic competent en la matèria, recull aquest canvi en la geonomenclatura oficial catalana, en la base de dades de Codis territorials i d’entitats, en els apartats referents a municipis i comarques, amb data 20 de juliol de 2023, ja que és la data de publicació al DOGC de la Resolució amb la qual es dona publicitat a l’acord del canvi de comarca del Ple municipal.

D’ara endavant, el canvi afectarà les futures publicacions de resultats estadístics oficials a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya, sempre tenint en compte la data de referència de les dades.