Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T1/2023

El cost laboral per treballador i mes és de 3.135,40 euros a Catalunya al primer trimestre del 2023, un 6,6% més que al mateix trimestre del 2022. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 4.882,33 euros, un 10,1% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 3.443,99 euros, amb un increment interanual del 0,9%. El sector del turisme creix un 10,8% respecte del mateix trimestre del 2022 amb un cost laboral de 2.372,22 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.702,63 euros). En el sector de la cultura el subsector llibres i premsa és el que anota el cost laboral més alt (3.983,74 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 6,3% a Catalunya i se situa en 2.301,79 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 3.721,36 euros (8,0% de variació interanual), en la cultura és de 2.582,91 euros (−0,4%) i en el turisme és de 1.717,46 euros (11,3%).

Per hora efectiva, el cost laboral és de 23,01 euros i el cost salarial de 16,89 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (23,70 euros), seguit de la cultura (18,50 euros) i del turisme (13,85 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants aquest és de 29.314, un 9,7% menys que un any enrere. El sector serveis concentra el 87,4% de les vacants.