Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 9,9% interanual a Catalunya al març del 2023. Per grans sectors industrials, creixen els béns de consum un 13,9% i els d'equipament un 27,5%; d’altra banda, decreixen els béns intermedis un 1,3%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 8,1% interanual a Catalunya.