Saltar al contingut principal

Estadística del turisme estranger. 03/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,0 milions al març del 2023, enfront dels 709,0 milers del març del 2022, xifra que suposa un augment interanual del 44,9%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i Estats Units, amb 200,5, 100,7 i 96,2 milers de turistes, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) tenen una afluència turística de 772,0 milers, 144,5 milers i 111,1 milers de turistes, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència de 654,4 milers de turistes, i els habitatges de familiars o amics de 151,1 milers de turistes.