Saltar al contingut principal

Estadística de pensions no contributives. 2022

El desembre del 2022 es van abonar a Catalunya un total de 61.910 pensions no contributives de la Seguretat Social, la qual cosa significa un increment del 2,7% respecte a l'any anterior. D'aquestes pensions, 25.549 van ser per invalidesa i 36.361 per jubilació.

Per sexe, el 60,1% de les pensions eren per a dones i el 39,9% restant per a homes. Aquesta proporció va ser més accentuada en el cas de les pensions per jubilació, el 68,2% de les quals eren per a dones.

L'import mitjà percebut va ser de 411 euros, un 3,0% més que el desembre anterior. Si s’observen les pensions mitjanes per sexe, l’import percebut pels homes (420 euros) se situa per sobre del de les dones (405 euros).