Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 05/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 14,9% interanual a Catalunya al maig del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 1,3%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans disminueixen un 6,8% i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat creixen un 11,7% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 20,5% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, el Regne Unit i els Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (910,9, 635,2 i 388,9 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives del 14,8%, 27,5% i 26,1%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (2,1, 1,2 i 1,1 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives del 5,4%, 23,7% i 21,4%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 13,7% interanual, amb un creixement en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 2,1% i 20,5%, respectivament.