Saltar al contingut principal

Canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Torà i Biosca

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 20 de març de 2023 la Llei 4/2023, de 16 de març, de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà, segons la qual se segreguen de la Segarra i s'agreguen al Solsonès.

L’Idescat, com a òrgan estadístic competent en la matèria, recull aquest canvi en la geonomenclatura oficial catalana, en la base de dades de Codis territorials i d’entitats, en els apartats referents a municipis i comarques. En el cas de Biosca, el canvi s’ha fet amb data 6 de juliol de 2023 i en el cas de Torà, amb data 14 de juliol de 2023, ja que són les dates de publicació al DOGC de l'acord i l'edicte de ratificació del canvi de comarca dels respectius plens municipals.

D’ara endavant, els canvis afectaran les futures publicacions de resultats estadístics oficials a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya, sempre tenint en compte la data de referència de les dades.