Saltar al contingut principal

Estadística de naixements. 2022. Dades provisionals

L'any 2022 van néixer a Catalunya 56.316 nascuts vius, segons les dades provisionals, xifra que representa una disminució del 2,3% en relació amb les dades definitives de naixements del 2021.

Per àmbits territorials, el nombre de naixements l’any 2022 va disminuir en 5 dels 8 àmbits del Pla territorial. El Penedès és el que va registrar una major disminució en termes percentuals (−5,2%), seguit del Camp de Tarragona (−3,2%), les Comarques Gironines (−2,8%), l’àmbit Metropolità (−2,4%) i l’Alt Pirineu i Aran (−1,9%). El nombre de naixements va augmentar a les Comarques Centrals (1,0%), les Terres de l’Ebre (0,8%) i Ponent (0,5%).

Pel que fa a les comarques, el nombre de naixements va disminuir a 27 comarques el 2022, i els majors descensos es van registrar a la Conca de Barberà (−16,7%), l’Alta Ribagorça (−15,0%) i el Berguedà (−12,1%). Per contra, l’Urgell és la comarca que va registrar el major increment en la xifra de naixements en termes percentuals (18,3%), seguida del Moianès (10,8%) i Aran (9,8%).

Per grandària del municipi, l'any 2022 van disminuir els naixements en tots els trams de població respecte de l’any anterior, però especialment en els municipis de menys de 500 habitants (−12,2%).

La taxa bruta de natalitat l'any 2022 va ser de 7,2 nascuts vius per cada 1.000 habitants. D'altra banda, l'índex conjuntural de fecunditat (ICF) es va situar en 1,17 fills per dona (1,21 fills l'any 2021). L'edat de les mares en néixer els fills es va situar en 32,6 anys, i l'edat mitjana en el moment del naixement del primer fill era 31,6 anys.

La Segarra (9,2 nascuts vius per cada 1.000 habitants) i el Gironès (9,0‰) van ser les comarques amb la natalitat més alta, mentre que la més baixa es va registrar a l’Alta Ribagorça (4,3‰) i al Pallars Jussà (5,1‰).

Pel que fa a la nacionalitat de les mares, 37.903 dels nascuts vius el 2022 van ser fills de mares espanyoles (xifra que representa una disminució del 3,9% respecte del 2021), i 18.413 van ser de mares de nacionalitat estrangera (un augment de l’1,1%). En termes relatius, el nadons de mare estrangera van representar el 32,7% dels nascuts vius.

La fecunditat de les dones estrangeres va ser més alta que la de les dones amb nacionalitat espanyola residents a Catalunya, i el nombre de fills per dona va ser d'1,39 i d'1,12, respectivament. L’edat mitjana a la maternitat de les dones de nacionalitat espanyola va ser de 33,2 anys i la de nacionalitat estrangera va ser de 30,8 anys, dada que representa que les dones estrangeres que van tenir fills el 2022 són de mitjana 2,4 anys més joves que les espanyoles.