Saltar al contingut principal

Productivitat total dels factors. 2022

L'aportació de la productivitat total dels factors (PTF) al creixement de l'economia catalana va ser de 3,2 punts el 2022. D’aquesta manera, l’augment del PIB el 2022 (del 5,4%) reflecteix principalment l’aportació favorable de la PTF i, en menor mesura, dels factors de producció (2,2 punts). Destaca l’aportació del factor treball (1,9 punts) per sobre de l’aportació del factor capital (0,2 punts).

Respecte al 2021, el factor treball, que reflecteix l’evolució dels llocs de treball equivalents a temps complet, augmenta un 3,5%, mentre que el factor capital creix un 0,5%.

Des d’una perspectiva complementària, aquesta dinàmica de la PTF reflecteix la millora de la productivitat aparent del treball (1,9%) en conjunció amb una disminució de l’estoc de capital per treballador (−3,0%). L’estoc de capital per treballador retrocedeix com a conseqüència de la recuperació més intensa del mercat de treball que no pas del factor capital.

En el període 2020-2022 la PTF presenta una aportació mitjana de −0,6 punts, en línia amb la disminució mitjana del PIB (−0,4%). L’aportació del factor de treball és negativa (−0,1 punts), mentre que la de l’estoc de capital es manté en positiu (0,2 punts).