Saltar al contingut principal

Estimacions de població. Avanç. Dades provisionals. 2023

La població de Catalunya a 1 de gener de 2023 és de 7.899.056 habitants, segons dades provisionals de les Estimacions de població, elaborades per l'Idescat. Aquesta dada representa un augment anual de 128.367 habitants (1,6%) respecte del 2022.

Per províncies, Girona i Tarragona és on més augmenta la població en termes relatius, amb un creixement del 2,1%. Totes les províncies tenen creixement positiu.

Es difonen estimacions avançades a 1 de juliol de 2022 i 1 de gener de 2023 i s'actualitzen les estimacions postcensals de Catalunya i les províncies a 1 de juliol de 2021 i 1 de gener de 2022.

Els resultats de l'avanç de les Estimacions de població estan disponibles per Catalunya i les províncies. Els resultats són provisionals i seran vigents fins al proper mes de gener, quan l'Idescat els substitueixi per les Estimacions de població definitives, que es calcularan un cop es disposi de les xifres del Cens de població dels anys 2022 i 2023.