Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) creix un 0,3% interanual a Catalunya al maig del 2023. Per sectors d'activitat, disminueix el comerç un 1,7%, mentre que els altres serveis, és a dir, els no comercials, augmenten un 3,9%. Dins d'aquests, destaquen les activitats professionals, científiques i tècniques i la informació i comunicacions, amb increments del 12,0% i del 4,8%, respectivament. En canvi, el transport i l'emmagatzematge disminueix un 1,6%.