Saltar al contingut principal

Estimacions de població. Estimacions intercensals. 2012-2021

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) difon les Estimacions intercensals de població 2012-2021. Les Estimacions postcensals de població disponibles fins ara estaven calculades a partir del Cens de població 2011 i del moviment natural i migratori de cada any. A partir dels resultats del Cens de població 2021, s’ha revisat i corregit la sèrie d’Estimacions de població del període 2012-2021, que ha passat a ser definitiva.

S’ofereixen estimacions intercensals de població 2012-2021 per a Catalunya, les províncies, els àmbits del pla territorial, les comarques i Aran i els municipis de 50.000 habitants o més, que és el mateix detall territorial disponible per a les Estimacions postcensals de població 2012-2021.

Les Estimacions intercensals de població 2012-2021 incorporen una ampliació de la informació per edat: s’ofereixen Estimacions de població any a any fins als 105 anys o més per a Catalunya i fins als 100 anys o més per a la resta de territoris.

A partir de la disponibilitat de les dades del Cens de població 2021 i les Estimacions intercensals de població 2012–2021, les fonts de referència de la població centenària per als anys 2012 en endavant canvien i passen a ser les Estimacions de població; pel que fa a la font de referència del període del 1981 al 2011, continua sent l'Estimació de la població centenària.

Juntament amb les Estimacions intercensals de població 2012-2021, s’actualitzen els indicadors demogràfics d’estructura i de creixement d’aquest període.