Saltar al contingut principal

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 06/2023. Dades provisionals

El nombre d’afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 3,3% interanual al juny del 2023 i se situa en 3.039.190 afiliacions, segons dades provisionals. Per comarques, les que han registrat els increments relatius més elevats són el Vallès Occidental (7,0%), el Segrià (5,9%) i l’Alt Empordà (5,1%). En sentit contrari, el Moianès (−14,6%), la Terra Alta (−3,8%) i Aran (−2,8%) són les que han registrat els majors decrements relatius. Els majors augments en termes absoluts s’han registrat al Barcelonès (31.545 afiliacions), al Vallès Occidental (23.420 afiliacions) i al Baix Llobregat (8.470 afiliacions), mentre que al Moianès (−440 afiliacions), al Pla d’Urgell (−175 afiliacions) i al Montsià (−100 afiliacions) s'han registrat les majors pèrdues d’afiliacions.

El nombre d’autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya puja lleugerament (0,1% interanual) i se situa en 559.295 afiliacions. Les comarques que han registrat un major ascens en termes relatius són Aran (2,6%), la Cerdanya (1,8%) i el Garraf (1,6%). En nombres absoluts, el creixement l'han encapçalat el Barcelonès (760 afiliacions), el Tarragonès (215 afiliacions) i el Garraf (180 afiliacions). Per contra, la Segarra (−6,8%), Osona (−4,7%, afectada per la creació del Lluçanès) i la Ribera d’Ebre (−3,7%) són les comarques que han registrat majors decrements relatius i Osona (−640 afiliacions, afectada per la creació del Lluçanès), el Baix Llobregat (−260 afiliacions) i el Bages (−180 afiliacions, afectada per la creació del Lluçanès) ho han fet en termes absoluts.

El nombre de comptes de cotització al Règim general de la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 0,3% interanual (647 comptes de cotització) i se situa en 247.855 comptes. Les comarques que han liderat el creixement en nombres relatius són el Gironès (1,6%) i el Tarragonès i el Baix Empordà (1,5%, en tots dos casos). En nombres absoluts són el Barcelonès (701 comptes de cotització) i el Tarragonès (128 comptes de cotització) les comarques que han registrat majors creixements. Per contra, Osona (−210 comptes de cotització, afectada per la creació del Lluçanès) i el Baix Llobregat (−124 comptes) són les comarques que han registrat un major descens en termes absoluts.