Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 05/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari decreix un 0,7% interanual a Catalunya al maig del 2023. Per grans sectors industrials, disminueixen l'energia un 7,8% i els béns intermedis un 5,7%; d'altra banda, augmenten els béns d'equipament un 7,6% i els béns de consum un 1,0%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 0,1% respecte del mateix mes de l'any anterior, mentre que l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) decreix un 0,7%. Per grans sectors industrials, disminueixen l'energia (−7,8%) i els béns intermedis (−5,7%); en canvi, augmenten els béns d'equipament (7,6%) i els béns de consum (1,0%).

Finalment, per divisions industrials els decrements més elevats els registren les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−18,8%) i les indústries químiques (−9,6%); en canvi, augmenta la fabricació de material de transport (25,9%).