Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 06/2023

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) augmenta un 0,1% interanual a Catalunya al juny del 2023.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) decreix un 4,8% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, augmenten els preus dels béns de consum un 7,6% i els d'equipament un 2,5%, mentre que disminueixen els de l'energia un 21,6% i els d'intermedis un 8,1%.

D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats es registren a la fabricació de begudes (14,2%), a la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (11,4%) i a la indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria (9,9%). En canvi, decreixen els preus de la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−19,6%) i les indústries químiques (−14,3%).