Saltar al contingut principal

Estadística anual d'estructura salarial. 2021

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 28.145,02 euros l'any 2021, un 3,9% més que l'any anterior, segons l'Estadística anual d'estructura salarial. El salari brut anual de les dones va créixer un 3,8% i es va situar en 25.015,94 euros, mentre que el dels homes va augmentar un 4,0% i va ser de 31.212,67 euros. El guany per hora es va situar en 17,93 euros, un 3,5% més que el 2020. Per sexe, el guany per hora dels homes va ser de 19,14 euros, mentre que el de les dones es va situar en 16,59 euros.

Per grans sectors, la indústria presenta el salari brut anual més elevat (31.423,88 euros), seguida de la construcció (27.678,90 euros) i dels serveis (27.486,53 euros).

Per tipus de contracte, el salari brut anual dels assalariats amb contracte indefinit va augmentar un 3,6% respecte el 2020 i va ser de 29.490,80 euros. El salari brut anual dels que tenien contracte temporal va créixer un 1,8% interanual i es va situar en 20.647,97 euros. El guany per hora va ser de 18,49 euros en el cas dels assalariats amb contracte indefinit i de 14,46 euros per als que tenien contracte temporal.