Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 04/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari decreix un 3,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2023. Per grans sectors industrials, disminueixen els béns intermedis un 6,7%, els béns de consum un 3,3% i els béns d'equipament un 0,2%; d’altra banda, augmenta l’energia un 0,1%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 7,2% respecte del mateix mes de l'any anterior i l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 6,5%. Per grans sectors industrials, tots disminueixen: els béns intermedis (−9,3%) , els béns de consum (−7,0%), els béns d'equipament ( −4,2%) i l'energia (−0,6%).

Finalment, per divisions industrials els decrements més elevats els registren les indústriesn tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−18,7%) i les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−15,8%).