Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2023

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 4,1% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2023. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 10,7% respecte a un any enrere, atès que el comerç creix un 10,0% i el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) un 12,1%. Dins d'altres serveis, els augments més destacats es donen a les activitats professionals, científiques i tècniques (20,7%), a l'hostaleria (16,7%) i a les activitats administratives i serveis auxiliars (13,1%).