Saltar al contingut principal

Estadística de la despesa del turisme estranger. 05/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.033 milions d'euros al maig del 2023, enfront dels 1.486 milions del maig del 2022. Aquesta xifra suposa un augment del 36,8% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per països de residència habitual, destaquen els Estats Units i França amb una despesa total de 374 i 246 milions d'euros, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 222 euros, dada que suposa un augment interanual del 9,7%. Les partides de despesa principals corresponen a la despesa en transport internacional no inclòs en el paquet turístic, amb 575 milions d'euros, i a les despeses en activitats amb un import de 407 milions d'euros.