Saltar al contingut principal

Posició competitiva del sector industrial. T4/2019

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats va arribar als 105,1 punts al quart trimestre del 2019; fet que suposa una millora de 0,6 punts respecte al quart trimestre del 2018.

D'altra banda, l'índex de competitivitat revelada (que mesura l'evolució de la quota de mercat de les exportacions manufactureres catalanes en els principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials) va millorar al quart trimestre del 2019, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, en passar d'un índex de 88,8 a 94,2.