Estadística

×

Relació d'estadístiques disponibles

{{count}}
Relació d'estadístiques disponibles
CodiDenominacióDarrer període
ADQNACAdquisicions de nacionalitat espanyola2017
AFICAfiliacions a la Seguretat Social segons ubicació del compte de cotització09/2018
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2018
TURALLAllotjaments turístics2017
ATUREGAtur registrat2018
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT3/2018
CENSAGCens agrari2009
CENSECens d'edificis2011
EESPCens d'equipaments esportius2018
CENSPHCens de població i habitatges2011
COMESTComerç amb l'estranger10/2018
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2018
PIBTComptabilitat trimestralT3/2018
CSACompte satèl·lit de l'aigua (estadística no vigent)2001
CPSComptes de la protecció social2010-2014
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2017
CSCComptes satèl·lit de Catalunya2005
CONNACConcessions de nacionalitat espanyola2017
TURDESTDespesa del turisme estranger11/2018
TURDESDespesa turística (estadística no vigent)2005
ELECDEleccions al Congrés dels Diputats2016
ELEPEEleccions al Parlament Europeu2014
ELEPCEleccions al Parlament de Catalunya2017
ELEMEleccions municipals2015
EEEmpreses i establiments01/01/2018
IAEEmpreses, establiments i professionals (estadística no vigent)2002
EAESEnquesta anual d'estructura salarial2016
ECLLEnquesta contínua de llars2017
EESEnquesta d'estructura salarial2014
EULPEnquesta d'usos lingüístics de la població2013
BIBEnquesta de biblioteques2016
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2018
ECVEnquesta de condicions de vida2017
ECVHPEnquesta de condicions de vida i hàbits de la població (estadística no vigent)2011
ECPCEnquesta de consum i pràctiques culturals (estadística no vigent)2006
ECPCIEnquesta de consum i pràctiques culturals infantils (estadística no vigent)2008
EDADEnquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència2008
EUTEnquesta de l'ús del temps2010-2011
EEPAEnquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental2016
EPAEnquesta de població activaT3/2018
EQVTEnquesta de qualitat de vida en el treball (estadística no vigent)2010
EDEnquesta demogràfica2007
EIPEnquesta industrial de productes2017
ENIEnquesta nacional d'immigrants2007
ERETREnquesta sobre el reciclatge i el tractament de residus (estadística no vigent)2006
ESTAEnquesta sobre el subministrament i el tractament d'aigües2016
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2018
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2017-2018
EASAEnquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrari2016
EASIEnquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector industrial (estadística no vigent)1999
EGRIEnquesta sobre la generació de residus en la indústria (estadística no vigent)2010
ERTREnquesta sobre la recollida i el tractament de residus2015
ESEnquesta social: llars i medi ambient2008
TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2017
ENTFINEntitats financeres (estadística no vigent)2002
ECULEquipaments culturals (estadística no vigent)2001
SERSOCEquipaments dels serveis socials2017
HOSPEEquipaments sanitaris (estadística no vigent)2014
POLOCEstadística d'efectius de la policia local2017
POLAUEstadística d'efectius dels mossos d'esquadra2017
HABITEstadística d'habitatges construïts2017
DEFEstadística de defuncions2017
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2017
EDDESEstadística de discapacitats i deficiències (estadística no vigent)1999
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2018
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2018
EAUVIEstadística de l'audiovisual2016
EXPAGREstadística de l'estructura de les explotacions agràries2016
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2017-2018
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2016-2017
MATEstadística de matrimonis2017
NAIXEstadística de naixements2017
EDSNEstadística de nul·litats, separacions i divorcis2017
PENSEstadística de pensions contributives2017
PPSREstadística de pensions no contributives2017
ATURPEstadística de prestacions per atur2017
RISEstadística de rendes d'inserció social2017
EFDEEstadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privatCurs 2014-2015
EECESSEstadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials2014
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2016
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2016
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2016
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2016
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2016
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2017
INEstadística sobre innovació a les empreses2016
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2018
EPEstimacions de població2018
EPEEstimacions de població estacional2017
EPCENTEstimació de la població centenària1981-2016
ESTRESEstrangers amb autorització de residència2017
IBIImpost sobre béns immobles2017
IPPFImpost sobre el patrimoni de les persones físiques (estadística no vigent)2007
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2016
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis10/2018
IEVIndicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada2012-2016
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2017
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2019
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2018
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social2016
MIOCMarc Input-Output de Catalunya2014
MMMoviments migratoris2017
NOMSNoms dels nadons2017
NCPNoms i cognoms de la població2018
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2018
PMHPadró municipal d'habitants2018
PARCCParc de vehicles2017
REGDISPersones amb reconeixement legal de discapacitat2017
PCSIPosició competitiva del sector industrialT2/2018
PCSTPosició competitiva del sector turístic (estadística no vigent)T2/2015
PIBCProducte interior brut territorial2017
PTFProductivitat total dels factors2017
PROJLProjeccions de llars2016-2036
PROJProjeccions de població2013-2051
PROJPAProjeccions de població activa2015-2051
PROJPEProjeccions de població en edat escolar2016-2026
RDRecerca i desenvolupament2016
ELERReferèndums2006
RESICRegistre de residus industrials2016
RESMCRegistre de residus municipals2016
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2015
RESRestaurants (estadística no vigent)2005
SHDSèries històriques demogràfiques1920-1970
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2018
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2018
TURESTTurisme estranger11/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria10/2018
ICDÍndex de comerç al detall11/2018
IPRIÍndex de preus industrials11/2018
IPIÍndex de producció industrial11/2018
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2018