Saltar al contingut principal

Estadística

×
Cancel·lar ×
Relació d'estadístiques disponibles {{IDESCAT.msg.totalEstad}}{{count}}
CodiDenominacióDetall geogràficDarrer períodeOrg.
ADQNACAdquisicions de nacionalitat espanyolaProvíncies Altres
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliatMunicipis08/2021Idescat
PIBAVNAvanç del PIB trimestral (estadística no vigent)CatalunyaT1/2020Idescat
ENEBalanç energèticCatalunya Altres
CENSAGCens agrariMunicipis2009Idescat
CENSECens d'edificisMunicipis2011Idescat
CENSPHCens de població i habitatgesSeccions censals2011Idescat
CLEXClima exportadorCatalunya Altres
COMESTComerç amb l'estrangerProvíncies07/2021Idescat
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicCatalunyaT2/2021Idescat
PIBTComptabilitat trimestralCatalunyaT2/2021Idescat
CFMCompte de fluxos de materialsCatalunya2017Idescat
CSACompte satèl·lit de l'aigua (estadística no vigent)Catalunya Altres
CSTCompte satèl·lit del turismeCatalunya2014Idescat
CPSComptes de la protecció social (estadística no vigent)Catalunya2010-2014Idescat
PIBAComptes econòmics anuals de CatalunyaCatalunya2020Idescat
AGRARMComptes econòmics del sector agrariCatalunya Altres
CSCComptes satèl·lit de CatalunyaCatalunya2005Idescat
CONNACConcessions de nacionalitat espanyolaProvíncies Altres
TURDESTDespesa del turisme estrangerCatalunya07/2021Idescat
TURDESDespesa turística (estadística no vigent)Catalunya2005Idescat
EEEmpreses i establimentsCatalunya01/01/2020Idescat
IAEEmpreses, establiments i professionals (estadística no vigent)Municipis Altres
ECLLEnquesta contínua de llarsProvíncies2020Idescat
EESEnquesta d'estructura salarialCatalunya2018Idescat
EULPEnquesta d'usos lingüístics de la poblacióMunicipis2018Idescat
BIBEnquesta de bibliotequesMunicipis2018Idescat
CLEMEnquesta de clima empresarialCatalunyaT2/2021Idescat
ECVEnquesta de condicions de vidaÀmbits pla ter.2020Idescat
ECVHPEnquesta de condicions de vida i hàbits de la població (estadística no vigent)Municipis2011Idescat
ECPCEnquesta de consum i pràctiques culturals (estadística no vigent)Catalunya2006Idescat
ECPCIEnquesta de consum i pràctiques culturals infantils (estadística no vigent)Catalunya2008Idescat
EDADEnquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependènciaProvíncies2008Idescat
EFEnquesta de fecunditatCatalunya2018Idescat
EUTEnquesta de l'ús del tempsÀmbits pla ter.2010-2011Idescat
EEPAEnquesta de la despesa de la indústria en protecció ambientalCatalunya Altres
EPAEnquesta de població activaProvínciesT2/2021Idescat
EQVTEnquesta de qualitat de vida en el treball (estadística no vigent)Catalunya2010Idescat
ESCAEnquesta de salut de la poblacióCatalunya Altres
ESPCEnquesta de seguretat públicaCatalunya Altres
EDEnquesta demogràficaMunicipis2007Idescat
EECESSEnquesta econòmica de serveis socialsCatalunya2014Idescat
EIPEnquesta industrial de productesCatalunya2019Idescat
ENIEnquesta nacional d'immigrantsCatalunya Altres
ERETREnquesta sobre el reciclatge i el tractament de residus (estadística no vigent)Catalunya Altres
ESTAEnquesta sobre el subministrament i el tractament d'aigüesCatalunya Altres
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llarsCatalunya2020Idescat
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empresesCatalunya2019-2020Idescat
EASAEnquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrariCatalunya Altres
EASIEnquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector industrial (estadística no vigent)Catalunya Altres
EGRIEnquesta sobre la generació de residus en la indústria (estadística no vigent)Catalunya Altres
ERTREnquesta sobre la recollida i el tractament de residusCatalunya Altres
ESEnquesta social: llars i medi ambientCatalunya2008Idescat
TICLTEnquesta territorial TIC a les llarsComarques i Aran2019Idescat
ENTFINEntitats financeres (estadística no vigent)Municipis Altres
ECULEquipaments culturals (estadística no vigent)Municipis Altres
HOSPEEquipaments sanitaris (estadística no vigent)Municipis Altres
EAESEstadística anual d'estructura salarialCatalunya2019Idescat
EIIEstadística conjuntural de la inversió industrialCatalunya Altres
AEEstadística d'activitats extractivesCatalunya Altres
EAEEstadística d'arts escèniquesComarques i Aran Altres
ARXEstadística d'arxiusComarques i Aran Altres
AVDEstadística d'atenció a la víctima del delicteCatalunya Altres
ELESINEstadística d'eleccions sindicalsMunicipis Altres
EIPCEstadística d'emergències i protecció civilMunicipis Altres
EEEEstadística d'energia elèctricaProvíncies Altres
ECEstadística d'equipaments culturalsMunicipis Altres
EESRIEstadística d'establiments sanitaris en règim d'internatComarques i Aran Altres
TURALLEstadística d'establiments turísticsMunicipis Altres
ICIEstadística d'expectatives industrialsCatalunya Altres
EIVEEstadística d'interrupcions voluntàries d'embaràsComarques i Aran Altres
OLTEstadística d'ofertes de llocs de treballComarques i Aran Altres
BAEEstadística de beques i ajuts als estudisCatalunya Altres
BEEstadística de biblioteques escolarsCatalunya Altres
CMORTEstadística de causes de mortComarques i Aran Altres
CINEEstadística de cinemaComarques i Aran Altres
CLIEstadística de conciliacions laborals individualsComarques i Aran Altres
CLCEstadística de concil·liacions laborals col·lectivesProvíncies Altres
CGNEstadística de conjuntura de gas naturalCatalunya Altres
CPEEstadística de conjuntura de petroliCatalunya Altres
ENELECEstadística de conjuntura elèctricaCatalunya Altres
CONLABEstadística de contractació laboralMunicipis Altres
EMPRENEstadística de creació d'empreses a través de la Xarxa EmprènComarques i Aran Altres
CLIMEstadística de dades meteorològiques i monitoratge climàticComarques i Aran Altres
DEFEstadística de defuncionsMunicipis2019Idescat
EDCLEstadística de despesa en consum de les llarsCatalunya2019Idescat
PENPEstadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegitsComarques i Aran Altres
EDDESEstadística de discapacitats i deficiències (estadística no vigent)Catalunya1999Idescat
FEEEstadística de filials d'empreses estrangeresCatalunya2018Idescat
FMTEstadística de fluxos del mercat de treballCatalunya Altres
FUNDASEstadística de fundacions i associacionsComarques i Aran Altres
GNEstadística de gas naturalProvíncies Altres
JJUVEstadística de justícia juvenilComarques i Aran Altres
JUTTRIEstadística de l'Administració de JustíciaComarques i Aran Altres
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralMarques turístiquesT2/2021Idescat
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsMarques turístiquesT2/2021Idescat
TURHOTEstadística de l'activitat hoteleraMarques turístiques08/2021Idescat
ADOPEstadística de l'adopció i l'acolliment d'infantsCatalunya Altres
EAUVIEstadística de l'audiovisualComarques i Aran2018Idescat
ENREstadística de l'edificació no residencialMunicipis Altres
HABITEstadística de l'edificació residencialMunicipis Altres
ENSEstadística de l'ensenyamentMunicipis Altres
EUEstadística de l'ensenyament universitariÀmbits pla ter. Altres
EESPEstadística de l'esportMunicipis Altres
EXPAGREstadística de l'estructura de les explotacions agràriesCatalunya Altres
RJQUSEstadística de l'evolució de la classificació del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòlMunicipis Altres
HLSEstadística de l'habitatge de lloguer socialMunicipis Altres
AFICEstadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat SocialMunicipis Altres
CPHNCEstadística de la compravenda i el preu de l'habitatge de nova construccióDistrictes Altres
CPVHUEstadística de la compravenda i el preu de venda de l'habitatge usatMunicipis Altres
HPOEstadística de la construcció d'habitatges de protecció públicaMunicipis Altres
COVIDEstadística de la covid-19MunicipisT2/2021Idescat
DHSEstadística de la demanda d'habitatge socialMunicipis Altres
DPCEstadística de la despesa pública en culturaÀmbits pla ter. Altres
DPEDEstadística de la despesa pública en educacióCatalunya Altres
DPFRDIEstadística de la despesa pública en finançament d'R+D i InnovacióCatalunya Altres
DSPEstadística de la despesa sanitària públicaCatalunya Altres
ILGUEstadística de la inserció laboral dels graduats universitarisCatalunyaNovaIdescat
ITEstadística de la inspecció de treballProvíncies Altres
LOCPEstadística de la licitació oficial d'obresProvíncies Altres
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisMunicipisCurs 2019/20Idescat
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisMunicipisCurs 2018/19Idescat
VIHEstadística de la morbiditat, prevalença, conductes i monitoratge clínic del VIH/ITSComarques i Aran Altres
AIREEstadística de la qualitat de l'aireCatalunya Altres
PRORAMEstadística de la ramaderiaMunicipis Altres
TRIBEstadística de la recaptació de tributsCatalunya Altres
RPHEstadística de la rehabilitació protegida d'habitatgesComarques i Aran Altres
RGCEstadística de la renda garantida de ciutadaniaComarques i Aran Altres
XARXAVEstadística de la xarxa viàriaProvíncies Altres
PUOSCEstadística de les actuacions del Pla únic d'obres i serveis de CatalunyaMunicipis Altres
AVPEstadística de les arts visuals i plàstiquesCatalunya Altres
ATEstadística de les autoritzacions del transportProvíncies Altres
PESCAEstadística de les captures pesqueres i de la producció aqüícolaComarques i Aran Altres
ETTEstadística de les empreses de treball temporalProvíncies Altres
EREstadística de les energies renovablesProvíncies Altres
EEACEstadística de les entitats asseguradores catalanesCatalunya Altres
AGREAEstadística de les escoles agràriesCatalunya Altres
EAEstadística de les espècies amenaçadesMunicipis Altres
IIGENEstadística de les inversions en infraestructures de la GeneralitatComarques i Aran Altres
PROFOREstadística de les produccions forestalsProvíncies Altres
PROAGREstadística de les superfícies i produccions agrícolesMunicipis Altres
MDOEstadística de malalties de declaració obligatòriaMunicipis Altres
MREstadística de malalts renalsComarques i Aran Altres
ROMAEstadística de maquinària agrícolaProvíncies Altres
MATEstadística de matrimonisMunicipis2019Idescat
MDPEstadística de mediacions en l'àmbit del dret privatCatalunya Altres
MCEstadística de museus i col·leccionsComarques i Aran Altres
NAIXEstadística de naixementsMunicipis2020Idescat
NEGCOEstadística de negociació col·lectiva (estadística no vigent)Províncies Altres
EDSNEstadística de nul·litats, separacions i divorcisProvíncies Altres
PCEstadística de participació culturalCatalunya Altres
PENSEstadística de pensions contributivesMunicipis2020Idescat
PPSREstadística de pensions no contributivesMunicipis2020Idescat
PAPEstadística de personal de l'AdministracióMunicipis Altres
REGDISEstadística de persones amb discapacitatMunicipis Altres
PRESGENEstadística de pressupostos de la Generalitat de CatalunyaComarques i Aran Altres
ATURPEstadística de prestacions per aturProvíncies2020Idescat
IPPAEstadística de preus agrarisProvíncies Altres
AGRPTEstadística de preus de la terraProvíncies Altres
EPCONSEstadística de protecció dels consumidorsComarques i Aran Altres
REGOCUEstadística de regulació d'ocupacióMunicipis Altres
RISEstadística de rendes d'inserció socialMunicipis2020Idescat
REPFOREstadística de repoblacions forestalsComarques i Aran Altres
RCEstadística de residus de la construccióCatalunya Altres
RESICEstadística de residus industrials declaratsMunicipis Altres
RESMCEstadística de residus municipalsMunicipis Altres
ELECDEstadística de resultats electorals al Congrés i al SenatMunicipis Altres
ELECGAEstadística de resultats electorals al Conselh Generau d’AranMunicipis Altres
ELEPEEstadística de resultats electorals al Parlament EuropeuMunicipis Altres
ELEPCEstadística de resultats electorals al Parlament de CatalunyaMunicipis Altres
ELEREstadística de resultats electorals de referèndumsMunicipis Altres
ELEMEstadística de resultats electorals municipals i als consells comarcalsMunicipis Altres
ROMFOREstadística de rompudes forestalsComarques i Aran Altres
PERIEstadística de salut perinatalCatalunya Altres
SEPLAEstadística de sectors de planejamentMunicipis Altres
SCIEstadística de seguretat ciutadanaMunicipis Altres
SVEstadística de seguretat viàriaMunicipis Altres
PRECEstadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternativesProvíncies Altres
SSBBEstadística de serveis socials bàsicsMunicipis Altres
SSGGEstadística de serveis socials d'atenció a la gent granComarques i Aran Altres
SSAIAEstadística de serveis socials d'atenció a la infància i a l'adolescènciaComarques i Aran Altres
SSDISCEstadística de serveis socials d'atenció a les persones amb discapacitatComarques i Aran Altres
SINISTEstadística de sinistralitat laboralComarques i Aran Altres
SCEstadística de societats cooperativesComarques i Aran Altres
SLEstadística de societats laboralsComarques i Aran Altres
TARUEstadística de tractament d'aigües residuals urbanesMunicipis Altres
TRASEstadística de trasplantamentsCatalunya Altres
PORTSEstadística de trànsit marítim als portsComarques i Aran Altres
TFMEstadística de títols de famílies monoparentalsProvíncies Altres
TFNEstadística de títols de famílies nombrosesProvíncies Altres
VAGEstadística de vagues i tancaments patronalsProvíncies Altres
CCPEstadística del carbó i del coc de petroliCatalunya Altres
CESIEstadística del consum energètic del sector industrialProvíncies Altres
CPEstadística del crèdit públicComarques i Aran Altres
EFDEEstadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privatCatalunyaCurs 2014/15Idescat
JOCEstadística del jocCatalunya Altres
EDICEstadística del llibreProvíncies Altres
LHEstadística del lloguer d'habitatgesMunicipis Altres
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitatCatalunya2019Idescat
BCINEstadística del patrimoni arquitectònic i arqueològicComarques i Aran Altres
PSAEEstadística del personal al servei de l'Administració educativaComarques i Aran Altres
PEEstadística del petroliProvíncies Altres
PGVEstadística del planejament general vigentMunicipis Altres
DMREstadística del registre de diabetis tipus 1Municipis Altres
SCSLEstadística del suport a cooperatives i societats laboralsComarques i Aran Altres
TSCEstadística del tercer sector culturalCatalunya Altres
AEREstadística del transport aeriCatalunya Altres
TFEstadística del transport ferroviariCatalunya Altres
TCEstadística del transport per cableCatalunya Altres
TRVCEstadística del transport regular de viatgers per carreteraProvíncies Altres
TRANSIEstadística del trànsit de la xarxa viàriaProvíncies Altres
APHEstadística dels ajuts al pagament de l'habitatgeComarques i Aran Altres
CULTEEstadística dels centres de culte a CatalunyaComarques i Aran Altres
CIXADEstadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependènciesComarques i Aran Altres
CXSGEstadística dels comptes de xarxes socials de la GeneralitatCatalunya Altres
CTEstadística dels costos del transportCatalunya Altres
ATUREGEstadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registratMunicipis Altres
TICEDUEstadística dels equipaments i usos de les TIC als centres educatiusCatalunya Altres
EEPEstadística dels estudis de la poblacióComarques i AranNovaIdescat
INCENEstadística dels incendis forestalsComarques i Aran Altres
ASSEstadística dels sector de la mediació d'assegurances privadesProvíncies Altres
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrialCatalunya2018Idescat
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveisCatalunya2018Idescat
EHEstadística hidrogràficaCatalunya Altres
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturalsCatalunya2018Idescat
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TICCatalunya2018Idescat
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiquesCatalunya2018Idescat
MCVLEstadística longitudinal de vides laboralsMunicipis2018Idescat
FCLEstadística relativa al fons de cooperació localMunicipis Altres
DIAEstadística sobre declaracions d'impacte ambientalCatalunya Altres
INEstadística sobre innovació a les empresesCatalunya2019Idescat
AIGUAEstadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humàComarques i Aran Altres
PRELOCEstadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a CatalunyaComarques i Aran Altres
TEEEstadística territorial d'empreses i establimentsCatalunyaNovaIdescat
ECLEstadístiques de cost laboralCatalunyaT2/2021Idescat
RCPEstadístiques del registre del càncerCatalunya Altres
EPEstimacions de poblacióMunicipis2021Idescat
EPEEstimacions de població estacionalMunicipis2019Idescat
EPCENTEstimació de la població centenàriaCatalunya2019Idescat
ESTRESEstrangers amb autorització de residènciaProvíncies Altres
IBIImpost sobre béns immoblesMunicipis2020Idescat
IPPFImpost sobre el patrimoni de les persones físiques (estadística no vigent)Municipis2007Idescat
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiquesMunicipis2018Idescat
IASSIndicadors d'activitat del sector serveisCatalunya07/2021Idescat
INDBPSIndicadors de benestar i progrés socialCatalunya2020Idescat
ICEHIndicadors de confiança empresarialCatalunyaT3/2021Idescat
IDEMIndicadors de demografia empresarialCatalunya Altres
FIRESIndicadors de firesComarques i Aran Altres
IQSABIndicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d'estiuMunicipis Altres
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hotelerMarques turístiques08/2021Idescat
ISPATIndicadors dels sectors i productes d'alta tecnologiaCatalunyaNovaIdescat
IESEIndicadors estadístics del sistema educatiuComarques i Aran Altres
SIOPIndicadors sobre ocupació públicaCatalunya Altres
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió socialComarques i Aran2019Idescat
MIOCMarc Input-Output de CatalunyaCatalunya2014Idescat
MMMoviments migratorisMunicipis2019Idescat
NOMSNoms dels nadonsComarques i Aran2020Idescat
NCPNoms i cognoms de la poblacióComarques i Aran2020Idescat
PHREPadró d'habitants residents a l'estrangerMunicipis2021Idescat
PMHPadró municipal d'habitantsSeccions censals2021Idescat
PARCCParc de vehiclesMunicipis Altres
PCSIPosició competitiva del sector industrialCatalunyaT4/2019Idescat
PCSTPosició competitiva del sector turístic (estadística no vigent)CatalunyaT2/2015Idescat
PMPrevisions macroeconòmiquesCatalunya Altres
PIBCProducte interior brut territorialMunicipis2019Idescat
PTFProductivitat total dels factorsCatalunya2020Idescat
PROJLProjeccions de llarsMunicipis2018-2048Idescat
PROJProjeccions de poblacióMunicipis2018-2061Idescat
PROJPAProjeccions de població activaMunicipis2015-2051Idescat
PROJPEProjeccions de població en edat escolarMunicipis2016-2026Idescat
PROJMProjeccions de població municipalsMunicipis2018-2033Idescat
RDRecerca i desenvolupamentCatalunya2019Idescat
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorialMunicipis2018Idescat
RESRestaurants (estadística no vigent)Municipis Altres
REEResultats economicofinancers de les empresesCatalunya Altres
DISOCUSistema d'indicadors sobre discapacitat i ocupacióCatalunya Altres
SIJOVESistema d'indicadors sobre la joventutCatalunya Altres
SGAEESistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològicMunicipis Altres
SHDSèries històriques demogràfiquesMunicipis1920-1970Idescat
IEVTaula de vidaProvíncies2015-2019Idescat
TMEETaxa de mortalitat estandarditzada per edatMunicipis2015-2019Idescat
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatCatalunyaT1/2021Idescat
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaCatalunyaT1/2021Idescat
TURESTTurisme estrangerCatalunya07/2021Idescat
XCACXarxa comptable agràriaCatalunya Altres
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústriaCatalunya12/2019Idescat
IIGÍndex d'igualtat de gènereCatalunya2018Idescat
ICDÍndex de comerç al detallCatalunya07/2021Idescat
ICAÍndex de contaminació atmosfèricaCatalunya Altres
IPRIÍndex de preus industrialsCatalunya07/2021Idescat
IPIÍndex de producció industrialCatalunya07/2021Idescat
IVGSÍndex de vendes en grans superfíciesCatalunya07/2021Idescat
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústriaCatalunya07/2021Idescat
ISTÍndex socioeconòmic territorialAgrupacions censals2018Idescat