Saltar al contingut principal

  Estadística

  ×

  Relació d'estadístiques disponibles

  {{count}}
  Relació d'estadístiques disponibles
  CodiDenominacióDarrer període
  ADQNACAdquisicions de nacionalitat espanyola2017
  AFICAfiliacions a la Seguretat Social segons ubicació del compte de cotització06/2019
  AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2019
  PIBAVNAvanç del PIB trimestralT2/2019
  CENSAGCens agrari2009
  CENSECens d'edificis2011
  EESPCens d'equipaments esportius2018
  CENSPHCens de població i habitatges2011
  COMESTComerç amb l'estranger07/2019
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2019
  PIBTComptabilitat trimestralT2/2019
  CFMCompte de fluxos de materials2015
  CSACompte satèl·lit de l'aigua (estadística no vigent)2001
  CPSComptes de la protecció social2010-2014
  PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2018
  CSCComptes satèl·lit de Catalunya2005
  CONNACConcessions de nacionalitat espanyola2018
  TURDESTDespesa del turisme estranger08/2019
  TURDESDespesa turística (estadística no vigent)2005
  ELECDEleccions al Congrés dels Diputats2016
  ELEPEEleccions al Parlament Europeu2014
  ELEPCEleccions al Parlament de Catalunya2017
  ELEMEleccions municipals2015
  EEEmpreses i establiments01/01/2018
  IAEEmpreses, establiments i professionals (estadística no vigent)2002
  EAESEnquesta anual d'estructura salarial2017
  ECLLEnquesta contínua de llars2018
  EESEnquesta d'estructura salarial2014
  EULPEnquesta d'usos lingüístics de la població2018
  BIBEnquesta de biblioteques2016
  CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2019
  ECVEnquesta de condicions de vida2018
  ECVHPEnquesta de condicions de vida i hàbits de la població (estadística no vigent)2011
  ECPCEnquesta de consum i pràctiques culturals (estadística no vigent)2006
  ECPCIEnquesta de consum i pràctiques culturals infantils (estadística no vigent)2008
  EDADEnquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència2008
  EUTEnquesta de l'ús del temps2010-2011
  EEPAEnquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental2016
  EPAEnquesta de població activaT2/2019
  EQVTEnquesta de qualitat de vida en el treball (estadística no vigent)2010
  EDEnquesta demogràfica2007
  EESADEnquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària
  EIPEnquesta industrial de productes2017
  ENIEnquesta nacional d'immigrants2007
  ERETREnquesta sobre el reciclatge i el tractament de residus (estadística no vigent)2006
  ESTAEnquesta sobre el subministrament i el tractament d'aigües2016
  TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2018
  ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2017-2018
  EASAEnquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrari2016
  EASIEnquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector industrial (estadística no vigent)1999
  EGRIEnquesta sobre la generació de residus en la indústria (estadística no vigent)2010
  ERTREnquesta sobre la recollida i el tractament de residus2016
  ESEnquesta social: llars i medi ambient2008
  TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2017
  ENTFINEntitats financeres (estadística no vigent)2002
  ECULEquipaments culturals (estadística no vigent)2001
  HOSPEEquipaments sanitaris (estadística no vigent)2014
  POLOCEstadística d'efectius de la policia local2018
  POLAUEstadística d'efectius dels mossos d'esquadra2018
  TURALLEstadística d'establiments turístics2018
  DEFEstadística de defuncions2017
  EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2018
  EDDESEstadística de discapacitats i deficiències (estadística no vigent)1999
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2019
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2019
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2019
  EAUVIEstadística de l'audiovisual2016
  HABITEstadística de l'edificació residencial2018
  EXPAGREstadística de l'estructura de les explotacions agràries2016
  EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2017/18
  EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2017/18
  MATEstadística de matrimonis2018
  NAIXEstadística de naixements2018
  EDSNEstadística de nul·litats, separacions i divorcis2018
  PENSEstadística de pensions contributives2018
  PPSREstadística de pensions no contributives2018
  REGDISEstadística de persones amb discapacitat2017
  ATURPEstadística de prestacions per atur2018
  RISEstadística de rendes d'inserció social2018
  RESICEstadística de residus industrials declarats2017
  RESMCEstadística de residus municipals2017
  SERSOCEstadística de serveis socials bàsics2018
  EFDEEstadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privatCurs 2014/15
  ATUREGEstadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registrat2018
  EEPEstadística dels estudis de la població
  EECESSEstadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials2014
  EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2016
  EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2016
  EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2016
  EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2016
  EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2016
  MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2017
  INEstadística sobre innovació a les empreses2016
  ECLEstadístiques de cost laboralT2/2019
  EPEstimacions de població2019
  EPEEstimacions de població estacional2017
  EPCENTEstimació de la població centenària2017
  ESTRESEstrangers amb autorització de residència2018
  IBIImpost sobre béns immobles2018
  IPPFImpost sobre el patrimoni de les persones físiques (estadística no vigent)2007
  IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2016
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis07/2019
  IEVIndicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada2013-2017
  INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2018
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2019
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2019
  INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social2017
  MIOCMarc Input-Output de Catalunya2014
  MMMoviments migratoris2018
  NOMSNoms dels nadons2018
  NCPNoms i cognoms de la població2018
  PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2019
  PMHPadró municipal d'habitants2019
  PARCCParc de vehicles2018
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT1/2019
  PCSTPosició competitiva del sector turístic (estadística no vigent)T2/2015
  PIBCProducte interior brut territorial2017
  PTFProductivitat total dels factors2018
  PROJLProjeccions de llars2016-2036
  PROJProjeccions de població2018-2061
  PROJPAProjeccions de població activa2015-2051
  PROJPEProjeccions de població en edat escolar2016-2026
  PROJMProjeccions de població municipals
  RDRecerca i desenvolupament2017
  ELERReferèndums2006
  RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2016
  RESRestaurants (estadística no vigent)2005
  SHDSèries històriques demogràfiques1920-1970
  TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2019
  TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2019
  TURESTTurisme estranger08/2019
  IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria07/2019
  ICDÍndex de comerç al detall08/2019
  IPRIÍndex de preus industrials08/2019
  IPIÍndex de producció industrial08/2019
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2019
  IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2019