Saltar al contingut principal

Estadística

×
Cancel·lar ×
Relació d'estadístiques disponibles {{IDESCAT.msg.totalEstad}}{{count}}
CodiDenominacióMàxim detall geogràficDarrer períodeOrg.
ADQNACAdquisicions de nacionalitat espanyola  Altres
AFICAfiliacions a la Seguretat Social segons ubicació del compte de cotització  Altres
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliatMunicipis08/2020Idescat
PIBAVNAvanç del PIB trimestralCatalunyaT1/2020Idescat
ENEBalanç energètic  Altres
CENSAGCens agrariMunicipis2009Idescat
CENSECens d'edificisMunicipis2011Idescat
CENSPHCens de població i habitatgesSeccions censals2011Idescat
CLEXClima exportador  Altres
COMESTComerç amb l'estrangerProvíncies06/2020Idescat
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicCatalunyaT2/2020Idescat
PIBTComptabilitat trimestralCatalunyaT2/2020Idescat
CFMCompte de fluxos de materialsCatalunya2016Idescat
CSACompte satèl·lit de l'aigua (estadística no vigent)  Altres
CSTCompte satèl·lit del turismeCatalunyaNovaIdescat
CPSComptes de la protecció social (estadística no vigent)Catalunya2010-2014Idescat
PIBAComptes econòmics anuals de CatalunyaCatalunya2019Idescat
AGRARMComptes econòmics del sector agrari  Altres
CSCComptes satèl·lit de CatalunyaCatalunya2005Idescat
CONNACConcessions de nacionalitat espanyola  Altres
TURDESTDespesa del turisme estrangerCatalunya07/2020Idescat
TURDESDespesa turística (estadística no vigent)Catalunya2005Idescat
EEEmpreses i establimentsCatalunya01/01/2019Idescat
IAEEmpreses, establiments i professionals (estadística no vigent)  Altres
ECLLEnquesta contínua de llarsProvíncies2019Idescat
EESEnquesta d'estructura salarialCatalunya2014Idescat
EULPEnquesta d'usos lingüístics de la poblacióMunicipis2018Idescat
BIBEnquesta de bibliotequesMunicipis2018Idescat
CLEMEnquesta de clima empresarialCatalunyaT2/2020Idescat
ECVEnquesta de condicions de vidaMunicipis2019Idescat
ECVHPEnquesta de condicions de vida i hàbits de la població (estadística no vigent)Municipis2011Idescat
ECPCEnquesta de consum i pràctiques culturals (estadística no vigent)Catalunya2006Idescat
ECPCIEnquesta de consum i pràctiques culturals infantils (estadística no vigent)Catalunya2008Idescat
EDADEnquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependènciaProvíncies2008Idescat
EFEnquesta de fecunditatCatalunyaNovaIdescat
EUTEnquesta de l'ús del tempsÀmbits pla ter.2010-2011Idescat
EEPAEnquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental  Altres
EPAEnquesta de població activaProvínciesT2/2020Idescat
EQVTEnquesta de qualitat de vida en el treball (estadística no vigent)Catalunya2010Idescat
ESCAEnquesta de salut de la població  Altres
ESPCEnquesta de seguretat pública  Altres
EDEnquesta demogràficaMunicipis2007Idescat
EECESSEnquesta econòmica de serveis socialsCatalunya2014Idescat
EESADEnquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliàriaCatalunyaNovaIdescat
EIPEnquesta industrial de productesCatalunya2018Idescat
ENIEnquesta nacional d'immigrants  Altres
ERETREnquesta sobre el reciclatge i el tractament de residus (estadística no vigent)  Altres
ESTAEnquesta sobre el subministrament i el tractament d'aigües  Altres
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llarsCatalunya2019Idescat
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empresesCatalunya2018-2019Idescat
EASAEnquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrari  Altres
EASIEnquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector industrial (estadística no vigent)  Altres
EGRIEnquesta sobre la generació de residus en la indústria (estadística no vigent)  Altres
ERTREnquesta sobre la recollida i el tractament de residus  Altres
ESEnquesta social: llars i medi ambientCatalunya2008Idescat
TICLTEnquesta territorial TIC a les llarsComarques i Aran2017Idescat
ENTFINEntitats financeres (estadística no vigent)  Altres
ECULEquipaments culturals (estadística no vigent)  Altres
HOSPEEquipaments sanitaris (estadística no vigent)  Altres
EAESEstadística anual d'estructura salarialCatalunya2018Idescat
EIIEstadística conjuntural de la inversió industrial  Altres
AEEstadística d'activitats extractives  Altres
EAEEstadística d'arts escèniques  Altres
ARXEstadística d'arxius  Altres
AVDEstadística d'atenció a la víctima del delicte  Altres
ELESINEstadística d'eleccions sindicals  Altres
EIPCEstadística d'emergències i protecció civil  Altres
EEEEstadística d'energia elèctrica  Altres
ECEstadística d'equipaments culturals  Altres
EESRIEstadística d'establiments sanitaris en règim d'internat  Altres
TURALLEstadística d'establiments turístics  Altres
ICIEstadística d'expectatives industrials  Altres
EIVEEstadística d'interrupcions voluntàries d'embaràs  Altres
OLTEstadística d'ofertes de llocs de treball  Altres
BAEEstadística de beques i ajuts als estudis  Altres
BEEstadística de biblioteques escolars  Altres
CMORTEstadística de causes de mort  Altres
CINEEstadística de cinema  Altres
CLIEstadística de conciliacions laborals individuals  Altres
CLCEstadística de concil·liacions laborals col·lectives  Altres
CGNEstadística de conjuntura de gas natural  Altres
CPEEstadística de conjuntura de petroli  Altres
ENELECEstadística de conjuntura elèctrica  Altres
CONLABEstadística de contractació laboral  Altres
EMPRENEstadística de creació d'empreses a través de la Xarxa Emprèn  Altres
CLIMEstadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic  Altres
DEFEstadística de defuncionsMunicipis2014-2018Idescat
EDCLEstadística de despesa en consum de les llarsCatalunya2018Idescat
PENPEstadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits  Altres
EDDESEstadística de discapacitats i deficiències (estadística no vigent)Catalunya1999Idescat
FEEEstadística de filials d'empreses estrangeresCatalunyaNovaIdescat
FMTEstadística de fluxos del mercat de treball  Altres
FUNDASEstadística de fundacions i associacions  Altres
GNEstadística de gas natural  Altres
JJUVEstadística de justícia juvenil  Altres
JUTTRIEstadística de l'Administració de Justícia  Altres
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralMarques turístiquesT2/2020Idescat
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsMarques turístiquesT2/2020Idescat
TURHOTEstadística de l'activitat hoteleraMarques turístiques08/2020Idescat
ADOPEstadística de l'adopció i l'acolliment d'infants  Altres
EAUVIEstadística de l'audiovisualComarques i Aran2017Idescat
ENREstadística de l'edificació no residencial  Altres
HABITEstadística de l'edificació residencial  Altres
ENSEstadística de l'ensenyament  Altres
EUEstadística de l'ensenyament universitari  Altres
EESPEstadística de l'esport  Altres
EXPAGREstadística de l'estructura de les explotacions agràries  Altres
RJQUSEstadística de l'evolució de la classificació del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòl  Altres
HLSEstadística de l'habitatge de lloguer social  Altres
CPHNCEstadística de la compravenda i el preu de l'habitatge de nova construcció  Altres
CPVHUEstadística de la compravenda i el preu de venda de l'habitatge usat  Altres
HPOEstadística de la construcció d'habitatges de protecció pública  Altres
DHSEstadística de la demanda d'habitatge social  Altres
DPCEstadística de la despesa pública en cultura  Altres
DPEDEstadística de la despesa pública en educació  Altres
DPFRDIEstadística de la despesa pública en finançament d'R+D i Innovació  Altres
DSPEstadística de la despesa sanitària pública  Altres
ITEstadística de la inspecció de treball  Altres
LOCPEstadística de la licitació oficial d'obres  Altres
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisMunicipisCurs 2018/19Idescat
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisMunicipisCurs 2017/18Idescat
VIHEstadística de la morbiditat, prevalença, conductes i monitoratge clínic del VIH/ITS  Altres
AIREEstadística de la qualitat de l'aire  Altres
PRORAMEstadística de la ramaderia  Altres
TRIBEstadística de la recaptació de tributs  Altres
RPHEstadística de la rehabilitació protegida d'habitatges  Altres
RGCEstadística de la renda garantida de ciutadania  Altres
XARXAVEstadística de la xarxa viària  Altres
PUOSCEstadística de les actuacions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya  Altres
AVPEstadística de les arts visuals i plàstiques  Altres
ATEstadística de les autoritzacions del transport  Altres
PESCAEstadística de les captures pesqueres i de la producció aqüícola  Altres
ETTEstadística de les empreses de treball temporal  Altres
EREstadística de les energies renovables  Altres
EEACEstadística de les entitats asseguradores catalanes  Altres
AGREAEstadística de les escoles agràries  Altres
EAEstadística de les espècies amenaçades  Altres
IIGENEstadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat  Altres
PROFOREstadística de les produccions forestals  Altres
PROAGREstadística de les superfícies i produccions agrícoles  Altres
MDOEstadística de malalties de declaració obligatòria  Altres
MREstadística de malalts renals  Altres
ROMAEstadística de maquinària agrícola  Altres
MATEstadística de matrimonisMunicipis2018Idescat
MDPEstadística de mediacions en l'àmbit del dret privat  Altres
MCEstadística de museus i col·leccions  Altres
NAIXEstadística de naixementsMunicipis2019Idescat
NEGCOEstadística de negociació col·lectiva (estadística no vigent)  Altres
EDSNEstadística de nul·litats, separacions i divorcis  Altres
PCEstadística de participació cultural  Altres
PENSEstadística de pensions contributivesMunicipis2019Idescat
PPSREstadística de pensions no contributivesMunicipis2019Idescat
PAPEstadística de personal de l'Administració  Altres
REGDISEstadística de persones amb discapacitat  Altres
PRESGENEstadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya  Altres
ATURPEstadística de prestacions per aturProvíncies2019Idescat
IPPAEstadística de preus agraris  Altres
AGRPTEstadística de preus de la terra  Altres
EPCONSEstadística de protecció dels consumidors  Altres
REGOCUEstadística de regulació d'ocupació  Altres
RISEstadística de rendes d'inserció socialMunicipis2019Idescat
REPFOREstadística de repoblacions forestals  Altres
RCEstadística de residus de la construcció  Altres
RESICEstadística de residus industrials declarats  Altres
RESMCEstadística de residus municipals  Altres
ELECDEstadística de resultats electorals al Congrés i al Senat  Altres
ELECGAEstadística de resultats electorals al Conselh Generau d’Aran  Altres
ELEPEEstadística de resultats electorals al Parlament Europeu  Altres
ELEPCEstadística de resultats electorals al Parlament de Catalunya  Altres
ELEREstadística de resultats electorals de referèndums  Altres
ELEMEstadística de resultats electorals municipals i als consells comarcals  Altres
ROMFOREstadística de rompudes forestals  Altres
PERIEstadística de salut perinatal  Altres
SEPLAEstadística de sectors de planejament  Altres
SCIEstadística de seguretat ciutadana  Altres
SVEstadística de seguretat viària  Altres
PRECEstadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives  Altres
SSBBEstadística de serveis socials bàsics  Altres
SSGGEstadística de serveis socials d'atenció a la gent gran  Altres
SSAIAEstadística de serveis socials d'atenció a la infància i a l'adolescència  Altres
SSDISCEstadística de serveis socials d'atenció a les persones amb discapacitat  Altres
SINISTEstadística de sinistralitat laboral  Altres
SCEstadística de societats cooperatives  Altres
SLEstadística de societats laborals  Altres
TARUEstadística de tractament d'aigües residuals urbanes  Altres
TRASEstadística de trasplantaments  Altres
PORTSEstadística de trànsit marítim als ports  Altres
TFMEstadística de títols de famílies monoparentals  Altres
TFNEstadística de títols de famílies nombroses  Altres
VAGEstadística de vagues i tancaments patronals  Altres
CCPEstadística del carbó i del coc de petroli  Altres
CESIEstadística del consum energètic del sector industrial  Altres
CPEstadística del crèdit públic  Altres
EFDEEstadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privatCatalunyaCurs 2014/15Idescat
JOCEstadística del joc  Altres
EDICEstadística del llibre  Altres
LHEstadística del lloguer d'habitatges  Altres
MTPDEstadística del mercat de treball de les persones amb discapacitatCatalunya2018Idescat
BCINEstadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic  Altres
PSAEEstadística del personal al servei de l'Administració educativa  Altres
PEEstadística del petroli  Altres
PGVEstadística del planejament general vigent  Altres
DMREstadística del registre de diabetis tipus 1  Altres
SCSLEstadística del suport a cooperatives i societats laborals  Altres
TSCEstadística del tercer sector cultural  Altres
AEREstadística del transport aeri  Altres
TFEstadística del transport ferroviari  Altres
TCEstadística del transport per cable  Altres
TRVCEstadística del transport regular de viatgers per carretera  Altres
TRANSIEstadística del trànsit de la xarxa viària  Altres
APHEstadística dels ajuts al pagament de l'habitatge  Altres
CULTEEstadística dels centres de culte a Catalunya  Altres
CIXADEstadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències  Altres
CXSGEstadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat  Altres
CTEstadística dels costos del transport  Altres
ATUREGEstadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registrat  Altres
TICEDUEstadística dels equipaments i usos de les TIC als centres educatius  Altres
EEPEstadística dels estudis de la poblacióCatalunyaNovaIdescat
INCENEstadística dels incendis forestals  Altres
ASSEstadística dels sector de la mediació d'assegurances privades  Altres
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrialCatalunya2017Idescat
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveisCatalunya2017Idescat
EHEstadística hidrogràfica  Altres
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturalsCatalunya2017Idescat
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TICCatalunya2017Idescat
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiquesCatalunya2017Idescat
MCVLEstadística longitudinal de vides laboralsMunicipis2018Idescat
FCLEstadística relativa al fons de cooperació local  Altres
DIAEstadística sobre declaracions d'impacte ambiental  Altres
INEstadística sobre innovació a les empresesCatalunya2018Idescat
AIGUAEstadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà  Altres
PRELOCEstadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a Catalunya  Altres
ECLEstadístiques de cost laboralCatalunyaT2/2020Idescat
RCPEstadístiques del registre del càncer  Altres
EPEstimacions de poblacióMunicipis2020Idescat
EPEEstimacions de població estacionalMunicipis2018Idescat
EPCENTEstimació de la població centenàriaCatalunya2018Idescat
ESTRESEstrangers amb autorització de residència  Altres
IBIImpost sobre béns immoblesMunicipis2019Idescat
IPPFImpost sobre el patrimoni de les persones físiques (estadística no vigent)Municipis2007Idescat
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiquesMunicipis2017Idescat
IASSIndicadors d'activitat del sector serveisCatalunya07/2020Idescat
INDBPSIndicadors de benestar i progrés socialCatalunya2019Idescat
ICEHIndicadors de confiança empresarialCatalunyaT3/2020Idescat
IDEMIndicadors de demografia empresarial  Altres
FIRESIndicadors de fires  Altres
IQSABIndicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d'estiu  Altres
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hotelerMarques turístiques08/2020Idescat
IESEIndicadors estadístics del sistema educatiu  Altres
SIOPIndicadors sobre ocupació pública  Altres
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió socialComarques i Aran2018Idescat
MIOCMarc Input-Output de CatalunyaCatalunya2014Idescat
MMMoviments migratorisMunicipis2019Idescat
NOMSNoms dels nadonsComarques i Aran2019Idescat
NCPNoms i cognoms de la poblacióComarques i Aran2018Idescat
PHREPadró d'habitants residents a l'estrangerMunicipis2020Idescat
PMHPadró municipal d'habitantsSeccions censals2020Idescat
PARCCParc de vehicles  Altres
PCSIPosició competitiva del sector industrialCatalunyaT4/2019Idescat
PCSTPosició competitiva del sector turístic (estadística no vigent)CatalunyaT2/2015Idescat
PMPrevisions macroeconòmiques  Altres
PIBCProducte interior brut territorialMunicipis2018Idescat
PTFProductivitat total dels factorsCatalunya2019Idescat
PROJLProjeccions de llarsMunicipis2016-2036Idescat
PROJProjeccions de poblacióMunicipis2018-2061Idescat
PROJPAProjeccions de població activaMunicipis2015-2051Idescat
PROJPEProjeccions de població en edat escolarMunicipis2016-2026Idescat
PROJMProjeccions de població municipalsMunicipis2018-2033Idescat
RDRecerca i desenvolupamentCatalunya2018Idescat
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorialMunicipis2017Idescat
RESRestaurants (estadística no vigent)  Altres
REEResultats economicofinancers de les empreses  Altres
DISOCUSistema d'indicadors sobre discapacitat i ocupació  Altres
SIJOVESistema d'indicadors sobre la joventut  Altres
SGAEESistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic  Altres
SHDSèries històriques demogràfiquesMunicipis1920-1970Idescat
IEVTaula de vidaProvíncies2014-2018Idescat
TMEETaxa de mortalitat estandarditzada per edatMunicipis2014-2018Idescat
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatCatalunyaT1/2020Idescat
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaCatalunyaT1/2020Idescat
TURESTTurisme estrangerCatalunya07/2020Idescat
XCACXarxa comptable agrària  Altres
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústriaCatalunya12/2019Idescat
IIGÍndex d'igualtat de gènereCatalunya2017Idescat
ICDÍndex de comerç al detallCatalunya07/2020Idescat
ICAÍndex de contaminació atmosfèrica  Altres
IPRIÍndex de preus industrialsCatalunya07/2020Idescat
IPIÍndex de producció industrialCatalunya07/2020Idescat
IVGSÍndex de vendes en grans superfíciesCatalunya07/2020Idescat
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústriaCatalunya07/2020Idescat
ISTÍndex socioeconòmic territorialCatalunyaNovaIdescat
Només es mostren les estadístiques de l'Idescat.