Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 32.179 34.506 34.753
Nombre d'establiments 32.869 34.116 35.521
Persones ocupades 88.243 91.861 95.836
Ingressos d'explotació 8.324.551 9.120.854 9.121.988
Volum de negoci 7.565.039 8.294.626 8.267.860
Treballs realitzats per a l'actiu 3.260 13.810 4.714
Subvencions a l'explotació 618.720 670.100 702.522
Resta d'ingressos d'explotació 137.532 142.318 146.892
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -132 9.732 7.830
Variació existències productes acabats i en curs -2.200 -173 1.234
Despeses d'explotació 7.017.245 7.804.724 7.803.269
Consum de mercaderies 14.154 29.091 57.658
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.170.303 1.305.834 1.083.221
Treballs realitzats per altres empreses 1.916.697 2.181.716 2.107.063
Despeses de personal 2.059.254 2.118.993 2.243.411
Sous i salaris 1.600.267 1.627.249 1.734.473
Càrregues socials i altres despeses de personal 458.987 491.745 508.939
Despeses en serveis exteriors 1.437.236 1.722.248 1.825.585
Dotacions per a amortitzacions 404.298 431.787 464.545
Resta de despeses d'explotació 15.304 15.055 21.786
Inversió bruta en actius materials 642.657 561.199 542.126
Inversió bruta en actius intangibles 42.103 19.404 19.538
Resultat de l'exercici 673.801 231.779 309.606
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 7.565.039 8.294.626 8.267.860
Vendes a Espanya 6.818.202 7.394.654 7.262.781
Vendes a la resta de la Unió Europea 667.067 802.694 894.186
Vendes a la resta del món 79.768 97.278 110.892
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 88.243 91.861 95.836
Persones assalariades 57.687 61.578 64.785
Persones no assalariades 30.556 30.283 31.051
Personal assalariat equivalent a jornada completa 53.760 54.908 58.559
Hores treballades pel personal assalariat .. 98.931 106.209
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 7.565.039 8.294.626 8.267.860
Variació existències productes acabats i en curs -2.200 -173 1.234
Treballs realitzats per a l'actiu 3.260 13.810 4.714
Ingressos accessoris i altres de gestió 138.076 141.229 144.419
Consum de mercaderies 14.154 29.091 57.658
Treballs realitzats per altres empreses 1.916.697 2.181.716 2.107.063
Valor de la producció 5.773.324 6.238.684 6.253.507
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.170.303 1.305.834 1.083.221
Despeses en serveis exteriors 1.437.236 1.722.248 1.825.585
Valor afegit brut a preus de mercat 3.165.785 3.210.603 3.344.701
Impostos sobre la producció i els productes 32.728 35.521 41.634
Subvencions a l'explotació 618.720 670.100 702.522
Valor afegit brut a cost de factors 3.751.777 3.845.181 4.005.589
Despeses de personal 2.059.254 2.118.993 2.243.411
Excedent brut d'explotació 1.692.523 1.726.188 1.762.178
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 42.516 41.859 41.796
Despeses de personal per assalariat 35.697 34.411 34.629
Taxa de valor afegit 65,0 61,6 64,1
Taxa de despeses de personal 54,9 55,1 56,0
Taxa bruta d'explotació 22,4 20,8 21,3
Taxa de salarització 65,4 67,0 67,6
Taxa d'inversió 18,3 15,1 14,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 14,2 16,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor