Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 6.450 6.144 4.527
Nombre d'establiments 6.955 7.272 5.789
Persones ocupades 41.495 43.334 45.388
Ingressos d'explotació 2.805.080 2.946.999 2.906.991
Volum de negoci 2.540.777 2.627.044 2.653.379
Treballs realitzats per a l'actiu 3.192 3.872 4.066
Subvencions a l'explotació 82.768 74.755 85.113
Resta d'ingressos d'explotació 178.344 241.327 164.434
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -11.785 -1.876 5.405
Variació existències productes acabats i en curs -13.973 3.340 1.669
Despeses d'explotació 2.614.928 2.709.555 2.701.619
Consum de mercaderies 97.864 104.011 143.224
Consum de primeres matèries i altres proveïments 148.803 64.769 51.212
Treballs realitzats per altres empreses 80.418 100.503 128.082
Despeses de personal 1.059.281 1.159.486 1.131.274
Sous i salaris 887.668 980.564 960.740
Càrregues socials i altres despeses de personal 171.613 178.923 170.535
Despeses en serveis exteriors 850.981 902.846 880.107
Dotacions per a amortitzacions 244.406 247.803 243.563
Resta de despeses d'explotació 133.175 130.138 124.155
Inversió bruta en actius materials 232.316 268.578 153.050
Inversió bruta en actius intangibles 168.294 111.609 142.070
Resultat de l'exercici -27.794 332.763 110.390
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.540.777 2.627.044 2.653.379
Vendes a Espanya 2.329.699 2.274.936 2.323.185
Vendes a la resta de la Unió Europea 115.707 221.961 219.186
Vendes a la resta del món 95.370 130.148 111.029
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 41.495 43.334 45.388
Persones assalariades 35.561 38.422 42.071
Persones no assalariades 5.933 4.912 3.317
Personal assalariat equivalent a jornada completa 24.844 25.486 26.865
Hores treballades pel personal assalariat .. 46.464 48.757
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.540.777 2.627.044 2.653.379
Variació existències productes acabats i en curs -13.973 3.340 1.669
Treballs realitzats per a l'actiu 3.192 3.872 4.066
Ingressos accessoris i altres de gestió 174.062 237.812 163.912
Consum de mercaderies 97.864 104.011 143.224
Treballs realitzats per altres empreses 80.418 100.503 128.082
Valor de la producció 2.525.776 2.667.555 2.551.719
Consum de primeres matèries i altres proveïments 148.803 64.769 51.212
Despeses en serveis exteriors 850.981 902.846 880.107
Valor afegit brut a preus de mercat 1.525.992 1.699.940 1.620.400
Impostos sobre la producció i els productes 36.600 34.811 21.106
Subvencions a l'explotació 82.768 74.755 85.113
Valor afegit brut a cost de factors 1.572.159 1.739.885 1.684.407
Despeses de personal 1.059.281 1.159.486 1.131.274
Excedent brut d'explotació 512.879 580.399 553.133
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 37.888 40.150 37.112
Despeses de personal per assalariat 29.787 30.178 26.890
Taxa de valor afegit 62,2 65,2 66,0
Taxa de despeses de personal 67,4 66,6 67,2
Taxa bruta d'explotació 20,2 22,1 20,8
Taxa de salarització 85,7 88,7 92,7
Taxa d'inversió 25,5 21,9 17,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 46,9 43,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor