Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 15.885 12.817 13.534
Nombre d'establiments 16.778 13.772 15.178
Persones ocupades 70.603 67.505 68.870
Ingressos d'explotació 4.943.197 4.595.001 5.315.495
Volum de negoci 4.279.258 4.016.967 4.762.882
Treballs realitzats per a l'actiu 5.022 3.916 6.757
Subvencions a l'explotació 364.199 231.834 311.123
Resta d'ingressos d'explotació 294.718 342.284 234.734
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -11.163 -792 7.613
Variació existències productes acabats i en curs -15.570 3.715 2.445
Despeses d'explotació 4.506.254 4.162.606 4.838.618
Consum de mercaderies 248.655 220.972 600.822
Consum de primeres matèries i altres proveïments 212.553 97.829 129.110
Treballs realitzats per altres empreses 442.043 330.066 448.034
Despeses de personal 1.536.363 1.549.126 1.577.666
Sous i salaris 1.262.574 1.290.576 1.316.182
Càrregues socials i altres despeses de personal 273.789 258.549 261.484
Despeses en serveis exteriors 1.336.922 1.348.351 1.404.032
Dotacions per a amortitzacions 360.472 341.669 355.096
Resta de despeses d'explotació 369.245 274.594 323.858
Inversió bruta en actius materials 324.382 341.962 228.264
Inversió bruta en actius intangibles 190.077 137.325 181.946
Resultat de l'exercici 73.837 487.448 262.219
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.279.258 4.016.967 4.762.882
Vendes a Espanya 4.008.209 3.622.229 4.366.374
Vendes a la resta de la Unió Europea 143.412 247.949 258.269
Vendes a la resta del món 127.638 146.788 138.259
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 70.603 67.505 68.870
Persones assalariades 56.014 55.607 58.201
Persones no assalariades 14.589 11.898 10.668
Personal assalariat equivalent a jornada completa 42.214 39.994 40.112
Hores treballades pel personal assalariat .. 71.272 71.348
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.279.258 4.016.967 4.762.882
Variació existències productes acabats i en curs -15.570 3.715 2.445
Treballs realitzats per a l'actiu 5.022 3.916 6.757
Ingressos accessoris i altres de gestió 289.321 337.462 234.123
Consum de mercaderies 248.655 220.972 600.822
Treballs realitzats per altres empreses 442.043 330.066 448.034
Valor de la producció 3.867.333 3.811.022 3.957.350
Consum de primeres matèries i altres proveïments 212.553 97.829 129.110
Despeses en serveis exteriors 1.336.922 1.348.351 1.404.032
Valor afegit brut a preus de mercat 2.317.857 2.364.842 2.424.208
Impostos sobre la producció i els productes 210.529 149.620 183.130
Subvencions a l'explotació 364.199 231.834 311.123
Valor afegit brut a cost de factors 2.471.526 2.447.056 2.552.201
Despeses de personal 1.536.363 1.549.126 1.577.666
Excedent brut d'explotació 935.164 897.930 974.535
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 35.006 36.250 37.058
Despeses de personal per assalariat 27.428 27.858 27.107
Taxa de valor afegit 63,9 64,2 64,5
Taxa de despeses de personal 62,2 63,3 61,8
Taxa bruta d'explotació 21,9 22,4 20,5
Taxa de salarització 79,3 82,4 84,5
Taxa d'inversió 20,8 19,6 16,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 47,1 46,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor