Seguiment del Programa anual d'actuació estadística 2016 (PAAE 2016)

Ja es pot consultar al web de l'Idescat el seguiment de les actuacions estadístiques recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2016.

L'Idescat ha completat els treballs relatius al seguiment de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística 2016.

Per a una millor transparència i accessibilitat a la informació oficial, es difon dins de l'aplicació web Programes anuals d'actuacions estadístiques

Cada actuació estadística incorpora l'apartat de seguiment que informa sobre els aspectes següents:

 • El grau d'acompliment de l'actuació
 • La informació disponible
 • La referència temporal de les dades
 • Els vincles als resultats estadístics publicats

L'Idescat allotja al seu web una part dels resultats estadístics generats per tercers per tal de facilitar-ne la consulta.

Una de les funcions de l'Idescat és fer el seguiment, supervisar i homologar l'execució del PAAE (article 2 lletra s del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat). També li correspon elaborar un informe sobre el grau d'execució del PAAE, del qual el Govern ha de donar compte al Parlament de Catalunya (article 23 de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 prorrogat pels anys 2015 i 2016).

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Menéame
 • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2660

Sou aquí:

 • Novetats
 • Seguiment del Programa anual d'actuació estadística 2016 (PAAE 2016)