Turisme dels residents de Catalunya. T1/2017

L'Idescat publica per primera vegada l'estadística Turisme dels residents de Catalunya. Al primer trimestre del 2017, els residents de Catalunya han fet 6.411,1 milers de viatges, que han suposat 18.608,0 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 2,9 nits i una despesa de 1.236 milions d'euros. El nombre de viatges dels catalans disminueix un 9,0% al primer trimestre. Només augmenten els viatges dins de Catalunya a segones residències i a cases de familiars o amics (5,2%). Cal tenir present l'efecte Setmana Santa, atès que aquest any ha tingut lloc a l'abril i al 2016, al març.

Els viatges dels catalans dins de Catalunya, que representen el 63% de tots els viatges dels catalans, han disminuït un 6,0% com a resultat de la baixada del 27,5% dels viatges amb allotjament de mercat (hotels, càmpings o allotjaments de lloguer) i l'augment del 5,2% dels de no mercat (habitatge en propietat i de familiars o amics). Els viatges amb destinació a la resta de l'Estat (que representen el 23% dels viatges) han disminuït el 19,6%, mentre que els viatges a l'estranger (el 14% restant) han disminuït un 2,7%. Per àmbit de residència, 1.709,7 milers de viatges corresponen a residents de Barcelona ciutat, 1.778,6 a residents de la resta de l'Àmbit Metropolità i 2.922,8 a residents de la resta de Catalunya.

La despesa dels catalans en viatges, al primer trimestre, ha estat de 193 euros per persona, xifra que representa una disminució de l'11,8% en relació amb el primer trimestre del 2016, i que equival a 66 euros de despesa diària

El nombre d'excursions dels residents de Catalunya se situa en 11.413,2 milers al primer trimestre del 2017, un 7,1% més que al mateix trimestre de l'any anterior. La despesa de les excursions és de 379 milions d'euros, xifra que suposa un augment de l'11,8% respecte a un any enrere, i la despesa mitjana per persona és de 33 euros, dada que representa un increment interanual del 4,4%.

L'estadística Turisme dels residents de Catalunya ofereix informació trimestral i anual del nombre de viatges turístics realitzats pels residents de Catalunya amb destinació principal a Catalunya, a la resta de l'Estat o a l'estranger, i de la despesa associada a aquests viatges.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet encreuar diverses variables relacionades amb les principals característiques dels viatges: destinació principal, àmbit de residència, durada, motiu, tipus d'allotjament principal, forma d'organització , tipus de viatge i mitjà de transport. En els casos en què es pot calcular, també ofereix la variació interanual de cada variable. El període de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.

L'estadística Turisme dels residents de Catalunya és una activitat estadística inclosa en el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 (codi 03 08 07).

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2684

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme dels residents de Catalunya. T1/2017