Índex de vendes en grans superfícies. 12/2017 i any 2017

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va disminuir un 1,7% interanual al desembre del 2017. Per grups de productes, les vendes de productes d'alimentació van decréixer un 0,1% i les de la resta de productes, un 2,8% interanual.


L'any 2017, l'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va disminuir un 0,7% en relació amb l'any anterior. El decrement de l'índex va ser motivat tant pel descens dels productes d'alimentació (−0,9%) com de la resta de productes (−0,6%).

L'índex de vendes en grans superfícies permet conèixer mensualment l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 metres quadrats mínim de la superfície de vendes). L'Idescat presenta els resultats que s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya. Pel que fa a les dades d'Espanya, l'INE computa un índex de vendes en grans superfícies en què inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2873

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de vendes en grans superfícies. 12/2017 i any 2017