Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2017

La població estrangera resident a Catalunya era d'1.041.362 habitants a 1 de gener de 2017 i representava el 13,8% del total de la població. El nombre d'estrangers va augmentar en 17.964 persones en relació amb un any enrere, xifra que representava un increment interanual de l'1,8%.

Hi ha 17 comarques que van registrar increments de la població estrangera. El Barcelonès va tenir l'increment més elevat (5,7%), seguit del Ripollès (4,0%). D'altra banda, els majors descensos de població estrangera es van registrar al Pallars Jussà (−7,1%), el Solsonès (−5,5%), el Berguedà (−5,4%) i el Baix Ebre (−5,3%).

Les comarques amb més presència de població estrangera eren la Segarra (25,2%), l'Alt Empordà (24,0%) i el Gironès (19,0%). Les que van tenir menys presència d'aquesta població eren les comarques del Berguedà (6,9%), el Moianès (7,2%) i l'Anoia (7,6%).

Per municipis, els que tenien més població estrangera eren Guissona (49,7%) i Castelló d'Empúries (43,6%) seguits per Salt (37,1%) i Sant Pere Pescador (37,0%). Barcelona concentrava el 27,4% de la població estrangera de Catalunya, amb 284.907 persones.

A Catalunya, la comunitat marroquina era la més nombrosa amb 207.082 persones, que equivalia a la cinquena part del total d'estrangers (19,9%). El segon lloc l'ocupava la població de Romania, amb 89.071 persones (8,6%); seguida de la població xinesa, amb 57.239; la italiana, amb 51.761 i la pakistanesa, amb 44.202.

La població marroquina era la primera nacionalitat a 26 comarques de Catalunya, mentre que la romanesa ho era a 10 comarques i a l'Aran. Al Barcelonès, era la xinesa; a la Garrotxa, l'índia; al Moianès, la nacionalitat maliana; a l'Alt Urgell, la portuguesa, i a la Cerdanya, la boliviana.

La font d'aquestes dades és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener, que és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i que constitueix una prova que resideixen al municipi. La formació, manteniment i gestió del Padró correspon als ajuntaments respectius.

L'ampliació de resultats de la població estrangera, derivada de l'explotació estadística del Padró municipal d'habitants, proporciona informació de la població estrangera resident a Catalunya i es presenta desagregada per continents i països. Es pot consultar per diferents àmbits: total de Catalunya, províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis i districtes dels municipis de 45.000 habitants i més.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2894

Sou aquí:

  • Novetats
  • Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2017