Turisme dels residents de Catalunya. T4/2017 i any 2017

El nombre de viatges dels catalans va augmentar un 10,8% interanual al quart trimestre de 2017. Els residents de Catalunya van fer 6.097,7 milers de viatges, que van suposar 18.839,7 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 3,1 nits i una despesa de 1.443 milions d'euros.

La despesa dels catalans en viatges, al quart trimestre, va ser de 237 euros per persona, xifra que representa un augment del 4,8% en relació amb el quart trimestre del 2016, i que equival a 77 euros de despesa diària.

El nombre d'excursions dels residents de Catalunya es va situar en 13.395,5 milers al quart trimestre del 2017, un 35,1% més que al mateix trimestre de l'any anterior.

L'any 2017, el nombre de viatges dels catalans va augmentar un 11,1%, la despesa total dels catalans en viatges va créixer un 8,1% i la despesa mitjana diària per persona, un 0,9%.

L'estadística Turisme dels residents de Catalunya (TURCAT) ofereix informació trimestral i anual del nombre de viatges turístics realitzats pels residents de Catalunya amb destinació principal a Catalunya, a la resta de l'Estat o a l'estranger, i de la despesa associada a aquests viatges.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet encreuar diverses variables relacionades amb les principals característiques dels viatges: destinació principal, àmbit de residència, durada, motiu, tipus d'allotjament principal, forma d'organització , tipus de viatge i mitjà de transport. En els casos en què es pot calcular, també ofereix la variació interanual de cada variable. El període de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2936

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme dels residents de Catalunya. T4/2017 i any 2017